Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsi? Proč jsi zde?

17. 1. 2010

Ukázka z knihy: Kdo jsi a proč jsi zde

Znáte skutečně, kým jste vy ?  Lze nalézt uspokojivou odpověď na tak nanejvýš životně důležitou a závažnou a významnou otázku, se kterou se lidstvo potýká ?

Mohu vás ujistit, že lze nalézt cestu k odpovědi na všechny takové životně závažné otázky v rozsahu, v jakém na ně lze odpovědět, tj. v rámci omezení, která na nás byla vložena povahou fyzického Vesmíru a našich fyzických těl. Byla mi ukázána cesta, jak nalézt řešení těchto závažných otázek. Chcete-li zjistit, zdali je to pravda, a dát odpověď na svou otázku: „Kdo jsem ?“, bude vám třeba přečíst tuto knihu. Takže když zjistíte, kým jste, pak budete vědět, kdo jsem já.

Proč potřebujete číst právě tuto jednotlivou knihu ?  Je tato kniha nějak lepší než knihy jiné, které se zabývají podobnými záležitostmi a věcmi ?

Existuje několik důvodů, proč byste tuto knihu měli ze své svobodné vůle a volby číst. Učiníte-li tak, rozhodnete si pro sebe, zda jsou ideje v této knize nějak lepší a odlišují se od pojetí předkládaných v podobných publikacích. Tyto důvody jsou následující:

I. VY SAMI JSTE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ, KTEROU V CELÉM SVÉM ŽIVOTĚ MÁTE

Jako jedinečná lidská bytost, nepodobná nikomu jinému v celém Vesmíru, jste nejdůležitější věcí, kterou ve svém životě máte. Napadlo vás někdy, že vy sami jste tím nejdůležitějším, nejvýznamnějším a nejzávažnějším, co v celém Vesmíru máte ?  I to, že co se vás týče, můžete mít vztah k životu, k jiným a k sobě samému jedině ze sebe sama, sebou samým, skrze sebe sama a se sebou samým ?  Víte, že nemůžete být jinými než sami sebou a že nemůžete sami ze sebe vystoupit ?  Abyste mohli mít vztah k jiným či k čemukoli jinému, je pro vás nemožné přestat být samým sebou.

Je-li to pravda, a objektivní pozorování ukázala, že je, jste povinováni sami sobě, abyste sami sebe lépe poznali, chápali a lépe se sebou zacházeli a ovládali svůj vlastní vesmír daleko lépe, než tomu tak bylo doposud.

Jestliže jste celým vesmírem, pak vy sami jste jediným, kdo tento vesmír může ovládat. Abyste tento svůj vesmír ovládali účinně a s úspěchem, je životní nutností, abyste tento vesmír poznali, jinak můžete projít svým životem neustále v něm chybujíce a neustále jím mrhajíce, slepě narážejíce, nikdy řádně nevidouce, nevědouce a neprožívajíce to, s čím se zabýváte či o co zakopáváte. Jak můžete být úspěšní, spokojení, naplnění, zdraví, bohatí, dokonalí atd., pokud náležitě nepoznáte, kým sami jste, proč jste zde a jaký je účel všech těch záležitostí a událostí, které se odehrávají v procesu vašeho pozemského života ?

Jak víte, často se ve vašem životě seběhnou věci, které jsou zdánlivé mimo vaši kontrolu. To je zvláště pravdou, když se vám stane nějaká pohroma - jakou je například vážná nemoc či to, že znenadání udeří nějaké neštěstí v nejméně vhodném čase. A jaká je naše běžná reakce na tuto situaci ?  Všichni prohlašujeme: „Proč já ?  Proč se to stalo mně ?“ Chcete-li tedy znát některé odpovědi na tyto a jiné otázky - čtěte tuto knihu !

II. NESTVOŘILI JSTE SAMI SEBE

Přišlo vám někdy na mysl, že jste se nenarodili sami od sebe ?  Že jste sami sebe nevytvořili ?  Přesto jste zde jako velmi zvláštní, velmi jedinečná lidská bytost, nepodobná nikomu jinému, mající mnohé vlastnosti, jako mají někteří lidé, a mající mnohé kvality, jaké nemá pádná jiná osoba v celém Vesmíru.

