Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celestýnské Bílé bytostí: Probuzení Atlantidy

Poselství Celestýnských Bílých bytostí přijala Natalie Glasson, 4.12. 2015

Mnoho duší na Zemi má energetická pouta s Atlantidou, protože prožili v Atlantidě jeden či mnoho životů. Když Atlantida padla jak vibračně tak fyzicky, zavřely se Brány světla k Atlantidě a to způsobilo na Zemi disharmonii, na kterou si lidstvo již zvyklo. Energie Stvořitele, ať už na Zemi či na vnitřních rovinách, potřebuje nepřetržitě proudit, protože to je její přirozenost. Brány světla slouží k tomu, aby propojovaly civilizaci s časovými obdobími k zachování božského proudu Stvořitele.

I když žijete na Zemi, jsou tu Brány světla, které umožňují proudění energie od všech civilizací, jako Lemurie či starobylý Egypt, do současnosti, do přítomného okamžiku Země. Éterické Brány světla také přenášejí energii z našeho přítomného okamžiku a úrovně vzestupu do minulých, přítomných a dokonce budoucích civilizací. Někdy mohou být tyto Brány světla zablokované; může zde být stagnující energie nebo se skrze tyto brány promítá negativní vědomí, které způsobuje v ostatních civilizacích zmatek. Kvůli negativní energii, strachu a zklamání, které vzniklo před a během pádu Atlantidy, Atlantští andělé Brány světla zavřeli, aby energie Atlantidy zůstala zachována, aby byl zastaven přenos negativity a také se uchovaly vědomosti a moudrost Atlantidy. Některé brány světla byly mírně pootevřeny a to umožňuje, aby se v současném období vzestupu ukotvovaly mnohé energetické vzorce vědomí Atlantidy.

Došlo zde k silové bitvě mezi rozvojem technologie a probuzením duší ve své nádheře z nitra lidského těla. Všem Atlanťanům byla položena otázka: „Spoléháte se na technologii, která vám odebírá sílu nebo vkládáte důvěru ve zdánlivě neznámé, ve svou duši, a přijímáte plně svou sílu?“Nyní poznáváme, že stejná otázka by mohla být položena současné éře lidstva na Zemi. Energie Atlantidy jsou nevyřešené a tak jak se vzestup na Zemi vzmáhá a ukotvuje se více světla, Brány světla se uvolňují; toto se děje již mnoho let. Je možné pozorovat, že Atlantida může a bude vyléčena prostřednictvím současné éry lidstva. Je také možné pozorovat, že lidstvo je žádáno, aby dokončilo to, co bylo započato v Atlantidě, to je jedním z důvodů, proč jste nyní přítomni na Zemi. Je vaším úkolem přinést Atlantidě léčení a proto Země, taková jaká je dnes, posunuje cestu lidstva do nového stadia vzestupu, jaký ještě Země nezažila.

V roce 2016 vás my, Celestýnské Bílé bytosti vyzýváme, abyste vědomě vytvářeli vyváženost mezi používáním a závislostí na technologii jakékoli formy a vědomým soustředěním se na vtělování své duše. Přáli bychom vám, abyste si každou buňkou svého bytí plně uvědomovali, že vaše duše je mocná, velkolepá a dosáhne mnohem více něž jakákoli forma technologie, až si svou duši dovolíte vtělit. Stále dál používejte technologii a přesto si buďte vědomi, že cokoli zrozeného mimo vás, je iluze. Oceňujte technologii jako užitečnou, ale především je to iluze, která může oslabit vaše vědomé vnímání Stvořitele. Poznejte, že naplnění, podporu a skutečnou pomoc najdete jen ve své duši, která je esencí a pravdou vašeho bytí. Dovolte si v roce 2016 vědomě usilovat o vytvoření vyváženosti mezi technologií a duší. Smysl této vyváženosti je v dalším posílení duše a rozpuštění energií, které jsou projektovány na lidi z Atlantidy a energií těch, kdo se inkarnovali v Atlantidě a chtěli by pokračovat v ovládání a manipulaci, jako to činili dříve. Vytvoření vyváženosti vám umožní být vědomější, prohlédat skrze závoje iluzí a energeticky získat svou vnitřní sílu. Až toto zažije větší množství lidí, uvidíme na Zemi světlo Stvořitele zářící s větší jasností, což urychlí vzestup. To vyvolá léčení v nitrech mnohých lidí a také ve vědomí Matky Země.

Když současný věk lidstva vytvoří vyváženost mezi používáním technologie a pozorností ke své duši, probudí se posvátné a hluboké vibrace léčení původně zrozené v Atlantidě, zachované v původním stavu a které proudí skrze Brány světla, aby rozpustily veškeré negativní naprogramování a projekce, které jsou nyní od pádu Atlantidy zakořeněny v Zemi i v lidstvu. Léčivá energie Atlantidy se vám navrátí a dodá energii vaší duši, což bude mít obrovský dopad a proto si v roce 2016 všimnete hlubší, možná dokonce spalující touhy poznat, přijmout a sjednotit svou fyzickou formu, mysl a emoce s rozšiřující se milující podstatou své duše. Z vaší duše povstanou nové schopnosti a dovednosti a také nepřetržitý a božský proud Stvořitele a to vám přinese řadu krásných, úchvatných a zázračných prožitků jak ve vašem bytí tak v osobní realitě, aby vzrostla vaše víra a důvěra ve Stvořitele. Očekávejte, že božské se bude plněji projevovat, očekávejte, že ve vašem bytí se bude odehrávat léčení, které jste dlouho očekávali a očekávejte hlubší návrat k lásce Stvořitele.

Ve vašem bytí začne v průběhu následujících let docházet k nádhernému probouzení; vaše duše sloučí zkušenosti z vašich minulých životů v Atlantidě s vaším současným vtělením a umožní tak léčení. Co je však důležitější, z vaší duše začne povstávat posvátná moudrost, učení a praktiky Atlanťanů, aby vás inspirovaly a osvítily, povzbudily vás, abyste se chopili této užitečné moudrosti a ukotvili ji ve své současné realitě a prožitcích. Atlanťané, kteří se soustředili na čistého Stvořitele, měli mocné schopnosti zažívat rozšiřování a jednotu, mohli splynout s jakýmkoli aspektem Země či vnitřních rovin a přijmout důležitou vědomost, aby ve svém bytí dali vzniknout novému vtělení Stvořitele. To znamenalo, že byli schopni být soucitní a mít velké porozumění pro všechny aspekty a projevy Stvořitele, poté si vytvořili silná pouta s přírodou, zvířaty, anděly, hvězdnými bytostmi a tak dále. Energie jednoty a rozšíření je v roce 2016 potřebná, protože vzestup bude pokračovat a dojde k urychlení na dramatickou rychlost a do mocných probuzení. Soustředění se, přijetí jednoty a rozšíření podpoří vznik míru, klidu, milosti a božského proudu a vám to umožní procházet svým vzestupem s větší lehkostí a dokonalostí, díky vaší rozvíjející se rezonanci se Stvořitelem.

Vyzýváme vás, abyste zavolali nás, Celestýnské Bílé bytosti a také Království andělů, Nanebevzaté mistry a Hvězdné bytosti, abychom vyslali své světlo a podpořili otevření Bran světla, léčení negativních projekcí z Atlantidy zakořeněných v Zemi a také abychom pomohli probouzení vaší duše, protože vám poskytuje hojnost osvícení z Atlantidy. Prosíme, vyzvěte nás, abychom podpořili tyto velké posuny, které se odehrávají, neboť velice ovlivní a změní cestu vzestupu lidstva. Dosažení tohoto na počátku roku 2016 umožní záplavu cílené léčivé energie, která se zrodí z vnitřních rovin a podpoří návrat Atlantidy.

Ačkoli se Atlantida možná nevrátí ve své zcela původní podobě, Atlanťané zaměření na Stvořitele a jejich energie, vědomí, moudrost a léčivá vibrace, které byly uchovány a ukryty pro budoucí generace, se nyní začnou navracet na Zemi a budou k tomu použity srdeční čakry mnohých jako brány k jejímu projevení a ukotvení. Vězte, že s vaším svolením se vaše srdeční čakra stane branou, skrze kterou se znovuzrodí osvícené energie minulého života vašeho atlantského já i kolektivní vibračně nejčistší vědomí Atlantidy.

Volám podporu a lásku Celestýnských Bílých bytostí, společenství mých andělů i Nanebevzaté mistry. Prosím, pomozte mi v roce 2016 nastolit posvátnou vyváženost mezi používáním technologie a mým vědomím své duše. Přeji si, aby celé mé bytí i tělo rezonovaly s mou duší, abych mohl poznat svou duši hlouběji, vtělovat a ukotvovat energie své duše, její moudrost a schopnosti ve svém každodenním životě. Prosím, povzbuďte mne k prožívání hlubšího rozšíření a manifestace míru, spokojenosti, naplnění a nejvyšší lásky uvnitř mé srdeční čakry.

Poskytuji své vlastní léčivé energie Zemi a lidstvu k podpoře osvobození Atlantidy a ke znovuotevření Bran světla propojených s Atlantidou. Dovoluji si přijímat a projevovat nejčistší a láskyplné léčivé energie, které proudí z Atlantidy, neboť na éterické úrovni existují. Slučuji atlantskou léčivou energii s léčivou vibrací své vlastní duše a obklopuji jimi Zemi a veškeré lidstvo, abych podpořil božsky inspirované léčení.

S podporou své duše vyzývám své atlantské já minulých životů a všechny aspekty své duše z minulých životů a přijímám hluboké a silné léčení od své duše a své skupiny duší, aby se do mého bytí mohla vtělit nádherná starověká moudrost aspektů z mých minulých životů a probudila novou naplňující a láskyplnou cestu a schopnosti, jež mohu prožívat.

Vítám energie, které vtékají do Země a pomáhají všem formám posunů vzestupu v mém bytí na Zemi. Vím, že svým vzestupem projdu s lehkostí a dokonalostí, s pocitem vědomé podpory a věčného naplnění. Děkuji.

Jen v klidu seďte a přijímejte energie, které k vám přicházejí a probouzejí se z nitra vašeho bytí.Tvoření lásky je ten nejdůležitější záměr nadcházejících let; začíná to vámi. Léčení Atlantidy znamená, že lidstvo je připraveno uvážlivě přijmout uvědomění síly lásky a věčné a přirozené přítomnosti lásky ve všech.

Věčně s láskou

Celestýnské Bílé bytosti

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.