Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svět, jak ho vnímám v posledních dnech

6. 4. 2010

Tak, jak začít…

Asi už jsem dlouho nepsala o svých zážitcích a světě okolo mě. V posledních letech mi bylo udělené několika násobné osvícení ze stran různých hvězdných bytostí. Ale  mělo to nějaký efekt? No, kdo ví? Dříve jsem tyto bytosti nazývala anděly a ten termín by se případně dal dále používat, ale nemyslím, že je zcela správný.

V posledních týdnech jsem zažila nejeden šok ze stran toho, jak mám brát anděly. Bylo to podmíněné jejich vlastními energiemi. Vedli mě do toho a zase z toho vytáhli. Byl tu totiž jistý problém v mém vnímání, a sice ten, že jsem si jejich bytosti zbožšťovala a nebyla jsem schopná je přijmout jako sobě rovné bytosti, což bránilo tomu, aby se objevili zde na Zemi ve svých lidských vyjádřeních.

Byl to pro mne velký šok, když nakonec spadly z toho mého piedestálu, kam jsem si je uložila. Jak se to stalo? Nebylo to nic hrozného, jen jsem si ještě jednou přečetla knihu Eufemia del Buona a zarazilo mě tam několik faktů, které se shodovali s nevyřčenými věcmi, které se daly vyčíst mezi řádky v knize George Adamského. De facto jsem si uvědomila, že mám marsovské geny pocházející z jednoho z těch dvanácti lidských kmenů, které přišly na Zem z jejich reality. To mi otevřelo mnohé další dveře, abych lépe pochopila sama sebe a dovedla se mnohonásobně lépe vyjadřovat v systému reality, která mě obklopuje.

Ovšem také jsem si uvědomila, že právě tato andělsko-biblická realita, odkud přišli moje marsovské geny, je nositelem cesty k duchovní existenci, že je spojená s Ježíšem a že bibličtí andělé jsou ve výsledku lidským vyjádřením duchovních andělských bytostí. Čímž spadl piedestal, protože my, pozemští lidé jsme jejich genetickými potomky, s DNA obohacenou o další reality (včetně DNA draků, vedoucí k jejich realitě, což se může zprvu zdát jako mínus, ale z pohledu Universálního Bytí je to plus), takže jsme skoro to samé.

Nemůžeme popřít svoji genetickou, duchovní, ani svoji myšlenkovou příbuznost s žádným z galaktických národů, jejichž DNA nosíme. Sice se o to snažíme, když vyjmenováváme všechny důvody, proč nemůžou existovat andělé, nebo mimozemšťané, ale jak se říká: Krev není voda. A tak se pravda dlouho neutají. J

Dále jsem si uvědomila, že naše historie není sousledná, nelze ji brát lineárně. V určitých okamžicích naší minulosti totiž docházelo ke smíchávání realit z různých vesmírů, které se před tím vyvíjely paralelně vedle sebe, a proto mají ve shodných časových okamžicích různou historii. Až do svého vzájemného prolnutí samozřejmě. Jak to?

Různé paralelní vesmíry/reality existují vedle sebe často jen oddělené různými základními energiemi myšlenek, které ty reality tvoří. Protože myšlenky jsou původní a až potom se tvoří realita, lze změnou myšlenek změnit i realitu. A pokud se různé reality různých vesmírů dostanou do časového okamžiku, kdy se jejich představitelé začnou chovat a myslet stejným způsobem, ty reality se prolnou, spojí se. Zřejmě k tomu dochází neustále a díky tomuto prolínání myšlenek se můžou vzájemně setkávat různé mezihvězdné rasy a vytvářet aliance a společenství založená na stejných duchovních principech.

Stejné přitahuje stejné. I v normálním životě máte mnohem větší šanci, že se budete setkávat s lidmi s podobnými názory, jako máte vy sami a budete sdílet podobný životní styl, než že budete obklopeni lidmi, kteří s vámi vůbec nic nesdílejí. No, možná, že to spoustě lidem spíše připadá, že jsou sami a obklopeni lidmi, kteří je nechápou, ale to je zase vzájemné působení všech lidí. Je to jakási společná myšlenka naší éry, že si většina lidí myslí, že je ostatní nechápou, ale oni ti ostatní si myslí to samé a tak jsou myšlenky samoty, nepochopení a nevážení si ostatních i sebe sama sdílené mezi všemi lidmi v okolí. Skrze ně jsou všichni lidé telepaticky spojení, ale protože jsou to myšlenky, které vnucují pocity samoty a odcizení, ačkoli jsme všichni na stejné lodi, každý se na té lodi cítí sám a nedoceněný.

Možná je toto jedním ze základních pilířů, na kterých je postavena polarizace třetího rozměru, anebo jsou to věci, které jsou výhodné pro udržení statusu quo v naší civilizaci. Na tom nesejde. Faktem je, že pokud se nějakému množství lidí povede vyjít z těchto myšlenkových forem osamění, strachu, odcizení, lhostejnosti atd., půjdou ostatní nevědomky za nimi. Cesta však není snadná.

Tyto myšlenkové formy jsou totiž v éterickém spektru energií presentovány velice hustými oblaky temné energie strachu, špinavě hnědé energie zloby, černé energie nenávisti a studené šedivé energie statusu quo, která konzervuje jakýkoli minulý myšlenkový systém do strnulosti. Transformace těchto zmíněných myšlenkových energií je možná jen s pomocí bolesti ducha, srdce a tělesných bolestí. Do toho se samozřejmě nikomu nechce, protože je tím na dané vědomí, na psychiku vyvíjen obrovský tlak. Není snadné zbavit se všech svých přesvědčení a víry a totálně transformovat svoji osobnost.

Podle myšlenkových energií, které utvářejí danou osobnost od narození je pro každého jedince jinak těžké danou transformací projít. Někdo k tomu potřebuje více času, někdo zase méně. Obvykle však čím rychleji danou transformací projdete, tím je ten proces bouřlivější. A naopak, klidní a pomalí lidé bývají tací i v transformování sama sebe. Je to stejné jako ve všech změnách všech systémů Universa, i třeba při chemických reakcích, jaderných reakcích a tak podobně. Lidé transformující rychlým způsobem jednají bouřlivě, prchlivě až explozivně a vyvíjejí na své okolí náležitý tlak, který je také vede ke změně. Ale vzniká zde nebezpečí, že u pomalejších lidí vytvoří až příliš obrovský nátlak, který může vážně narušit až zbourat jejich realitu a daní jedinci nevědí, jak se k takovým náhlým změnám mají postavit. Musí jim být umožněn vlastní čas k vlastnímu sebezkoumání. Naše doba však žádá činy a nechávat vývoj probíhat výhradně pomalým způsobem není našemu systému vzhledem k tomu, jak pádí čas doporučováno.

Takže jaká bude budoucí realita?

Naše společná realita je stmeleným produktem našich spojených individuálních realit. Čím více porozumění a spolupráce se mezi lidmi vyvine, tím bude vývoj přes transformaci jistější, hladší a jednodušší. Bohužel první krok, který vede ke skutečné spolupráci, spočívá v rozrušení všech myšlenkových energií, všech myšlenkových předsevzetí a děl (TV filmy, seriály, knihy, filosofická dogmata, vědecká dogmata atd.), které vytvářejí realitu založenou na strachu, samotě a odcizení.

Jediná cesta ven je cesta Jednoty, pochopení principu Jednoty, plné používání principu Odpuštění, plné odstranění principu Strachu, Naprosto volný průchod principu Lásky, který je třeba využívat bez jakýchkoli omezení.

Do této chvíle stará dogmata naší společnosti definují lásku jako cit mezi mužem a ženou vedoucí k rozmnožování lidské rasy. Toto je naprosto omezující pojetí, které díky tomu, že se mluví o otázkách homosexuality, padá. Nic méně je láska pořád ještě spojována výhradně se sexem, což je jen jedno z nepatrných vyjádření jejího obrovského potenciálu. Přátelská bratrská láska, která např. vznikala mezi spolubojovníky ve středověku i později, dovede být stejně vášnivá, není však spojitelná s otázkami sexu a rozmnožování, protože její energetická základna se nachází ve vyšších čakrách. Dnes je toto buď odmítáno jako jakási utopická nepochopitelná chiméra, nebo je zaměňováno za homosexualitu. Obojí vede k omezenosti a brání v pochopení sama sebe.