Jak k tomuto všemu došlo ?

Kdo rozhodl, abyste vstoupili do tohoto života přesně takoví, jací jste ?  Požádal vás ten Někdo, kdo toto rozhodnutí učinil, zdali byste dobrovolně byli takovými, jací jste ?  Radil se s vámi někdo o této věci ?  Je možné, že byste mohli být na tyto životně důležité včti dotazováni a mohli se o nich radit ještě dříve, než jste existovali takoví, jací jste právě nyní ?  Měli jste před tím, než jste přišli na tento svět, příležitost zvolit si svůj životní styl, kterým teď žijete, což by zahrnovalo veškeré podrobnosti vašeho života včetně každého štěstí či neštěstí, které vás potká ?  Je to vše pouhá náhoda či náhodná událost, nad kterou nemáte žádnou kontrolu ?

Jaká je skutečná pravda o tomto všem ?  Kdo je vaším skutečným stvořitelem ?  Jsou lidé, které nazýváte svými rodiči, vaši skuteční stvořitelé ?  Jestliže ano, pak jak to, že nestvořili sami sebe, majíce původ v někom jiném, a ten jiný byl vytvořen prostřednictvím někoho jiného ?  Tak to může pokračovat do nekonečna. Chápete, co se tím míní ?

Jestliže si teď pozitivně přejete mít jasno, či nějaké solidní a pravdivé poznatky o těchto a mnohých dalších důležitých záležitostech týkajících se vašeho života, měli byste si tedy přečíst tuto knihu.

III. NENÍ TOMU VŽDYCKY TAK, JAK SE TO ZDÁ

Položili jste si někdy sami sobě otázku, zdali to, co vidí vaše fyzické oči, slyší vaše fyzické uši, co čichají, ochutnávají a pociťují vaše fyzické smysly, je skutečné takové, jakým se to jeví být, pouze proto, že vaše smysly vám říkají, že je tomu tak ?  A, což je nejdůležitější, přemýšleli jste někdy o tom, zdali jste skutečně tou osobou, kterou si myslíte, že jste, či si jiní lidé myslí, že jste ?  Jsou pak dále ostatní tím, za co je považujete a za co se oni považují ?  Reagovali jste někdy na někoho či něco nečekaným a překvapivým způsobem, nebo jste si dokonce vědomi, že jste byli schopni takto se chovat ?  Totéž by mohlo být pravdou o ostatních lidech, o kterých jste si mysleli, že je dobře znáte, když náhle jednají způsobem, který byste od nich neočekávali ?

Přemýšleli jste někdy o tom, zda záležitosti nastávají tak, jak se zdá, že se odehrávají u vás a u jiných okolo vás, a o tom, jaký to má vše smysl a účel ?  Má to vše skutečně nějaký smysl a účel, nebo je to vše bez významu a nesmyslné ?  Jste spokojeni s vysvětleními, která dostáváte z hromadných sdělovacích prostředků, od různých náboženství či podobných zdrojů, jak vám je nyní předkládají ?  Přemýšleli jste někdy o tom, zda viditelný Vesmír a všechny věci v něm a na této Zemi jsou skutečně takovými, jak se předpokládá nebo zdá, že jsou ?

Jestliže jste někdy vážně uvažovali o těchto a podobných otázkách, pak se vám naléhavě radí, abyste uvažovali nad tím, co následuje v této knize. Jak víte, k tomu, abyste mohli seriózně uvažovat o jejím obsahu, potřebujete znát, co je v této knize napsáno.

IV. KLADENÍ NESPRÁVNÝCH OTÁZEK Z NESPRÁVNÉHO ZDROJE

Přemýšleli jste někdy o tom, že doposud nikdo nebyl schopen vám dát uspokojivou a vyčerpávající odpověď na žádnou z výše uvedených otázek; otázek, které se zdají nejzávažnějšími, nanejvýš kritickými a nejdůležitějšími ze všech ?  Ani věda, historie, psychologie, ani náboženství (ve své současné formě), ani ostatní známé zdroje nedošly nikdy ke shodě ohledně těchto záležitostí. Jsou plny rozporů, neshod, dohadů, pokusných závěrů a povrchních znalostí, na něž se nikdy nedá plně spolehnout. Těmto zdrojům nelze ani plně důvěřovat, aniž by se nakonec nezažilo rozčarováni či svedení na falešnou cestu. Často je někde na této cestě nutná naprostá potřeba změny a nápravy. Proč je tak často obtížné a zdánlivě nemožné, aby se všichni dotyční vůbec na něčem plně shodli ?  Proč existuje tolik navzájem protikladných pohledů, názorů a postojů, kvůli nimž lidé chtějí dokonce zabíjet, snažíce se tak dokázat, že mají pravdu a všichni ostatní se mýlí ?

Existuje nějaký způsob, jak přijít na to, proč je tomu tak a proč jsou současné poznatky o těchto záležitostech tak nestálé, nespolehlivé a neuspokojivé ?  Existuje nějaká metoda, již lze dosáhnout odpovědi na všechny tyto a podobné otázky, odpovědi schopné uspokojit každého způsobem, se kterým by všichni souhlasili ?  Napadlo vás někdy, že véda, psychologie, historie, filosofie, náboženství (ve své současné formě) a všechny ostatní zdroje asi kladou nesprávné otázky ?  Nebo že tyto zdroje modrá odpovídají na tyto otázky nesprávným způsobem ?  Napadlo vás někdy, že zkoumají nesprávné prameny, v nichž se snaží zoufale nalézt odpovědi na tyto a podobné otázky ?  Je vůbec možné, aby omezená lidská mysl nalezla odpovědi na tyto závažné otázky ?  Jestliže ano, jak se k nim dostaneme ? Co je pravým zdrojem lidského poznání ?  Jaké síly způsobují, že jsme takoví, jací jsme na této Zemi ?

Zajímáte-li se vážné o tato tajemství, máte dobrý důvod pro čtení této knihy.

V. ŽIVOT NENÍ TÍM, ČÍM SI MYSLÍTE, ŽE JE

Snažili jste se někdy přijít na to, proč na planetě Zemi existuje tak mnoho negativního a zlého ?  Proč se lidé navzájem nenávidí natolik, že dokonce dosáhnou bodu, kdy se navzájem zabíjejí prostřednictvím válek, nehod, katastrof i kriminálních činů a mnoha jinými způsoby ?  Proč lidstvo na Zemi vyvinulo tak zničující zbraně a zařízení, které mohou v minutě zlikvidovat veškerý život a zničit planetu Zemi ?  Tázali jste se někdy sami sebe, proč existuje tolik nemocí, potíží, zkaženosti, ošklivosti, hrůzy, neštěstí; všech druhů nebezpečí, jedovatých rostlin, bodavého hmyzu, divokých zvířat a všech ostatních negativ, které lze potkat v každém koutě této planety a ve vlastním životě ?  Co to vše znamená ?  Slouží to nějakému užitečnému účelu ?  Máme to považovat za přirozený stav věcí, věříce, že právě takový život je ?  Musí život skutečně být takový ?

Existuje snad odlišný, daleko lepší způsob žití ?  Proč bylo těmto negativním věcem dovoleno vstoupit do jsoucna a bytí ?  Existuje-li Stvořitel všech věcí, stvořil skutečné všechny tyto odporné negativní a zlé věci, které zakoušíme na planetě Zemi ?  Jaká je skutečná pravda o těchto všech záležitostech ?  Jaký mají vztah k vám osobně a jakou v tom všem máte roli ?  Proč máte účast na životě této planety, kde je tolik negativního i zlého, tolik nestálosti a neštěstí i tolik nejrůznějšího nebezpečí ?  Je toto vůbec životem ?  Dávají vám vědecká, historická, psychologická, náboženská či jiná tradiční vysvětlení života a jeho účelu pravý obraz veškerého života včetně vašeho vlastního ?

Přejete-li si tedy upřímné přijít na to, zda žijete pravým životem, zdali je vaše chápání života správné a náležité, a do jisté míry přijít na to, co je život zač a jak nalézt cestu zpět ke svému pravému životu, pak máte dobrý důvod ke čtení, pečlivě zvažujíce vše, co se vám předkládá. Nemusíte s tím vším souhlasit. Ale ukáže se vám cesta k tomu, abyste si to krůček za krůčkem ověřovali a poznali, zdali je to skutečně pravda, nebo pouhopouhá fantazie autora.

V závěru bych se rád zmínil o tom, proč se tato kniha zakládá na duchovním přístupu, jak naznačuje název. Co to je duchovní přístup ?  Především není tento postoj ani vědecký, historický, psychologický či náboženský, ani ho nelze spojit s jakýmkoli jiným tradičním přístupem rozvíjeným vědou, historií, psychologií, náboženstvím či jakoukoli jinou oblastí lidského poznání. Jak jste zaznamenali dříve v tomto úvodu, bylo řečeno, že existuje příliš mnoho protikladů a nejistot ve vědeckých, historických, psychologických, náboženských a jakýchkoli jiných poznatcích týkajících se těchto záležitostí.

Nemůžeme se tedy na tyto poznatky spoléhat ani z nich získávat pravdu, neboť bychom se nakonec dostali do stejné šlamastiky, to jest do stejné nejistoty a rozporuplnosti, jaká je v těchto poznatcích. Nepřivedlo by nás to nikam, stejně jako tradiční „poznání“. Proto je nutné vyhledat odlišný zdroj, který je dle mého názoru daleko ryzejší a spolehlivější než cokoliv tradičního a navyklého. Je zřejmé, že jestliže tradiční a obvyklý přístup nemůže poskytnout spolehlivé a zaručené poznání tohoto „Kdo jsi a proč jsi zde“, pak se nemusí brát zřetel na cokoli tradiční a uvyklé a musí se hledat něco jiného - zcela odlišného. Proč nejít namísto toho k samému zdroji života a k vaší vlastní substanci a esenci a položit tyto otázky ?  Pak se uvidí, co se stane. Toto jsem učinil. Obdržené odpovědi mne uvedly v úžas. Byly tak odlišné od všeho ostatního, co máme k dispozici prostřednictvím vědeckých, psychologických, historických, filosofických, náboženských či všech ostatních tradičních zdrojů. Také jsem si uvědomil, že jedním z našich problémů je to, že máme sklon se příliš spoléhat na odpovědi, které nám dávají takzvané autority v těchto záležitostech, k nimž patří uznávaní vědci, filosofové, psychologové, historikové, duchovní atd. Máme sklon věřit jejich názorům, aniž bychom pečlivě zkoumali, zda to, co říkají, je skutečné tak. Někde jsme během svého života na této planetě zapomněli na nejdůležitější a dle mého názoru nejspolehlivější zdroj veškerých poznatků - sebe samé. Když vejdeme do nitra, náhle učiníme ohromný objev přítomnosti skutečného Zdroje, našeho Stvořitele a všeho Stvoření. Tento Zdroj známe pod mnohými jmény: Bůh, Pán, Ježíš Kristus, Višnu, Krišna, Manitou, Velký Duch, Aláh a dalšími jinými, která užívají lidé na této Zemi. V tomto Zdroji můžeme nalézt daleko vhodnější odpovědi na všechny životné důležité otázky, které se vztahují k tématu této knihy: „Kdo jsi a proč jsi zde ?“ Tento Zdroj nazývám čistě Duchovním zdrojem. Z Něho se odvozuje vše ostatní v životě a život sám. Proto je metoda této knihy označována jako mající duchovní přístup, přístup putování do nitra, k vaší Niterné mysli.

http://www.skola-esoteriky.cz/dokumenty/kzamysleni/dokumenty/ksojsi.htm

 Zdroj:

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář