Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archív 2008

6. 2. 2008

Michaelovo poselství

Na stránkách nerdy.blog.cz jsem objevila  úžasná slova archanděla Michaela. Mám z nich strašnou radost a musím to sem taky dát, protože jsou super-pravdivá. Jo Míša nikdy nezklame. Já ho mám tak ráda! Tak jen čtěte dál!

Seďte klidně, dýchejte zhluboka, otevřete svou korunní čakru a buďte nádobou Obrazekpro mé informace a hlubokou lásku i respekt, jež k vám cítím. Tak často utíkáte před možností setkat se se mnou tváří v tvář, protože se bojíte, co bych vám
řekl. Nebojte se, vždyť přicházím ve jménu Toho, který vládne všem planetám a veškerenstvu! Stojím v čele "brigády světla" a oznamuji vám, že stav Země si v tuto chvíli žádá každého z nás.Co myslíte, že v době velkých hádek a nebezpečí udržuje vše pohromadě jako lepidlo? Je to naše sdílené světlo, jež dokáže prostoupit i velmi nebezpečné situace. Opravdu se není čeho bát, vždyť vládnete zázračnou schopností cestovat s tímto světlem a uniknout tak jakémukoli nebezpečí.
Uvolněte se tedy a tiše si uvědomte velké světlo, jež je teď všude kolem i uvnitř vás. Meditujte a zaměřte se na poznání tohoto světla. Má větší sílu, než cokoli, co kdy lidstvo stvořilo. Je tajemstvím vesmíru, příčinou i silou velkého rozhodnutí.
Toto světlo, drazí a milovaní, je mocnou a nepřemožitelnou silou, která nemůže být zničena ani zmenšena.
Je neohraničená a rozpíná se od místa, kde právě stojíte, až po daleká zákoutí vesmíru. Je věčná a během jediného okamžiku dokáže pokrýt celou planetu.
Uplatňujte toto světlo všude tam, kde váš lidský zrak spatří smutek. Prokažte svou ochotu sloužit míru tím, že zahrnete zemi svým Božským a svatým světlem. Nepleťte se: patříte k poslům boží pravdy a vědomí, a když odhalíte své skryté léčivé schopnosti, dokážete vyvolat velké změny. Konejte zázraky, milovaní, vysíláním světla ze svého srdce, mysli a hlavy, hýčkáním a ochraňováním všech dimenzí tímto darem světla.
Jako hojivý balzám utiší a vyléčí každou nemocnou myšlenku. Toto světlo může mít různé barvy, záleží na vaší volbě a intuici. Například užitím bleděmodrého světla při hádce uhasíte plameny zloby stejně, jako když se voda přelije přes žhavé uhlí. Tmavomodré světlo zase uklidňuje nervy a pozvedává mysl. Zjistíte, že tmavomodré světlo podněcuje k ospalým, filozofickým diskusím. Existuje spousta dalších barev, které byste měli vyzkoušet a ověřit si jejich účinky. Růžová barva, jak asi sami uhádnete, plodí přátelství a romantickou lásku, a většinou lidi sbližuje a rozněžňuje. Žlutá barva stimuluje k lepšímu výkonu a těm, kteří se nechají snadno rozptýlit, pomáhá lépe se soustředit na poselství a vedení jejich vyššího já. Jak říkám, neváhejte a vyzkoušejte všechna tato zářící světla, jež nikdy neselžou a nemohou se mýlit. Je-li potřeba uzdravovat ve více dimenzích, užijte jednoduše bílé světlo, jež zahrnuje všechny barvy, zvláště pak mou oblíbenou fialovou, která se nachází nejvýše z celého spektra. Fialové světlo vždy pomáhá lidem zazářit v jejich nejvyšší nádheře, což jim pomáhá plně odkrýt jejich vnitřní moudrost. Stimuluje nervy a nadledvinky, a vytváří pozitivní energii napomáhající ke smysluplnému využití vyšších smyslů.
Teď už chápete, proč říkám, že jsem vedoucí "světelné brigády"? Vy, kteří patříte mezi nesčetné členy této skryté společnosti, máte před sebou mnoho práce. Nejdříve musíte probudit své spící bratry a sestry tím, že kdykoli si jen vzpomenete, budete zářit svým světlem. Jejich vnitřní světlo, tak jako to vaše ještě před nedávnem, zatím spí - podobně jako jejich vědomí. Uvízli v bolestivé iluzi vlastního neštěstí, kola se točí, ale přesto zůstávají na místě. Jak moc teď potřebují vaši zářící lásku, aby se mohli vyškrábat z jam, v nichž bezmocně leží! Drazí, pomozte jim svým zářným příkladem života v pravdě dosáhnout jejich nejvyššího potenciálu.
Potřebuji, abyste všemi způsoby dohlíželi na mír a zastávali se ho ve všem, co děláte. Ani ve své rodině se nespokojujte s ničím menším, než je váš oslnivý vnitřní klid. Myslíme tím tiché vzrušení, nikoli onu obvyklou definici mírumilovnosti, připomínající spíše "apatii". Mír, pokud ho správně chápete a prožíváte, je stimulující a poměrně vzrušující. Znamená to pocit důvěry, že o všechno je absolutně postaráno božským Stvořitelem. Mírumilovnost je výsledkem odvahy vždy projevovat lásku, bez obav z možných následků. Jde o to převzít zodpovědnost za každodenní události a překročit práh vlastních vášní. Pokud vás tedy vaše zájmy nutí jít do knihovny, někomu zavolat, "náhodou" někoho potkat nebo jít na procházku, důvěřujte pokynům vašeho vnitřního já a vaší svaté vůle.
Často za vámi přicházím ve vašich snech a pomáhám vám rozpoznat úkoly, které jste si vyžádali a odsouhlasili. Proto tak často zažíváte pocit, který označujete jako "déjá vu". Vaše nejnaléhavější a nejzávažnější činy jste totiž viděli ještě před tím, než k nim došlo. Budete-li mít pocit, že jste danou situaci už zažili - například sen, který si náhle vybavíte ve dne - pak se jím nechte
unášet a spojte se se mnou. Prostřednictvím blikajícího světla nebo jiného výrazného signálu vás ujistím, že stojím při vás. Může se vám při tom zdát, jako byste měli kolem hlavy omotaný turban nebo ucítíte tlak na ramenou.
V žádném případě se však nemáte čeho bát, neboť jde o dávno smluvený signál, který vám umožňuje odhalit závažnost situace. Upozorňuje vás na možnost zbavit se strachu a rozsévat radost. Ujišťuji vás, že na tento mírový proces jste dokonale připraveni, a já stále a navždy stojím po vašem boku a zahrnuji vás nezměrným množstvím lásky a péče. Neboť já jsem Michael, přímý vyslanec Boží, jenž vám má všemi způsoby odhalit vaše světlo.

Obrazek

 

Užití univerzálních zákonů zhmotňování

Archanděl Michael – chanelling přes Ronna Herman

10.10.1995

Milovaní Mistři Světla , dnes bych rád hovořil s vámi o zákonech manifestace z více duchovního a  vědeckého hlediska.Odložíme na chvíli stranou manifestaci a tvůrčí spolupráci  v souladu s Duchem jako část posvátného práva a vaše spirituální dědictví.Mnoho pracovníků Světla by rádo vědělo,proč nemohou proniknout dovnitř posvátného proudu zdraví a požehnání , aby mohli vykonat svá poslání a splnit své sny.Mnozí stále bojují ,aby přežili a splnili své každodenní povinnosti , zatímco ti,kdo působí na stálých bodech nenasytnosti a síly  , velice zřejmých ve 3.dimenzi , zvětšují své bohatství.

Toto jsou universální zákony v platnosti,neutrální zákony , kterými se  všichni musí  řídit , svatí podobně jako hříšníci.Před mnoha aeony byly vyslány elohimy , Archanděly a spolutvůrci vašeho vesmíru velkolepé proudy energie na příkaz Prvotního Stvořitele.Kterákoliv z  bytostí , které nesou uvnitř své duše posvátnou jiskru Stvořitele ,mají schopnost přístupu k této elektromagnetické a kosmické energii a tvoření s ní.Ale musíte znát pravidla a způsob , jak vstoupit dovnitř zdroje a jak využít tuto činnost ve svůj prospěch.

