Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpouštění

8. 3. 2009
 JEN BŮH (STVOŘITEL) MÁ TU MOC HODNOTIT NEBO ODPOUŠTĚT NÁM, LIDSKÝM BYTOSTEM.

MY LIDÉ SE ODDÁVÁME ILUZÍM, ŽE MŮŽEME NAHRADIT BOHA PŘI POSUZOVÁNÍ MOTIVU A CHOVÁNÍ DRUHÝCH.

JEDINÝ ČLOVĚK, KTERÉHO MÁM PRÁVO SOUDIT NEBO MU ODPOUŠTĚT, JSEM JÁ SÁM.

TO NEJLEPŠÍ, CO MOHU UDĚLAT S JINÝMI LIDMI, JE BRÁT JE PŘESNĚ TAKOVÉ, JACÍ JSOU.

NEBOŤ ONI DĚLAJÍ JEN TO, CO UMÍ.

V psychologických, náboženských a v metafyzických kruzích se “Odpouštění” stalo choulostivým tématem. Nebo jinak řečeno: “Je jednodušší odpustit, než se člověku postavit tváří v tvář.”

Mnozí lidé jsou nadšeni možností, že odpuštění je zbaví břemene minulého zneužití a bolesti, a z celého srdce se snaží sami sobě potvrdit, že jsou dokonalejší než ti, co se mýlí víc než oni. Seberou všechnu svou odvahu, aby obřadně odpustili těm, o nichž jsou přesvědčeni, že jim ublížili.

Funguje to ? Ukončí se cyklus ? Odvrátí tento způsob omlouvání sebe sama příliv minulého zneužívání a bolesti ?

U většiny lidí, oddávajících se tomuto “nalepování leukoplasti” na zahojení životních ran, to … řekněme, snad funguje, alespoň na chvilku.

Ale odstraní to emociální účinky vzpomínek na stresové situace, které “pocit potřeby” odpouštět podceňují ? Ne, neodstraní. Tlející uhlíky jsou stále připraveny zapálit plameny zahanbování a obviňování sebe i druhých.

K čemu vlastně mezitím, co se zdá, že mám odpuštění poskytuje v daném momentě úlevu, dojde, pokud se vrátí tentýž hněv, strach a pocit odloučení, aby nás pronásledoval se stejnými otázkami ?

Proč “to” fungovalo ? proč dál zápasíme se stále se opakujícími pocity ? A nefunguje-li odpouštění, co potom funguje ?

Při odpouštění se může zdát, že cosi v dané chvíli skončilo, ale dokud neodblokujeme vzpomínky, jež zavinily zmíněné záporné pocity, jsme jim dál vydáváni na milost a nemilost.

A … existuje nějaká alternativa odpouštění jiným těch jejich hříchů, kterých se dopustili vůči nám ?

 

ODPUSŤ SOBĚ SAMÉMU

 

První možnost začíná léčbou sebe samého – odpusť si. Co a proč ? Odpověď je velice prostá a mimořádně spolehlivá. Pro mnohé to však může znamenat něco úplně nového.

Ty jsi ten, kdo cítí bolest, a/nebo se stydí. Ty jsi ten, kdo pokračuje ve svých nežádoucích (záporných) emocích a reakcích.

Neonemocněl jsi už ze svého trápení ? Je tvoje, ne ? Ty jsi člověk s “problémem”, protože ty to pociťuješ jako problém. A jen ty s tím můžeš něco udělat.

 

ODPUSŤ SI, že ses dopustil, aby toto negativní působení pokračovalo.

ODPUSŤ SI, že ses stejně, jako ses TRESTAL a MSTIL sám sobě, mstil jiným a zahanboval, obviňoval a trestal ty, kteří tě zneužili.

ODPUSŤ SI, že jsi zneužívání využíval k OMLUVĚ promarnění velké části svého života neúspěchem a pochybováním o sobě samém.

ODPUSŤ SI, nedostatek uvědomělosti a ochotu lhát sám sobě, což způsobilo tvou přístupnost k zneužívání, kterým jsi trpěl.

ODPUSŤ SI, že jsi sám sobě udělil status svatosti za ctnost utrpení.

ODPUSŤ SI, že jsi zapomněl na svou vlastní MOC.

ODPUSŤ SI, že ses zřekl vlastní moci a přenechal ji jiným !

ODPUSŤ SI, předpoklad, že odpuštění změní k lepšímu každého, jen tebe ne.

ODPUSŤ SI, že hodnotíš životy druhých lidí, ale ne svůj vlastní.

ODPUSŤ SI, že sis udělil status oběti.

 

Skutečným problémem je, že k zneužití, které sis vytrpěl, nemohlo dojít bez tvé účasti. Toto zneužívání může pokračovat pouze se souhlasem oběti (ať už ochotným či neochotným).

Konec konců, jakmile přijde na “Zneužívání”, všichni jsme se prohřešili. Díváme-li se na věc objektivně, všichni jsme vinni ze zneužívání.

 

Toto je malá část práce na sebe samém, která je nutná k tomu, abychom co nejlépe pochopili a procítili obsah knihy, kterou právě v ruce držíte. Tento obor, který vám mohu doporučit je KINEZIOLOGIE, tj JEDNOTNÝ MOZEK. Až sami začneme na sobě pracovat (a ne na materiálu jako dosud), a budeme mít určité výsledky, pak nám bude dovoleno naším Stvořitelem postoupit do vyšších světů, jinak ne. To samé platí i pro kontakty s Vesmírnými lidmi, toto zdůrazňuji těm, co čekají na “materiální důkazy”.

Nyní již pracuje několik skupin touto metodou, a to pod vedením Vesmírných lidí Sil světla, konkrétně Aštarem Šeranem, vysokou duchovní bytostí, velitelem Velké vesmírné flotily, která má na starosti tuto část Vesmíru, ve které se nachází naše Sluneční soustava s planetou Zemí.

S láskou Ivo Benda.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář