Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odlúčenosť a Oddanosť podľa Archanjela Uriela a Archanjela Aurora

7. 4. 2010

Prijala Natalie Glasson

Svetlo Archanjelov a Stvoriteľa prúdi teraz cez naše bytie vašim smerom; sme prenesení na veľkolepé miesto pokoja a mieru ako toto sväté svetlo prúdi cez naše bytie. Dúfame, že ste tiež schopní zažívať a otvoriť sa nášmu svetlu pretože my vám ho ponúkame v najrýdzejšej kvalite ušľachtilosti a štedrosti. Sme strážcovia Stvoriteľovej energie a Anjelskej energie, preto sme vaši strážcovia keď sa prejavujete ako Stvoriteľ na Zemi. Láska Stvoriteľa je hojná vo všetkých, my ako Archanjeli sme tu, aby sme chránili vašu energiu Stvoriteľa a povzbudili váš nesmierny zdroj hojnosti Stvoriteľa až do doby kým nastane pravé uskutočnenie a prejav; kým prijmete seba ako Stvoriteľa úplne v tele, duši, mysli, emóciách a vedomí.

Dovoľte nám aby sme boli vašim mostom spojenia, svetlom, ktoré vás inšpiruje a energizuje, vedie vás vpred aby ste vystúpili z temnoty, neistoty, odlúčenosti a strachu do jednoty, celistvosti, lásky a mieru. Máte toho tak veľa čo objavovať ako Stvoriteľ v prejave na Zemi a vnútorných rovinách, a hojnosť energie a vedomia prijať a skúmať slobodne. Dovoľte si uvedomiť zámery, činy a vedomie odlúčenosti aby ste rozšírili svoje energie a prebudili svetlo Stvoriteľa vo vás.

My sme zjednotený hlas Archanjela Uriela a Archanjela Aurora; prichádzame ku vám ako predstavitelia duše Stvoriteľa a nesieme mnoho vlastností Stvoriteľa. Úzko spolupracujeme so šiestym lúčom energií Stvoriteľa, Majstrom Lanto a samozrejme s anjelskym kráľovstvom. My sme nositelia kvalít Stvoriteľa oddanosti, pravdy, úprimnosti a dôvery. Toto sú také posvätné kvality, že sú ich všetci pojímajú a predsa kvôli ich jednoduchosti a moci môžu byť niekedy opomínané alebo zanedbávané. Aj keď každá duša chová v sebe kvality Stvoriteľa oddanosť, pravdu, úprimnosť a dôveru, nie všetci vkladajú tieto vlastnosti do činov vo svojich realitách ani ich nerozširujú za hranice tepu svojich sŕdc a duší. Ak by bolo toto dosiahnuté, videli by sme obrovskú zmenu v energii osoby a novo-nájdenú moc a silu, ktorá je nezlomná. Tieto kvality sú napojené a prejavované z kvality a energie lásky, ale sú to také mocné kvality, že budujú spojenie osoby so Stvoriteľom a umožňujú stelesnenie Stvotiteľa. Prajeme si aby ste pochopili, že sú to vaše činy, čo posilňuje a povzbudzuje váš duchovný rast, a majú v sebe niekedy väčšiu moc ako vaše duchovné praktiky a techniky. Musíme stále pamätať, že je to skôr život sám, ktorý je osobným procesom rastu a cestou spojenia so Stvoriteľom, ako vaše presvedčenia, praktiky a meditačná úroveň. Pamätať na toto je tak cenné, pretože cítime, že ako sa na Zemi prebúdza stále viac ľudí, mnohí majú pocit akoby zaostali pozadu alebo akoby mali uskutočniť obrovský učebný proces, ale zameraním sa na váš denný život si začnete uvedomovať, že vy ste Stvoriteľ a že všetko po čom túžite je už vo vás. Keď si dovolíte počas vášho dňa konať s oddanosťou, pravdou, úprimnosťou a dôverou, umožní vám to dosiahnuť duchovne viac ako ste si kedy predstavovali, pretože sa stanete týmito posvätnými vlastnosťami a preto sa vrátite do svojej prirodzenej formy existencie ako Stvoriteľ.

Keď uskutočňujeme kvalitu oddanosti môžeme sa stať oddanými našim vlastným potrebám, toto je vyžadované aby sme si vybudovali sebadôveru a dôveru v naše zámery a spojenie so Stvoriteľom. Mnohí ľudia by videli oddanosť človeka svojim potrebám ako sebecký čin, ale keď sa oddanosť prejavuje z lásky, to čo sa zhmotní je len láskyplný pozitívny výsledok. Oddanosť musí byť tiež vložená do duše Stvoriteľa; oddať sa jednote so Stvoriteľom. Toto znova môže byť videné ako sebecký čin, ale zameraním sa na vaše spojenie so Stvoriteľom zvyšujete svoje vibrácie, uvedomujete si svoju pravdu, ktorou je Stvoriteľ a inšpirujete alebo podporujete uvedomenie v ostatných. Oddanosť môže byť tiež vložená do priateľov, rodiny, milovaných, sprievodcov, Zeme a vašej reality okolo vás. Keď je oddanosť vložená do týchto oblastí, vidíme oddanosť ako puto lásky. Táto forma oddanosti sa môže javiť ako ušľachtilá a dávanie zo seba druhým ale v odlišnom svetle sa môže tiež javiť ako seba-stredná, lebo v nej môže byť pocit chytania sa druhého kvôli osobným potrebám. Analyzujeme oddanosť týmto spôsobom v nádeji, že si uvedomíte, že oddanosť môže vychádzať zo strachu z odlúčenosti. Oddanosť znamená byť spojený kým odlúčenosť znamená byť oddelený. V našej prirodzenej forme sme Stvoriteľ a preto jedno (spojený) so všetkým, ale kým sa uvedomíme ako Stvoriteľ budeme cítiť kvalitu odlúčenosti v našich životoch, toto je prirodzené a je to mocný učebný proces rastu. Keď sa oddanosť zrodí z lásky a z duše Stvoriteľa, potom sú jej zámery a činy čisté, ale keď sa oddanosť zrodí z odlúčenosti vtedy môžeme odvrátiť svoju pozornosť od nášho stelesnenia ako Stvoriteľ. Naša oddanosť musí byť láskou ku sebe, Stvoriteľovi a každej duši okolo nás či už ich vidíme z našej perspektívy ako dobrých alebo zlých. Jednoduchým spôsobom stelesnenia oddanosti Stvoriteľa je byť si vedomý konania s bezpodmienečnou láskyplnou oddanosťou počas vášho dňa; toto v skutočnosti rozpustí strachy, pocity, bolesti a obmedzenia z odlúčenosti.

Pre ľudí na Zemi je odlúčenosť taká silná pretože podstata vašej duše je vložená do fyzickej hmoty, vaša myseľ je zameraná na fyzickú hmotu všade okolo vás a vaše spojenie so Stvoriteľom sa zdá byť vzdialené pretože ste si ešte neuvedomili ako rozpoznať Stvoriteľa vo vás a okolo vás. Ak by bola každá osoba od svojho narodenia učená alebo povzbudzovaná aby rozpoznala energiu, dušu a vedomie Stvoriteľa vo všetkom okolo seba, potom by bol život na Zemi úplne odlišná realita. Odlúčenosť by bola zmiernená a strach by bol rozpustený, láska by bola silou vo vás a okolo vás.

Je dôležité si uvedomiť kam vkladáte energiu a kvalitu oddanosti a prečo cítite kvalitu oddanosti. Je podstatné si uvedomiť odkiaľ vaša oddanosť prichádza a objaviť svoje chápanie odlúčenosti od duše Stvoriteľa. Mnohí ľudia si ani len neuvedomujú, že cítia odlúčenosť vo svojom živote, pretože ju maskujú inými kvalitami, emóciami, situáciami a skúsenosťami. Ak pozeráme na oddanosť ako na bezpodmienečnú lásku alebo spojenie, ktoré je láskyplné ale tiež slobodné (tj. Že spojenie môže prichádzať a odchádzať bez toho že by vo vás vytváralo prevrat) potom sme schopní plnšie pochopiť oddanosť v našich realitách. Keď hovoríme o oddanosti, uvedomujeme si, že oddanosť nesie v sebe kvality pravdy, úprimnosti a dôvery, toto sú božské kvality Stvoriteľa, ktoré keď sú stelesnené a vykonávané na Zemi, umožňujú lepšie zjednotenie s dušou Stvoriteľa. Uvedením týchto troch kvalít ako oddelených a prídavných kvalít ku oddanosti zdôrazňujeme ich dôležitosť. Byť úprimný a pravdovravný sú kvality, ktorým sú učené deti na Zemi, ale tieto kvality nie sú preskúmané tak úplne ako by mohli byť. Človek by mal učiť ostatných aby boli úprimní ku tým čo sú okolo nich a ku sebe, aby boli úprimní ku Stvoriteľovi a prijali úprimnosť Stvoriteľa, alebo aby boli pravdiví ku druhým, ku sebe, ku Stvoriteľovi a prijali pravdu Stvoriteľa. Toto sú také jednoduché princípy a predsa nie sú oceňované alebo vykonávané dostatočne. Mnoho ľudí sa klame silou svojej mysle a dokonca sa skrývajú pred Stvoriteľom, pretože sa viac boja prijatia pravdy ako odlúčenosti od pravdy. Želáme si aby ste o tomto uvažovali. Ste ku sebe pravdiví a úprimní? Ste pripravení prijať pravdu a úprimnosť Stvoriteľa?