Plné používání principu Lásky vede k možnosti používání principu Odpuštění, nebo k jeho upevnění v životě člověka, pokud ten jedinec už odpouštění používá. Plné používání Lásky dále vede k překonávání principu Strachu. Strach je založený na principu Chybějícího Světla. Strach přichází pouze v případě, že jedincovi chybí Znalosti, Schopnosti, Pochopení, Víra a Láska. Všechny tyto zdroje světla vytěsňují z jedince pocit Strachu, přičemž jsou Víra a Láska nejmocnější. Doporučuji však používání všech pěti principů, ty ostatně spolu souvisí a jeden vede k druhému.

Láska a Víra jsou pravo-hemisférové velmi silné city. Lze si nacvičit svoje vědomí tak, aby byly vyvolány či zastaveny, zesíleny, či zeslabeny kdykoli to jedinec potřebuje. Lidé jsou dnes řízeni svými city, aniž by je chápali či s nimi pracovali, a proto to často vede k různým tragédiím domácího násilí. Čím více se bude blížit rok 2012, tím více se budou city projevovat, až k pocitu zešílení. Je tedy nutné cvičit centrum cítění v pravé hemisféře vyvoláváním různých citů a další prací s nimi. Metody jsou na to různé a dají se najít, pokud jedinec hledá. Problém často spíše tkví v tom, že si každý jedinec musí najít svůj osobní způsob cvičení, takový, který vyhovuje jemu samotnému. Mě na příklad kdysi pomohlo básnické vyjadřování. Jednoduché psaní básniček a povídek mi pomohlo zbavit se negativních energií a komunikovat s vyššími duchovními bytostmi. A pomáhá to dosud.

Zvlášť u mužů je v dnešní době nutné cvičit toto centrum cítění, protože mnoho z nich ho mají zakrnělé, nerovnoměrmě výbušně fungující, nebo ho nepoužívají vůbec. To samozřejmě výrazně ovlivňuje jak je samotné, tak i naši společnost jako celek a prohlubuje disharmonii mezi pohlavími.

Pochopení a z toho vycházející Schopnosti a Znalosti jsou levo-hemisférově založené. Ačkoli se zdá, že naše společnost je založená na schopnostech levé hemisféry, je tato však vyvíjená spíše u mužů a tak spoustě jedincům ženského pohlaví vyšší využití levé hemisféry chybí. Vlivem toho ačkoli mnohé cítí, nedovedou to logicky zpracovat a jednajíce pouze citově se nechávají využívat, což vede opět k různým domácím nebo pracovním tragédiím. K rozvíjení logického myšlení levé hemisféry je vhodné studium přírodních věd (matematika, fyzika, logika apod.).

Následně rozvíjením obou hemisfér současně a jejich spoluprací dochází k Osvícení pochopením Vyšších Duchovních principů.

Lidé se musí naučit cítit duchovním způsobem svým citovým centrem v pravé hemisféře a následně ty dané pocity levou hemisférou pochopit. Následně vzájemnou spoluprací obou hemisfér začnou Vidět éterické/ duchovní/ myšlenkové bytosti a můžou se od nich volně učit. Ke zpřístupnění jakékoli komunikace s vyššími bytostmi je třeba velké dávky Lásky a Touhy. Touha je předstupeň energie Lásky a Láska je energie, která dovede udělat kontakt – vytvořit kabel – spojení mezi jakékoli dvě entity v Celém Spektru Universálního Bytí. Tj.: Není omezená vzdáleností, časem, energetickými rozdíly mezi vesmíry a realitami. Láska není omezená ničím, pouze lidské vědomí, potenciál samotných jedinců ji dovede omezit na určitý okruh bytostí, nebo realit.

Zkrátka a jednoduše řečeno, cítíte-li nějaké omezení, pak je toto omezení zakotveno ve vašem způsobu myšlení a způsobu života. Aby mohl proběhnout váš vývoj v rámci jakýchkoli realit a to jak z 3D na 5D, tak i uvnitř samotných dimenzí, musíte překonávat svá myšlenková omezení a být připraveni uvěřit neuvěřitelnému. Musíte být připraveni otočit svůj život na ruby a překonávat překážky jakéhokoli druhu, jak těch vnějších, tak i těch uvnitř vašeho mozku. Fráze jako: Neumím to. Jsem hloupý. Nemám talent. Mě to nejde… a tak podobně se nesmí objevovat ve vašem slovníku, protože samy o sobě představují velké myšlenkové omezení, které brání vašemu vývoji k sebevyjádření Boha ve Vás.

Jedno z důležitých omezení, které je třeba překonat je Strach ze Smrti. Být připravený položit za svou věc život, bude-li to třeba, tohoto strachu částečně člověka zbaví. Váš strach zmizí vždy, když jste ochotni danou věc, které se bojíte přijmout a prožít ji. Stejně tak je tomu se strachem z bolesti, ze samoty a jiné.

Stvoření je ve svém základu Neomezené. Proto vše, co je součástí tohoto Božího Stvoření je Neomezené. Tím pádem je každý člověk ve svém základu neomezený a je Volným Vyjádřením Boha na Zemi. Stejně jako je jeho vyjádřením i všechno, co nás obklopuje. Skrze Nás Bůh Žije v Bohu Samotném. Proto je vhodné přijmout svoji neomezenost a nebrat v potaz myšlenku omezenosti, na níž jsme založili současný systém své existence.

Proto samotné přijetí toho, že Vše Je Možné a Vše Je Neomezené a Vše JE Bůh, nasměruje systém vašeho myšlení i celý systém reality k Neomezenosti, Vývoji na jiný stupeň Existence.

Neustálé připomínání těchto základních principů a jejich držení v lidské paměti, podmiňuje život podle nich. Tento život pak vede k překonání jakýchkoli zábran, jakýchkoli omezení a poskytuje ve svém výsledku naprostou Svobodu… až po ukotvení těchto principů do poslední složky člověka, která je zároveň první, do vnější reality.

Čas se ohýbá do kruhu, pohybujíc se po kónické spirále a proto vnější realita, z níž vyjdete, bude zároveň posledním místem, kde se projeví vaše Já, aby vám ve zpětné reflexi zrcadlovitě vrátila vaše vlastní myšlenky a ukázala vám, kam až jste ve svém vývoji pokročili. A odtud při vidění své zpětné reflexe a toho, co se vám líbí či nelíbí, se znovu začnete duchovně vyvíjet až po projevení se vašeho vývoje znovu do zpětně zrcadlící se vnější reality.

Proto tento vývoj takto pokračuje ve spirále, která je stále užší a užší, podle toho, jak rychle jste schopni reagovat na zpětnou reflexi sama sebe ve svém okolí. Lidé, kteří se vyvíjejí rychle a bouřlivě mají šanci zúžit okruhy na kónické spirále velmi rychle a jejich vývoj má velký spád. Lidé s pomalejším vývojem si potřebují některé věci zopakovat více krát a proto se zdá, jako by se spirála ani nezužovala… což vytváří pocit, že té transformaci nebude nikdy konec.

Ale ono konec přijde a po krátké době, kdy si připadáte, že visíte ve vzduchoprázdnu, se začne načítat nový cyklus nového času.

A tak se snažme, aby nový cyklus naší civilizace i celé naší planety byl co nejoriginálnější, co nejbohatší na zkušenosti a aby vedl k naší osobní Svobodě pocházející z Božské Lásky a Neomezenosti. Užijme si to.

Mějte se!

Čauky!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

*díkky*

Márty,10. 4. 2010 15:02

Přidám něco z www.gnosis9.net ze dne 7. dubna 2010
,svátek má Heřman, Hermína citát pro dnešní den: Láska je především modlitba a modlitba je ticho.

díky Sam

Jana,7. 4. 2010 11:15

***********že Tě máme...........