Nejprve musíte vyslat správnou myšlenku : nemusíte být spirituálně založení nebo dobrotiví nebo mít vysoké ideály ; můžete působit úplně sobecky na pohled , dokonce můžete toužit získat sílu nebo manipulovat druhými……zákony manifestace budou stále pracovat.Když budete hloubat  nebo se budete chtít dopracovat  k závěru nad těmi , kdo se těší velkolepému  bohatství a síle , zjistíte , že oni mají představy toho ,čeho chtějí dosáhnout , víru v sebe samé a schopnost dosáhnout čehokoliv , po čem touží. Začínali získáváním  schopností a dovedností nezbytných proto, aby se stali odborníky v oblasti  jejich snažení.Věnují  tolik energie a tolik času , kolik je nutné k tomu,aby přivedli své sny ke skutečnosti ; neposlouchají jakékoliv negativní informace od jiných a ani na okamžik nepochybují o své schopnosti dosáhnout toho , po čem touží a získat své cíle.Slouží jako vzor těm, kdo mají podobné zájmy a vyvíjejí podobné snažení.Mají své představy pevně zasazené ve své mysli a den po dni , okamžik za okamžikem přinášejí, cokoli je nezbytné ,aby se ideje uskutečnily.

V čem tkví tajemství? Proč jsou úspěšní , když mnoho spirituálně založených lidí vyznávajících světlo , má   tak složitě vytvořené dostatečné požehnání , aby měli život jednodušší a snazší, a proto se soustřeďují na vyplnění jejich duchovního poslání  a pomoc druhým? Jste elektromagnetické silové pole , moji milovaní přátelé ; vysíláte frekvence nebo vibrace a tyto vibrace jdou vpřed a spojují se jako vlny energie většinou s energií stejného charakteru jdoucí k vám.A tak , jestliže říkáte afirmace a mantry ve dne i v noci žádajíce o bohatství , jestliže hovoříte nepřetržitě o tom, co chcete dokončit , kdybyste měli zdroje a toužíte celým srdcem a duší po požehnání a to stále ještě nepřichází, proč?Protože ještě stále máte  vaší podvědomou mysl svázanou „starými pásky“, které říkají :  abych byl duchovní , musím zamítnout všechen materiální svět.Musím obětovat své štěstí a dobrý život za účelem služby druhým ( starý mučednický komplex) .Jestliže se soustředíte na svůj spirituální růst , budete mít od Boha neustálé zajištění …. 

V jednom okamžiku jste nadšeni a cítíte  , že můžete dobýt svět a uskutečnit to , po čem toužíte ,  a v příštím okamžiku začínáte opět o sobě pochybovat.Vyslovujete vaše afirmace ( prohlášení )  pro to , aby jste dostali požehnání ( pomoc od Stvořitele k uskutečnění toho , po čem toužíte ) a potom dovolíte vaší přetížené mysli soustřeďující se na sebe samého , aby se rozčilovala a zabývala starostmi o placení vašich účtů  nebo jak sehnat nové auto a lépe placenou práci.Platíte neradi daně  , pojištění , zubaře , atd., místo toho ,abyste toho , abyste děkovali a žehnali penězům , které protékají vašima rukama , během toho , jak hradíte pohledávky nebo platíte  odměny za služby druhým.Jen málo z vás má mysl nastavenou tak,aby zvládla ohromné bohatství , dokonce i  když jakoby zázrakem přijde k vám.Co byste dělali , kdybyste najednou dostali několik milionů dolarů?Hromadili byste je?Obávali byste se , že je ztratíte nebo že vás někdo o ně připraví? Nebo byste je s potěšením utratili , uskutečnili vaše sny a pomohli druhým uskutečnit jejich , s vědomím, že vaše požehnání bude pokračovat a bude vždy dostatečné , aby uspokojilo vaše potřeby a touhy?

Nyní nehovoříme o požehnání ,které vás dělá šťastné nebo které vám dává pocit naplnění nebo zásluhy.Pamatujte , že hovoříme o nestranném toku universální substance a jsem si jistý , že jste si uvědomili , že mnoho z vás , kteří jste bohatí , jste někteří z té většiny zbědovaných, unuděných a nešťastných jedinců.Ale musíte uznat, že tito jedinci mají náskok v tom , že vědí ,jak se dostat dovnitř universálního zdroje s jejich myšlenkami,touhami a posláním .Tito jedinci nikdy  neváhají nad svými cíli.Nikdy nenechají nic ani nikoho ,aby je zastavil nebo odradil od jejich poslání. Tito jedninci  visualizují , touží , věří , činí …..proto uskutečňují.

Musíte se  začít soustřeďovat na požehnání,které již máte ve svém životě…děkujte za to , radujte se z toho , co máte a radujte se ze všech dobrých věcí ve vašem životě.Posuňte vaše vědomí pryč ode všeho , co je špatné ve vás , v těch okolo vás a ve světě okolo vás a  začněte vidět to , co je správné , nádherné a podivuhodné.Musíte jednat tak , jako byste měli nárok na veškerou tu  nádheru a požehnání  vesmíru , a to se pak vylévá v neomezeném množství ,dokud se to nestane.Neříkáme , abyste šli ven a utratili finanční prostředky ,které nemáte ,ale můžete začít vidět a těšit se z darů,které jsou vám dostupné ….mnohé , které požadujete , nelze směnit za peníze či energii.

Vaše myšlenky jsou  silnější , než si myslíte , na  toto klademe velký důraz , avšak vy stále dovolujete vašim myslím  těkat a pohrávat si  stále a stále s myšlenkami pochybnosti , negativity , strachu , viny , atd.,které vytváříte vašimi bezvýslednými tvrzeními   nebo rušením mysli.V jednom okamžiku věříte , že můžete dosáhnout čehokoliv,po čem toužíte a příště jste zavaleni pochybnostmi o sobě a lítostí.Nezáleží,jakým vědomím jste se  stali duchovními . Jestliže nevstoupíte ve spojení s proudem uvědomění vašeho mentálního těla a mysli, která vám dovoluje přitáhnout energii manifestace ( projevu , uskutečnění ) , nikdy se nestanete spolustvořitelem požehnání na pozemské rovině.

Nejprve musíte mít naprosto jasno,co chcete uskutečnit….prociťujte sílu uvnitř vaší duše , ne vašeho ega.Za druhé si musíte být jisti , že vaše touhy jsou v souladu s vaším Vyšším Já , ne s vaším egem ; ku prospěchu sebe samého a druhých se musíte vzdát skutečnosti , že nemůžete vidět vždy „větší obrazy „ a také neomezujte vaši Boží Přítomnost ,jakmile vaše sny budou uskutečněny.Potom naslouchejte vnitřnímu hlasu intuice – naslouchejte a nechte se vést , očekávejte zázraky a potom se chopte činu ,  jakmile se stezka před vámi otevře.Když se objeví pochyby nebo když vaše ego začíná si uvědomovat staré cítění nedůstojnosti nebo viny ,přijměte ho ,  přeměňte toto cítění a obraťte vaše myšlenky k vašim cílům.Děkujte za malé zázraky,které se objeví , udělejte cestu pro větší a větší dary,které vám přicházejí do cesty.Jakmile se více soustředíte na pozitivní hlediska vašeho života , znovu vkládáte sílu těmto energiím a přitahujete více energie toho samého druhu k vám.Vytváříte silové pole lásky , požehnání a


 

 

harmonie , které nikdo nemůže narušit nebo zničit , jen vy sami.A jak hledáte více uvědomění a spirituální harmonie  , naleznete potěšení a radost z vašeho požehnání ,které bude pro vás v souladu s tvořením a rovnováhou se všemi hledisky Universálního zákona.To je to tajemství , drazí moji.

Nyní mi dovolte vysvětlit jiný chybný prostor zmatků a chybných interpretací.Kýmsi bylo řečeno , že Země se již přesunula do 4.dimenze a druzí říkají , že Země právě nyní vstupuje do 4.dimenze.Dovolte mi vysvětlit tento způsob, vše , co se projevuje ve fyzické rovině , se manifestuje nejprve v rovině éterické.Jakmile budujete vaše éterické světelné tělo , které vytváří vaše fyzické světelné  tělo , ta samá věc se děje s vaší planetou zemí.Éterické tělo Země se přesouvá do 4.dimenze ,ale fyzikální tělo stále kráčí a zrcadlí se ve zkušenosti 3.dimenze.Nicméně,jakmile 3 nižší roviny 4.dimenze jsou vyčištěny ,dovolí nám to velkolepější přístup k Zemi a sjednocení s ní a lidstvem a to dovolí těm z vás ,kdo zvyšují své frekvence uvnitř 4.dimenze , vstřebat více této vzácné energie.

Je to ,jako když žijete v sloupu Světla – vyšší vibrace,které vás následují,kamkoliv jdete , vytvářejí bezpečný přístav nebo ostrov ochrany a harmonie , zatímco ti, kdo stále rezonují s nižší razancí, pokračují v iluzích zmatku , bolesti a utrpení.

Jak Země vzestupuje více a více do vyšších frekvencí ( skrze úsilí vás všech- zasvěcených pracovníků Světla) a tyto energie se ukotvují na fyzické rovině ve větší a větší míře , bude stále více obtížnější zůstávat ve vizích 3.dimenze-mentálně,emocionálně a fyzicky. A tak vás žádáme , jako „bojovníky Světla“ ,abyste posílili vaše spirituální „brnění“ a vaše odhodlání ; stůjte pevně tváří v tvář vaší stezce a cíli , které požadujete a nedovolte nikomu a ničemu odklonit vás od vašeho poslání.

Víme ,že je složité přejít myšlenky , zvyky a vlastnosti , které máte nashromážděné za tisíce let , ale nyní je  čas nových začátků , čas uvolnit vaše stará omezující hlediska , pochybnosti a slabosti.Jste Mistři , vzestupujete uvnitř nového stavu vědomí a uvědomění; vyvíjíte se a vracíte se do vašeho dokonalého stavu  radosti , rovnováhy a harmonie ; kde budete znovu planout s nádherou ducha jako světlo pro všechny ,kdo to vidí. Mějte odvahu snít , mějte odvahu dosáhnout hvězd , mějte odvahu uplatňovat nárok na vše , co vám Stvořitel slíbil…je to vaše proto , abyste si to vzali , moji milovaní.Ale pamatujte , musíte zakusit to , co jste utvořili , společně pojďme ještě jednou stvořit Ráj na Zemi , kde je hojnost lásky , požehnání , nádhery a harmonie . JÁ JSEM Archanděl Michael a JÁ vám přináším tuto pravdu.

Uplatňuji autorská práva pro tento materiál ve jménu Archanděla Michaela.Prosím kopírujte a rozšiřujte.

Ronna Herman je astroložka , poradce ,léčitelka „nového věku“ a učitelka. Je také mezinárodně uznávaná spisovatelka  ; její články a básně jsou pravidelně uveřejňovány v 6 publikacích nového věku.Ronna

zdroj:evamarvanova.sblog.cz

§§

Rafaelovo poselství

12.02.2008

Návrat k celistvosti“ Archanděl Raphael

zpráva sdělena skrze Jeane R. Pothier

Následující zpráva byla sdělena soukromě a bylo dáno povolení sdílet ji, s určitou úpravou, pro ostatní.

Otázka kladená v tento moment:

Rozumím, že existuje mnoho částí Mě, prožívajících zkušenosti a učících se. Kde ale jsou? Mohu se s nimi zkontaktovat v tomto životě? Je to hlavním bodem sjednotit všechny své části nakonec dohromady , ale co se stane potom?

„Zdravím Vás ještě jednou moji drazí!Obrazek

Já jsem Raphael, anděl léčení a transformace a je mi potěšením být tady sVámi vtento den. Každá zprávu, kterou dostanete vskutku umožní mnoho změn ve Vás.

Prochází sem mnohem více energie a jestli dáš svolení k jejímu vdechnutí a procítíš ji ve svém těle, v každé buňce tvého těla, o to víc je možno jí předat tímto způsobem. Slova jsou silnice, která je používána k transportu energie a čím více jsi otevřený k tomu, co je tady,tím víc toho může být tobě předáno.

Každý život, který jsi prožil, ať už v lidské, fyzické formě nebo ne, je vždy okolo tebe.

Tento život, který žiješ, je ten život, kde vskutku všechny aspekty jsou přiváděny domů do tebe do tvé fyzické formy. Mnohé z těchto aspektů byly zkušenostní existence  v ostatních realitách a v jiných formách. Přesto, jedna věc, kterou mají společnou, jsi Ty.Toto jsou části tebe, které toužily mít speciální zkušenost a teď ony přináší všechny tyto zkušenosti zpátky k tobě pro sjednocení a jejich začlenění v tomto životě.

Toto může znít na povrchu schizofrenicky – mít všechny tyto identity a někdy těla všechny sešlé dohromady. Přesto, toto není tvůj případ božská vzestupující lidská bytosti. Jsou tady takoví, kteří  chtějí mít zkušenost změn mezi jedním aspektem a jiným a ztělesňovat je v různých situacích, přesto toto není to, co jsi si ty, výše vibrující lidská bytosti vybrala pro svůj život. Místo toho jsi si vybrala přivést všechny tyto aspekty domů, do tebe, do jednoho těla avšak pokračovat se svou dominantní osobností. A tak to je.

Každý aspekt nese s sebou svou dominantní vibraci a frekvenci. Každý aspekt nese s sebou svůj vlastní příběh, jaký byl. Každý aspekt přináší k tobě trochu znalostí získaných z životních zkušeností toho daného života a to je ta zkušenost, kterou budeš integrovat. Jsou to životní lekce a naplnění výrazu, který ten každý jednotlivý aspekt přináší tobě.

Budeme zde mluvit o několika příkladech.

Řekněme například, že jsi žil 1000 let, studujíc účinky  zvuku na formu a strukturu.Chtěl by jsi získat více znalostí v této oblasti a moci více sdílet s ostatními. Ty teď integruješ aspekt, který nese tuto zkušenost a on přichází domů, aby se stal součástí celku. Znamená to snad, že přestaneš se vším v tomto životě a použiješ tuto znalost a nebudeš dělat nic jiného?

Ne drahý můj, to myšlenkově znamená, že tato obrovská znalost je nyní dosažitelná skrz Vše Co JE, nebo skrze celé Stvoření, ale novým způsobem.

Když integruješ sám sebe s tímto množstvím aspektů, je v tomto sjednocení obsažena tato plná, kompletní znalost těchto mnoha životů, která se tímto energeticky stane dostupnou v tvých éterických tělech a tato energie může být potom čtena nebo interpretována ostatními, kteří nejsou ve fyzické formě.

Toto je velmi hrubé vysvětlení toho, co se děje a je toho mnohem víc k tomuto tématu, než jen toto velmi zjednodušené vysvětlení, které ti může být předáno.

Možná budeš v tomto okamžiku schopný vnímat víc, když vdechuješ energie, které přicházejí skrze tato jednoduchá slova tohoto vysvětlení.

Tak co by tě přimělo zatoužit integrovat všechny svoje aspekty v tomto životě? Co je účel, co tím získáš? Drahý můj, nejsou toto kouzelné otázky?

Začlenění těchto aspektů znamená sjednocení celé bytosti, kterou jsi už jednou byl, před rozdělením lidské bytosti, které se odehrálo před mnoha eony let. Když jsi poprvé přišel do tvé duševní existence získal jsi dovolení rozštěpit sám sebe do mnoha částí, abys mohl zažít tyto ohromné zkušenosti a potom je všechny přivedl zpět určitém bodě pro jejich sjednocení. A bylo to déle, než si vůbec dokážeš představit, abys jsi počkal na toto sjednocení. Nikdy předtím v historii existence sebe samého toto nebylo možné  tak jak to je teď pro tebe. Toto sjednocení je to, na co jsi čekal eony času. Toto je, pro co jsi pomalu pracoval, vstříc tomuto okamžiku po mnoho životů, které byly pro tebe v minulosti 10000let. Ty jsi se velmi pomalu pohyboval směrem k tomuto sjednocení, s tím, že jsi věděl, že toto bude možné v určitém bodě, a připravoval jsi sám sebe, abys mohl přivést tuto spoustu aspektů sebe sama dohromady v sdílení, které je nepřekonatelné (=nemající sobě rovna) v celém Stvoření!!!

Je to, jako by jsi si přestavil ten nejkrásnější šálek na čaj, který je vyrobený z toho nejjemnějšího porcelánu, který byl rozbit a je teď zázračně složen dohromady bez jediného kazu. Můžeš si toto představit sám pro sebe?

Tak v tomto životě drahý můj jsi nyní v energii, kde sjednocení s těmito aspekty je možné! A jak s tím naložíš pro sebe? Jak přivedeš k sobě všechny odloučené aspekty, které dlouho žily svými vlastními zkušenostmi a lekcemi a zformovaly se do soudržné jednoty, která slouží tobě, jádru osobnosti?

Začni s pozvánkou k návratu domů. Začni s tím, že tyto aspekty se obrovsky touží vrátit domů, k tobě. Kvůli tomuto cestovaly až ke koncům známého vesmíru a taktéž dál za něj a nyní netouží po ničem jiném než přinést jejich zkušenosti domů, aby je s tebou mohly sdílet.

Možná každou noc předtím, než půjdeš spát, můžeš provést tuto pozvánku, aby přišly domů, jednoduše potom hluboce dýchej.

Není to obtížné a ani to není něco, kvůli čemu by ses měl stresovat a strachovat. Je to přirozený tok energií a začíná pozváním.

Drahý můj, budou aspekty, se kterými se zpočátku nebudeš cítit pohodlně. To je ten okamžik, kde osobní odsuzovací energie může vztyčit svou ošklivou hlavu a zkusit tě zastavit. Možná si představuješ, že mnoho tvých zkušeností by se dalo nazvat temnými nebo něco tak podobného. Toto je ale pouze soud  (posuzování- odsuzování) a když si uvědomíš, že všechny zkušenosti jsou pouze zkušenosti, můžeš vystoupit z odsuzování sám sebe za něco, co se stalo nebo nestalo v jiném životě.

Všechny tyto zkušenosti, které by v tyto dny byly označeny nálepkou jako něco nežádoucího, nebyly nutně takové v čase, kdy byly zažívány.

Můžeš si představit žít život ve světě na planetě, kde by světlo bylo považováno za nepřítele? Toto jsi udělal můj příteli a tyto energie jsou neseny s určitým aspektem, který se touží vrátit domů k tobě. Tudíž  můžeš vidět, jak by nebylo možné plné sjednocení, kdybys začal posuzovat každý aspekt, který je tady a čeká, aby přišel domů, k tobě.

ObrazekToto je také lekce sama o sobě: PŘESTAT SOUDIT SAMA SEBE V MNOHA SMĚRECH. Když se odsuzujete, dochází k zastavení energií, které jsou kolem Vás a přitékají k Vám. Vznikne blok v cestě a vy potom zažíváte úskalí a zápas s něčím, co nemuselo být stvořeno na prvním místě.

Tím vším jsi prošel drahý můj příteli, prošel jsi pitváním a analyzováním toho, co bylo uděláno a teď, proč je konec věci, teď je to ovšem o důvěře- VÍŘE V SEBE SAMA A PŘIJÍMÁNÍ SEBE SAMA.

S přijímáním těchto tvých odloučených aspektů se naučíš mnoho o samotné povaze zkušeností. Každý aspekt má něco, co s tebou chce sdílet a jak pomalu přijde domů k tobě, přinese ti příležitosti žít ve všech časech s „nízkou zdí“ (short wall?), být v míru v každé situaci, v každé události, která se stane v tvém životě, najednou ti to přijde známé. Tyto aspekty ti mohou ukázat to, co je odložená energie za každou událostí nebo situací. Pomohou ti vidět pod povrch ostatních, vidět jejich pravou motivaci a vidět, co je hnací síla za jejich rozhodnutími a volbami. Každý aspekt ti pomůže pravdivě vstoupit do mistrovství, které je tvým božským právem, se kterým ses narodil, protože ty jsi tady na této zemi během této doby. Jsi tady, abys přinesl domů velikost toho, kdo jsi a ztělesnil tuto velikost ve fyzické formě. A ty to můžeš udělat můj příteli, když jsi otevřený tomu, co je přiváděno k tobě a dáš sám sobě svolení,abys to přijal, přijal bez soudu a beze strachu.

A konečně budu mluvit o strachu, který může přijít z integrace aspektů. Pro mnohé jsou vskutku strašidelné a velmi mocné. Bojíš se, že přejdeš přes jeden, který je tak mocný, že převezme kontrolu nad tebou? Drahý můj, TO SE NESTANE! Každý aspekt je v jeho nejjasnějším pojetí podléhající tobě, božská lidská bytosti, v tomto životě nyní.

Zatímco tady mohou být ty aspekty, které se ti budou snažit namluvit něco jiného, toto není ten případ. Buď silný v tvém uvědomění tohoto můj drahý příteli a věř jádru osobnosti, která je Ty, božská bytost. Buď otevřený přijetí, posaď se užívej si toho, co přijde s těmito aspekty. Ony mají neuvěřitelné množství toho, co s tebou chtějí sdílet a co uděláš s tímto sdílením je na tobě.

Já jsem RAPHAEL a je mi potěšením být s tebou tady v tento den, miluji takto přijít blíž a být stebou tímto způsobem, sdílet své energie a nejvíc ze všeho sdílet znovuspojení s tou esenci duše, kterou velmi dobře znám.“

Zdroj: http://www.lightworkers.org/

Zaslala a přeložila z angličtiny Katka Machová. Děkuji!

Můj zdroj...stáhla jsem to od Evy Marvanové.Taky moc díky!

§§

Urielovo poselství

08.02.2008

Tohle je tak nádherné, že to sem prostě musím dát.Je to jako moudrost květiny, jenž v sobě srdce má...

"Má láska bez přestání proudí z mého srdce do tvého (a do srdcí všech lidí, kteří Obrazekkdy zaslechnou tato slova). Mám spoustu práce, neustále hasím situace láskou, podobně jako hasiči v hořícím lese bojují se zkázonosnými plameny. Odstraňuji bolest v situacích, v nichž zdánlivě vládne zoufalství, a pomáhám vám prozřít a vyváznout. Vnáším nové světlo do vašeho vědomí a navracím naději do vašeho srdce. Mnoha způspby vám zprostředkovávám přístup k tvořivým řešením, jež vám božská mysl neustále nabízí, ale bez jasné mysli je neslyšíte. Jsem vlastně čistič oken zlepšující váš rozhled. Jednoduše odstraňuji z cesty mraky a bez nich se vám otevírá nový pohled na život. Často mě nazýváte "andělem psychologem", což mé roli celkem odpovídá. Dokážu přispět ke změně srdce a ke zrodu odpuštění - a to i v těch nejbeznadějnějších situacích, plných zdánlivě nepřekonatelné nenávisti a vzteku. Ochlazuji plameny zášti a přivádím vás zpět k vědomí vaší vlastní božské lásky. Přece by však bylo zavádějící označovat mě pouze za archanděla odpouštění. Vždyť mohu člověku a veškerenstvu pomoci tolika dalšími způsoby!

Za prvé patřím mezi archanděly, kteří s lidmi začali pracovat poměrně nedávno. Ostatní archandělé, z nichž mnohé jste již potkali (a další se s vámi ve vašem bdělém vědomí teprve chystají setkat), mají podle vás "zřetelnější" charakterové rysy, podle nichž jsou okamžitě rozpoznatelní. Michael se svým neomylným mečem je mocným bojovníkem za vaše vědomí. Kdo by mohl ignorovat jeho hřmící hlas a vůdcovského ducha? Rafael se svou nekonečnou něžností a dychtivou touhou pomáhat se podobá nejlepšímu příteli, kterého chcete mít stále nablízku. A Gabriel, všudypřítomný pomocník tvořivých a talentovaných lidí, využívající tuto kreativitu ve službách pozemské solidarity. Kdo jsem já v této archandělské společnosti? Jsem tím, kdo chce pomáhat zpovzdálí, kdo "pohání" každé léčení snahou ozářit vaši mysl a danou situaci silnými paprsky světla.

Toto světlo je základní esencí léčení, neboť otevírá vaši mysl a srdce a umožňuje vám tak nahlédnout na problém z jiné perspektivy. Infuze v podobě záplavy světla vám pomáhá zastavit se a vše znovu promyslet. Podporuje vás při přípravě vašeho srdce na odpuštění, i když hlava volá po odplatě. Ignoruje vaše nutkání útočit a tlumí i automatické reflexy mstít se. Nebojte se, že by vás změkčilo tak, že byste působili jako "padavky". Vaše mírnost vám přinese nová řešení, schopnost vhledu a sílu.

Myslete na mě proto jako na moudrého strýčka, jenž vám nabízí nová východiska z obtížných situací. Přináším vám věčnou moudrost získanou ze samé podstaty života. Mým nejvýznamnějším odkazem je ale největší z mých pokladů: káď světla, jíž ochotně zaplavuji vaše svatá čela, kdykoli se sklání pod tíhou smutku. Má zásoba světla je nevyčerpatelná a čas, který s vámi mohu strávit, je neomezený.

Mé světlo přitom není jen katalyzátorem léčení: je naplněn i schopností naší nekonečné komunikace odehrávající se na tak vysoké frekvenci, že si ji často ani neuvědomujete. Takové chvíle mám ze všech nejraději: naše vzájemná "povídání", "schůzky" na vysokých frekvencích, jež obvykle přicházejí během vašich meditací, snů, či v momentech vaší sdílnosti. Největší požitek mám z hloubek, jež sdílíme při těchto neviditelných hovorech, srdce mi skáče radostí, když vás vidím zapisovat si myšlenky a zachycovat jejich moudrost pro vlastní potěšení a prospěch.

Vyhledávejte mě co nejčastěji, rád pro vás budu pracovat přes čas. Nebojte se, že se mi snad vaše společnost zprotiví, vždyť vy jste mou prací. Vychutnávám si každý okamžik strávený v rozhovoru s vámi, a těším se z něj i v době, kdy si Obrazekmou přítomnost neuvědomujete. Jsem Světlem tak jako vy, a pokud naše světla spojíme, přineseme celému vesmíru nesmírnou radost."

zdroj:nerdy.blog.cz: asi některá z knih Doreen Virtue

 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:-))))

sarah,22. 7. 2009 7:06

DĚKUJEME.