Modná energia, ktorá sa prejavuje z lásky a oddanosti je dôvera, je to niečo čo vidíme tak bežne v nevinnosti malých detí a predsa môže byť dôvera odmietnutá keď človek dosiahne dospelosť. Ak nemáme dôveru v seba, vo Stvoriteľa a tých okolo nás potom máme len strach zo seba, zo Stvoriteľa a tých okolo nás, a následne zažívame zosilnený pocit odlúčenosti a oddelenosti. Kvalita dôvery je puto, ktoré buduje mosty svetla medzi ľuďmi, energiami, situáciami a vami a Stvoriteľom. Dôverovať znamená žiť váš život nesúc kvality Stvoriteľa úprimnosť a pravdu spolu s láskou a oddanosťou. Uvedomujem si, že vás povzbudzujem aby ste analyzovali vaše vlastné energie a že bude veľa ľudí, ktorí necítia že to je potrebné alebo primerané ale je našim prianim pomáhať vám v tom aby ste objavovali viac o sebe pretože toto vám pomôže prijať Stvoriteľa vo vás a okolo vás.

Žiť život s nevinnosťou dieťaťa neznamená byť slabý alebo zraniteľný ale niesť v sebe ohromnú silu, spojenie a stelesnenie, ktoré je také čisté a silné, keďže to je stelesnenie duše Stvoriteľa. Je nanajvýš dôležité byť úprimní ku sebe a tým okolo vás pretože toto vám umožní vložiť vašu oddanosť a dôverovať kde je to potrebné.

Žiadame aby ste začali svoje stelesnenie Stvoriteľa tým, že nám umožníte vniesť do vášho bytia štyri posvätné kvality Stvoriteľa, o ktorých sme s vami dnes hovorili. Objavíte, že prostredníctvom prijatia týchto posvätných kvalít rozpustíte prekážky odlúčenosti medzi sebou a Stvoriteľom a nahradíte ich mostom spojenia ktorý bude silnieť čím viac budete vykonávať a vyžarovať tieto kvality vo vašej realite a existencii na Zemi.

Pokojne sa posaďte a vstúpte do meditatívneho stavu, dôverujte že ste v bezpečí a ochraňovaní. Potom jednoducho opakujete slová, ktoré vám ponúkame,

„Milovaný Archanjel Uriel a Archanjel Aurora, ctím si vaše mužské a ženské anjelske energie a vzývam vás aby ste ma zaliali vašim láskyplným svetlom keď sa ku mne približujete. Je mojim prianím existovať ako stelesnenie Stvoriteľa na Zemi, a žiadam vás aby ste mi to pomohli dosiahnuť spôsobom, ktorý je pre mňa primeraný. Prosím prebuďte vo mne prítomnosť Stvoriteľa a kvality Stvoriteľa oddanosť, pravdu, úprimnosť a dôveru, nech tieto kvality žiaria jasne z môjho srdca a duše, prejavujúc sa v mojej realite a cez moje činy najčistejšími spôsobmi. Žiadam vás aby ste vliali svoju energiu hlboko do mojej duše, tela a aury, nech cez vás priamo z duše Stvoriteľa prúdi svetlo obsahujúce posvätné kvality oddanosti, pravdy, úprimnosti a dôvery, ktoré so mnou zdieľate.

Ja som Oddanosť, Ja som Pravda, Ja som Úprimnosť, Ja som Dôvera, Ja som Stvoriteľ.

Dovoľte aby tieto energie Stvoriteľa prúdili voľne pod dohľadom Archanjela Uriela a Archanjela Aurora, Ďakujem vám, za vaše požehnania.“

Teraz seďte v pokoji a dovoľte si byť otvorený energiám vo vás a okolo vás.

Dovoľte aby vám boli počas vášho dňa neustále pripomínané naše slová a neustále sa snažte uskutočňovaťž naše slová vo vašej realite ako proces rastu a celistvosti so Stvoriteľom.

Dúfame, že naša komunikácia vám bola prospešná.

S večnou láskou

Archanjel Uriel a Archanjel Aurora

Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář