Jdi na obsah Jdi na menu
 


Síla úmyslu

12. 5. 2009

Realita, která vás obklopuje, je naplněná nekonečně vět­ším množstvím možností a věcí, než si uvědomujete nebo si dokážete představit. Je tu zkrátka všechno. Všechny typy lidí, veškeré druhy chování. Kdybyste chtěli vše zare­gistrovat a pochopit, nezbude vám už čas na vlastní život. Při procházení velkým obchodním centrem vás nenapad­ne, abyste si chtěli všechno prohlédnout, a už vůbec ne, abyste se snažili pochopit funkci a složení všeho nabíze­ného zboží. Dokonce i při bloumání bez cíle vám padnou do oka nejdřív věci, které se vás a vašeho života nějak dotýkají.

Není vaším úkolem všechno chápat. Vaší úlohou je vy­brat si z nekonečného množství možností přesně ty, které zapadají do vašich osobních životních plánů. A proto by bylo dobré mít alespoň nějakou představu. Třeba tomu říkáte životní nápad.

Kdo jste? Kam míříte? Jaké jsou vaše touhy? Co byste chtěli rozhodně ještě zažít? S jakým typem lidí byste si přáli se stýkat? Co je pro vás smyslem života právě v této chvíli a všeobecně?

Nejsou to právě jednoduché otázky, a i když člověk najde odpovědi, neustále se postupem času mění. Naštěstí ne­jde o kompletní a definitivní odpovědi. Jde o to, abyste si ujasnili, jakým směrem se chcete vydat. Tento pocit běhu vlastního života vytváří jasnou a silnou přitažlivost.

 

Síla touhy

 

Dejme tomu, že vedete něco, čemu mnoho lidí říká „nor­mální" život. Jíte, pijete, spíte, chodíte do práce, setkáváte se s lidmi, máte nějakého koníčka a občas jezdíte na dovo­lenou. Může to být skutečně báječný život, pokud přesně tohle milujete a považujete to za dokonalé. Takový život je rájem do té doby, než vás přepadne pocit, že vám něco chybí.

Ale když k tomu dojde, co je to „něco"? S největší pravdě­podobností je to nějaká nesplněná touha.

Touha je jedna z nejmocnějších sil vaší přitažlivosti. Tato síla dokáže docílit všeho, co si přejete. Nebo tomu může naopak zabránit.

Síla vaší touhy je jako síla muže s bednou nářadí. Dokáže s ní postavit chatu nebo ji zbourat. Vaše touha vám může pomoci dostat se v životě dál a něco vytvořit. Nebo vás může stejně jako nesplněnou touhu skoro zničit. Je to stále táž síla. Co se s ní stane, o tom rozhodujete vy. Touha nemusí nutně znamenat, že k tomu, abyste ji utišili, musíte dosáhnout určitého cíle. Ukazuje vám především, jaký druh citu chcete prožít.

Mnoho lidí cítí, jak v nich roste touha, když vidí plachet­nice na moři. Sní o vzdálených zemích a dobrodružstvích. Především však sní o svobodě. Někteří se rozhodnou si tuto touhu splnit. Celá léta tvrdě pracují, aby si ušetřili peníze na velkou loď. Místo toho, aby prožívali svobodu, vytváří si celou tu dobu ještě více omezení. Odkládají své štěstí do budoucnosti.

Jakmile poznáte, že je za každou touhou skryto přání prožít určité pocity, můžete se rozhodnout, je-li ve vašem případě nutné, abyste dosáhli konkrétního cíle své tou­hy, nebo zda můžete ty pocity vpravit do svého života i jiným způsobem. Cesta, jak využít silnou touhu, je snad­ná. Poskytněte jí kanál, jímž může téci a něco vytvořit. Pro sílu přitažlivosti ve vašem srdci je důležité, abyste své touhy v sobě neuzavírali, protože co budete vyzařovat, když stále zřetelně cítíte, že vám něco chybí? Nespoko­jenost. V případě, že se rozhodnete přitahovat do svého života spokojené lidi, není k tomu vyzařování nespokoje­nosti právě ideální.

Nejlepší, co pro sebe můžete udělat, je ujasnit si své životní plány a cítit, že jste na cestě k dokonalé budoucnosti.

Jaké lidi budete s největší pravděpodobností přitahovat, když vy sami ještě nemáte v otázce plánů svého života  dostatečně jasno?

Lidi, kteří také nemají žádné zvláštní životní plány. Může to být perfektní, protože už jen společný život se stane smyslem a naplněním. Může se však také stát, že vás to začne brzy nudit, budete se cítit nenaplněnými a nespo­kojenými. V tomto případě je důvodem to, že nedochází ani k růstu, ani k vyrovnání, případně k doplnění.

Lidi, kterým se líbí, že nemáte žádné životní plány, protože vás pak mohou snadno začlenit do svých vlast­ních záměrů. Zvládnete to? Jak dlouho vydržíte být součástí životních plánů někoho jiného?

Vůbec nikoho, protože první i druhý případ jste již za­žili a nenecháte k tomu znovu dojít. A člověka, o němž máte zcela jasnou představu a jehož hledáte, nebudete přitahovat, protože ten hledá za účelem naplnění svých tužeb partnera stejného druhu, jako je on sám.

 

Síla vašich myšlenek

 

Když jde o vlastní budoucnost, často se tvrdí, že síla myšlenek, přání a představ působí jako magnet, který přitahuje lidi a jevy do vaší osobní reality. Ve skutečnos­ti to však nejsou vaše myšlenky samy, které tu působí, nýbrž pocity, které jsou s určitými myšlenkami spojené. Myšlenka je jen klíčem k nastartování, vlastním moto­rem je cit.

Možná jste už četli o síle přání nebo jste o ní alespoň sly­šeli. Třeba jste to už také vyzkoušeli a po počátečním nad­šení a malých úspěších jste od toho zase upustili, protože to u vás dostatečně nefungovalo.

Následující praktické kroky umožní přitažlivosti vašeho srdce právě takový posun kupředu, na nějž jste čekali. Pokud u vás síla přání dosud neúčinkovala, existují pro to patrně tři důvody:

1. blokáda: Chcete něco mít

Proč? Často proto, že pociťujete, že vám něco chybí. Cítíte nedostatek. Zpočátku produkujete velmi pozitivní cito­vou sílu, protože jste nadšeni tím, že si můžete něco přát. Dítě ve vašem nitru objevilo novou hračku. To je přesně ten správný startovní výstřel pro vaši přitažlivost. Dítě však velmi brzy ztrácí své nadšení přát si něco, aniž by to dostalo. Trvá to příliš dlouho. Je rozladěné, zklama­né nebo dokonce zlostné a rozzlobené na ty, kteří tuto nesmyslnou hru navrhli. Často to uzavře tím, že celá tato cesta je nesmysl.

Krásná myšlenka bez citu je jako květina bez vody. Ztrácí rychle na síle a na kráse. A když už není krásná, přestanete si jí všímat.

2. blokáda: Vidíte v dálce cíl

Je skvělé, když si umíte co nejživěji představit svůj cíl. Protisíla, která však přitom často vzniká, vám ukazuje, jak je váš cíl vzdálený. Uvědomujete si, že jste ho ještě nedosáhli. Cítíte se od svého cíle odloučeni a přesně to poznamenává vaši přitažlivost.

Dejme tomu, že vám někdo poradí, abyste si prohlédli drahý dům, i když na něj vůbec nemáte peníze. Nebo abyste podnikli zkušební jízdu v autě vašich snů, i když nemáte ani ponětí, jak byste alespoň vzdáleně mohli na ně získat peníze.

Vyvoláte tím ve svém srdci skutečně silnou přitažlivost a zároveň pocit, že jste na cestě. Nemusíte tu cestu znát do všech podrobností. Dokud opravdu cítíte, že jste na cestě, nemusí vás vlastně ani zajímat, jak se to k vám dostane. Jestliže to necítíte, vzniká blokáda. Dítě ve vašem nitru nestojí o to, aby se mu odměna strkala pod nos, aniž by mělo vyhlídku, že ji skutečně dostane.

3. blokáda: Je to pro vás důležité

Možná to znáte. Nejde-li o nic, daří se vám všechno lehce. Jakmile si myslíte, že je důležité, jestli to zvládnete nebo ne, nedaří se to nebo to přinejmenším ve vás vyvolává ne­hezké pocity a stojí to spoustu námahy. Důležitost je bio-kádou, která vám brání ve hře. Když řeknete dítěti v sobě, že má postavit hrad z písku, ale že je velmi důležité, aby vypadal přesně tak a tak a má být hotov do toho a toho termínu... Kde je potom požitek z tvoření?

 

Síla bez námahy Úmysl, cesta a potěšení

 

Místo přáni mít záměr

Místo přání mít nějakého životního partnera se můžete rozhodnout, že nějakého mít budete. Nemluvte s ostatní­mi o svých přáních. Pokud o tom chcete vůbec hovořit, mluvte o tom, co jste se rozhodli mít. Cítíte ten rozdíl? Uvědomujete si, jak vás tato myšlenka osvobozuje? Jako by z vás spadla nějaká tíže. To je pocit záměru, a o to jde. Nespočívá v něm žádný nedostatek. Když si něco přejete, je s tím často spojen pocit, že musíte něco podniknout. Například opravdu si to přát, dělat to dobře nebo čekat. Za ideou přání se často skrývá myšlenka, že musí existovat něco nebo někdo, kdo vaše přání vyplní. Na tom jste pak závislí.

Když se naopak rozhodnete něco mít, uvedli jste to již do pohybu. Nemusíte se o to ani starat, ani to dělat dob­ře, ani na to čekat. Je to už v chodu, protože jste se tak rozhodli.

 

Vidět cestu, nejen pouhý cíl

Představte si, že jste se s nějakým přítelem nebo přítelkyní domluvili, že půjdete zítra večer do kina. Nebo do vaší oblíbené restaurace. Dokážete už teď cítit, že jste na cestě? Jak je to možné? Není pochyb o tom, že to provedete. I kdy­by do toho něco přišlo, zkrátka jen posunete termín. To je pocit, který znamená „být na cestě". Cítíte, že jednotu tvoří tři věci: zaprvé vy sami, tady a teď, zadruhé váš cíl a za-třetí cesta k vašemu cíli. Jestliže tuto jednotu cítíte, nemusíte si dělat starosti, jakým způsobem svého cíle dosáhnete.

 

Proč se můžete cítit úplni...

Díky pocitu, že máte po boku svého budoucího partne­ra. Tím, že se životní cesty vás dvou k sobě nevyhnu­telně přibližují. A vaší vlastní přítomností tady a teď, v tomto bodě životní cesty.

Díky vašemu současnému pracovnímu místu, které le­ží na přímce vašeho života a v němž se cítíte stejně dob­ře jako mezi přáteli. Následkem pocitu, že tam míříte. A tím, že jste to vy sám tady a teď.

Následkem vaší dokonalé dovolené. Vším konáním, které vás přivádí právě na toto místo. A tím, že jste to vy sám.

Pocitem, který jste chtěli už dávno zažít. Díky životu, jaký v tomto okamžiku vedete (ne natrvalo, nýbrž jen jako mezipřistání). A tím, že jste to vy sám tady a teď.

Cítíte, že je vše správné, protože jste stále ještě na cestě?

 

Cítit potěšení místo důležitosti

Když se rozhodnete jít do kina, abyste shlédli nějaký báječný film nebo navštívili pěknou restauraci, abyste si pochutnali na svém oblíbeném jídle - je to důležité? Má to pro váš život nějaký význam? Nebo to děláte proto, že vás to těší?

V životě existují samozřejmě situace, které vás velmi zatěžují, a nic není pochopitelnější než přání chtít to změ­nit. Avšak čím berete tyto situace vážněji, tím víc trpíte. Toto utrpení pohlcuje všechnu sílu, která je zapotřebí k vybudování jiné budoucnosti.

Existují možnosti jak snížit pocit důležitosti, abyste byli volní pro pocit radosti z nového tvoření.

Představte si, že byste byli o deset nebo dvacet let star­ší a hleděli zpátky na váš současný problém. Je tento okamžik nebo cíl vzhledem k celkové době vašeho života opravdu tak moc důležitý?

Je skutečně pravda, že budete šťastný, když toho cíle dosáhnete? Nejen asi nebo možná...

Můžete to říci s absolutní jistotou? To, po čem toužíte nebo oč právě usilujete, je po pravdě řečeno jen pokus přesvědčit se, je-li to pravda. Vyzkoušet to je zábava, ale „muset" už potěšením není. V Máte nějaký náhradní plán? Pokud máte nápad, jakým směrem zaměříte svůj život v případě, že váš cíl ztros­kotá, má to uklidňující účinek. I kdyby k tomu došlo, nebylo by to tak zlé. Jste svobodní a můžete zkoušet stále nové cesty osudu. To je dobrodružství, kvůli kte­rému jste tady Silou „plánu B" je uvědomovat si různé varianty ve hře života.

Pozor léčky!

Jak na lidi působí představy, po nichž toužíte

Báječný nástroj „přání" může vést k tomu, že se k vám potenciální partner cítí být magicky přitahován. V oka­mžiku, kdy do vašeho života vstoupí osoba, která se k vám hodí, byste měli splnění svého přání rozhodně změnit, jinak můžete docílit pravého opaku. Neobsazuj­te tu osobu do svého vnitřního filmu, dokud jste ještě v počáteční fázi poznávání. Je samozřejmě velmi lákavé to udělat, ale podívejte se, co se skutečně stane a jak to bude působit.

Jako první krok

... v přitahování vhodného partnera si možná často představujete, jak byste se cítili, kdybyste byli s pří­slušnou osobou. Nestarejte se o povrchnosti, ale proží­vejte stále znovu pocit, jako by dotyčný už s vámi byl, a zároveň i to, že jste již na cestě k tomuto způsobu života. Tím vytvoříte ve své přitažlivosti silné mag­netické pole, na něž budou lidé s podobnými touhami pozitivně reagovat.

 

Jako druhý krok

... se ve vašem životě objeví člověk, který se hodí k vašim citům. Zpočátku se budete radovat ze společných rysů a podobných životních plánů, které byly příčinou při­tažlivosti. Báječná doba vzájemného poznávání začíná. Zatím to probíhá perfektně.

 

Jako třetí krok

... dochází často k tomu, že si dotyčný začne dělat hlavu kvůli budoucnosti s touto osobou. Objevil už u ní tolik vysněných vlastností, že má sklon věřit, že i ty zbývají­cí se budou k jeho vlastním představám o životě hodit stejně dokonale. Přesto začíná v koutku duše tušit, že ne všechno bude do sebe perfektně zapadat. Protože toto tušení narušuje sen a není příjemné, člověk se ho snaží potlačit.

Jako čtvrtý krok

... se vytvoří intenzivní vysněná představa o druhé oso­bě, které se říká projekce. Člověk promítá svůj vlast­ní film o lásce na druhého jako na promítací plátno. Nevidí už toho druhého takového, jaký skutečně je. Samozřejmě že to jsou jen dobré myšlenky a city, které si představuje, ale právě ty mohou být příčinou začína­jícího problému. Důvod spočívá v tom, že toto nesporné potěšení z druhého partner intuitivně vycítí a vnímá ho jako nepříjemné.

Představte si, že se vy sami setkáte s potenciálním part­nerem, potřebujete však čas, abyste si své city ujasnili. Jak byste se asi cítili, kdybyste věděli, že vás ten druhý už udělal ve svých představách pevnou součástí své budoucnosti?

Můžete to cítit dokonce i tělesně. Pocit, který vzniká z ta­kových projekcí, popisují dotyční často jako stísňující, du­sivý nebo hrozivý, jako tlak na hrudi nebo knedlík v krku a nevysvětlitelný pocit touhy uprchnout. Takhle mohou vlastně dobře míněné a ze zamilovanosti pramenící myšlenky docílit pravého opaku, než jaký jste si vysnili.

Přejte si a očekávejte co nejvíc. A okamžitě s tím přestaňte, jakmile se to týká nějaké konkrétní osoby!

Co je lepší?

Když se člověk zamiluje, zdá se být nadlidským úkolem, aby si nedělal představy o společné budoucnosti. Příliš dlouho snil právě o tomto společníkovi pro život na to, aby se teď chtěl zaměstnávat pochybnostmi a úvahami. Když se vyvine náklonnost na obou stranách přibližně stejně, je problém mnohem menší než v situaci, v níž jedna strana ještě váhá. Dejme tomu, že byste byli tou váhající částí: Jaký postoj byste chtěli, aby zaujímal ten druhý?

Pravděpodobně by bylo příjemné, kdyby se partner ome­zil jen na sebe a poskytl vzájemnému poznávání čas a pro­stor. Lásku není možné urychlit, vzniká sama od sebe. V okamžiku, kdy vznik lásky vystavíte tlaku, zničíte ji. Tak dlouho jste čekali... Co záleží na tom, bude-li to trvat o několik týdnů více nebo méně?

To nejlepší, co můžete udělat, abyste nechali vzájemné city rozkvést, je nedělat nic určitého. City potřebují prostor a čas.

Že to v praxi není vždycky jednoduché, zvlášť když se city jednoho z partnerů rychle vyvíjejí, zažil už každý. Někdy pomůže, když si představíte, že jste účastníkem experimentu na téma: Co udělá osud, když se nepokusím přesvědčit druhého o tom, že jsem ten pravý eventuálně ta pravá? Souvisí to se základní důvěrou ve vlastní život a v to, že všechno, co se děje, se děje nakonec vždycky správně. Možná si vzpomenete na vaše poslední delší partnerství. Jak jste se sešli? Nedošlo k tomu nějakým nevysvětlitelným způsobem jakoby samo od sebe? Můžete si být jisti tím, že pokud má dojít k tomu, že se vy a nějaká nová osoba, která se ve vašem životě objeví, setkáte, stane se to zase samo. A když ne, můžete vzít jed na to, že váš pokus si to vynutit situaci nezlepší.

Trápení ze zklamané lásky - určitá úleva

Nepokoušejte se nemilovat. Není to možné a přináší to jen bolest. Kde je psáno, že člověk nesmí milovat jen proto, že jeho láska není opětovaná? Milujte ze všech sil a každým vláknem svého bytí, i když tu osobu nemůžete vlastnit. Pak už alespoň nebolí potlačovaná láska, nýbrž rozbitá iluze, že budete toho druhého „mít".

Nesnažte se toho člověka „zbavit". Zbavit se někoho není nic, k čemu by se člověk mohl rozhodnout nebo udělat. Při­jde to buď samo od sebe, nebo k tomu nedojde vůbec. Místo toho se snažte v sobě znovu od začátku probudit své životní plány. Zkuste si vzpomenout, jak se vlastně chcete cítit.

Pokuste se zjistit, co ve vaší přitažlivosti tu druhou oso­bu přilákalo. Jestliže jste pochopili tajemství přitažlivosti srdce, trápení způsobené láskou sice okamžitě nezmizí, budete však moci jeho ničivou sílu odvrátit.

Zlost vzniká především proto, že se cítíte být bezmocní a vydáni napospas chování toho druhého. Pomůže vám, když místo toho, abyste se jen rozčilovali, využijete bodů, kde se vaše životní cesty spolu neshodují, jako návodu pro vaše nové a ještě jasnější životní plány.

Příběh

Příběh Patrika/šestapadesátiletého po­jišťovacího agenta, ukazuje, jak spoleh­livě tajemství přitažlivosti oboustran­ně působí. Patrik se ve věku padesáti let po pětadvaceti letech manželství, v němž se narodily dvě děti, se svou ženou rozvedl. Důvodem byla touha po způsobu života, který dosud potlačoval proto, aby byl dobrým manželem a otcem rodiny. Součástí svobody, kterou chtěl Patrik prožít, bylo cestovat a prožívat romantické aféry se ženami. Koupil si tedy jedno­směrnou letenku do Jižní Ameriky.

Z vnějšího pohledu vzato prožil přesně to, co si představoval. Dobrodružné cestování do vzdálených zemí a jednu romantic­kou aféru za druhou. Obraz touhy, který si vytvořil v nena­plněných letech svého manželství, byl velmi jasný a přesně to se mu vyplnilo.

Zdánlivě mohl být šťastný. Patrik však měl vnitřní nevyřeše­ný problém. Trpěl pocitem osamělosti. Často byla jeho touha po společnosti tak nezkrotná, že musel v noci vstál a vyrazit mezi lidi. Skoro stále vyhledával ženy, díky jejichž přítomnos­ti mohl zažít alespoň tělesnou blízkost a stále znovu potkával takové, které samy trpěly osamělostí a strachem se vázat. Tyto ženy zrcadlily jeho vlastní nitro tak zřetelně, že dokonce i v hodinách, kdy ležely vedle něho, v něm stoupal pocit osa­mělosti jako vlna paniky.

jednou byl kolotoč tvořený osamělostí a hledáním žen tak in­tenzivní a plný utrpení, že to stálo Patrika při jedné příhodě skoro život. Hluboce zasažen tím, že ztratil kontrolu sám nad sebou, rozhodl se zatáhnout záchrannou brzdu. Dal sám. sobě slib, že nebude mít po dobu jednoho roku žádný intimní styk. Zároveň se vydal na pouť, kterou si sám naplánoval. Navště­voval kláštery a spirituální učitele různých kultur, pokoušel se ubírat různými cestami a náboženskými směry, až nakonec objevil islámské učení sufismus.

Tady našly jeho slib a utrpení ohlas, protože jedním z pravidel učení byla zdrženlivost. Po několika měsících se vrátil domů a přijal opět své staré místo. Stále ještě se do značné míry držel pravidel své nové víry, ale jeho touha po blízkosti ženy zůstala nezlomená. Rozhodl se tedy, že se znovu ožení, proto­že v manželství je mu dovolen intimní vztah. Podával si krátké inzeráty do regionálního deníku, které se skládaly jen ze dvou řádek: „Já, muž, 56 roků, na cestě sufis-mu, se chci oženit. Pokud tě to osloví, ozvi se." Přátelé uzavírali sázky, že se na takový inzerát nikdo neozve. Za týden dostal Patrik dopis od ženy, která se s ním chtěla sejít. Když se ti dva v jedné kavárně setkali, stalo se to. Bavi­li se celé hodiny o všem možném. Ani jedenkrát nepřišla řeč na Patrikovu náboženskou orientaci, o níž, jak později zjistil, ta žena ještě nikdy neslyšela. Oboustranná přitažlivost byla tak silná, že se spolu po schůzce odebrali k Patrikovi domů a strávili tam jednu z nejkrásnějších milostných nocí, na niž si Patrik dokázal vzpomenout.

Když se ptal ženy na její zájmy a životní směr, dověděl se, že je krátce před ukončením skolení na učitelku tantry. Patrikova přitažlivost přilákala s téměř neuvěřitelnou spolehlivostí přesné to, co jeho rozum v žádném případe nechtěl, po čem však jeho cit hluboce toužil.

Konflikt zdrženlivosti, který mu ukládalo jeho nové nábožen­ství, vyřešil Patrik mimochodem velmi svérázným způsobem. Ve své fantazii se se svou milenkou oženil.

Když člověk něco v sobě nebo ve vlastním životě roz­hodně odmítá, vytváří jednu z nejsilnějších magnetických přitažlivých sil, protože rozum si usilovně vytváří obraz a v souvislosti s tím vznikají velmi intenzivní city, na něž ostatní lidé zřetelně reagují. V Patrikově případě postačil maličký inzerát k tomu, aby to přilákalo jednu jedinou osobu. Avšak jakou!

 

Jasná představa a touha: Důvod a smysl

 

Důvod

 Když víte, jaké city chcete prožít, vysílejte zřetelné sig­nály a lidi na ně budou reagovat.

Vaše jasná představa o tom, kdo jste a co chcete, vybere z řady citových možností přesně ty, které se k vám ho­dí, a naprogramuje tak vaši přitažlivost.

Pokud to, po čem toužíte, není i přes jasnou představu přitahováno, je důvodem nějaký silný rozporuplný po­cit. Buď je to strach, nebo si přejete ve stejný okamžik něco protichůdného.

Smysl

Významem touhy je ukázat vám cestu k citům, které chcete zažít. Prostřednictvím jaké konkrétní události je skutečně prožijete, není přitom důležité.

Lidé s podobnými touhami se přitahují. Někdy proto, aby je mohli prožít společně. Někdy však také jen pro­to, aby se vzájemně našli.

Zjištěné poznatky

Kde ve svém nitru cítíte nesplněné touhy? Napište si to! Jaké touhy vám dávají sílu uvést v pohyb něco no­vého? Jaké tužby vám působí radost? Jaké city byste chtěli zažít? Jaké jiné možnosti pro to existují? Udělej­te něco z toho a poznejte, jak se vaše životní pocity mění.

Pozorujte lidi, jejichž život se zdá být snadný a kteří ve vás při setkání vyvolávají dobrou náladu. Tito lidé mají jedno společné. Cítí se ve svém životě dobře. Vědí, co chtějí. Vynakládají málo energie na odmítání, ale nechávají věci, které se k nim nehodí, zkrátka bez povšimnutí. Nezaujímají k různým otázkám žádné stanovisko, málo přemýšlejí. Místo toho se zaměřují na to, co je zajímá. Tato jasná představa je klíčem k jejich úspěchu.

 

Všímejte si lidí, kteří něco silně odmítají nebo mají zúžený světonázor. Sledujte, v jakých podmínkách v soukromí žijí, jaké povolání vykonávají a jakým způ­sobem to dělají. Poznáte, že okolí reaguje spolehlivě.

Jak svou přitažlivost nově nasměrovat

 

Vaše jasná představa je následek vašeho vědomí o vás samotných a o síle a působení vašich rozhodnutí.

Budete mít tím víc jasno, čím určitěji víte, jaký způsob života se k vám hodí. Vytvořte si představu o tom, jak byste se chtěli cítit. Tato vize nezávisí na druhém člo­věku a jeho postoji.

Sledujte neustále, že všemu, co děláte, předchází vaše rozhodnutí.

v Uvědomte si, že se rozhodujete i tehdy, když nic nedě­láte. Rozhodujete se totiž, že nebudete nic podnikat. Dokonce i tehdy, když si myslíte, že jste momentálně bezmocní, stísnění, že jste obětí okolností nebo povin­ností, rozhodujete se, že tomu budete věřit.

Rozhodování je ve vaší přitažlivosti skutečně účinné jen tehdy, když spolurozhoduje vaše srdce. Máte-li po­chybnosti, počkejte, až srdce a rozum řeknou společné ano. Nerozhodujte se proti svému citu.

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Ukázka z knihy "Tajemství přitažlivosti srdce"

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář