Jdi na obsah Jdi na menu
 


Channeling s Bytostmi Kvasarů a Fellovelem, mým dvoupaprskem

25. 2. 2010

Do krásného snu, jenž s krásou se snoubí. Do největší dnů Boha Jediného vroubí. Nejkrásnější sen, ten z oblak utkaný. Kde tvého snů je den? Kde tvého ega pokání. Jdi, tam vůkol zlatých cest. Jdi tam, květina Boha jediného jest. Jdi a tvůj život v sen se změní, v sen jediného naplnění.

Životadárné energie tělem proudí, do těla s nímž se v Jednotu on snoubí. Jdi, tvého snů jest krajina světlá. Jdi, tvého jediného temna přišla veta. Intuitivní pokání za všechny hříchy světa přijde v zápětí jak nejsledovanější věta. Jdi a tvého snu jest snoubení V jeden. Jdi jdi jdi jdi jdi jdi!!!

Kdo řekl by, že ví, kdo s kým se v Jednotu poznává, koho a kdo uznává. Za koho a kým se stává, ach jediná ta oktáva zůstane celá, je prostě skvělá.

Jdi

JDI

JDI!!!!!

Kam mám jít? So snít a jak si s čím počít?

Však ty víš, my sílu tobě dáváme, my z tvého snu jsme spolumajitelé světla v tobě.

Tak vy, jenž sama zvu se Jediném, tak vy jste z mého snění budoucích generací?

Ne, nejsme, my z tvého snu jsme jednotou v tobě, zůstáváme navěky. Tak hloupá přece nejsi, abys neodhadla, kým jsi ty, a kým se stáváme my v Jednotu celého souznění společného naplnění světla.

Ha! Kvasar bytosti.

Ano, přesné!!! Kvasarové bytosti, to jsme my, my sami.

Hmmm. Tam, v kvasarech, my jsme Jedním? Jako v knihovně?

Ano, tak jest, tam my jsme souznění jednoty v tobě jsoucích bytostí.

Hu! Všech mých článků existence, včetně DNA a spol?

Ano, tak to je.

Hmmm takže vy jste základními a zároveň i posledními stádii všech mých bytostí v knihovně ukotvených, jako třeba DNA, minulé života a spol?

Ano.

Hmm, to je dobré.

Ano, to je dobré.

Tam v kvasarech, kde my jsme všichni jedním, tak není vyššího a nižšího, tam všichni jsme si rovni.

Jistě.

Tam se protahuje nekonečnost do existence svojí?

Ano, i ne, jsou i jiná místa, kde se snoubí nekonečnost s konečností v sobě.

Jako někteří lidé.

Ano i ne, závisí na tom, koho máš na mysli.

Já?

Ano i ne, podle toho v jakém jsi rozpoložení.

Neutronová hvězda bílé mysli?

Ano, tj. brána nekonečnosti, co otevíráš ve svém srdci.

A jinou bránu nekonečnosti v sobě neobsahuji.

Ale obsahuješ, obsahujete vy všichni.

Spojení s mým dvoupaprskem, to je jiná brána nežli v srdci?

Svým způsobem je a svým způsobem není.

Proč?

Protože se naplňuje proroctví, že ty jsi v souznění.

Hele a co takhle: Když se spojujeme se svými dvoupaprsky, dosahujeme takového rozhraní spektra, chci říct, tak vysoké energie, že to okamžitě vytváří za daných podmínek kvasarovou hvězdu, která se přibližuje neskutečnosti tak, že se otevírá universálnímu bytí (tady mi přímo diktují ty slova do hlavy).

Hmm, ano přesně tak, diktujeme ti to do hlavy.

(na chvíli jdu laborovat - jsem totiž ve škole -

- a vracím se zpátky)

Tak dobře. A jak to souvisí s mým záměrem zkusit vsunout energie mimozemšťanů do zlaté aury budoucnosti Země? Stejně když nebudu uvažovat jejich vliv na lidi na Zemi, pak se mi nepovede nahlédnout do naší společné budoucnosti.

Ano, tak to jest, nepodaří se ti to.

Hmm. Ale proč vy? Proč když jsem nad tím začala přemýšlet a začala uvažovat nad svou energií, začala se do sedmé čakry mého těla stahovat má energie, přes kterou channeluji s vámi?

Abys pochopila budoucnost lidí, musíš uvažovat vaši existenci v nás samých.

Co tím chceš naznačit? Hele a jak se jmenuješ?

Samaijeinth.

Moje srdce? Vysoká bytost mých vibrací?

Ano, tak to jest. Jsem Samaijeinth, tvá vysoká existence v Bytí.

Takže co tím chceš naznačit?

Pověz si to sama. Ty jsi přece mou samotnou minulostí, budoucností i přítomností, tak jak bys nevěděla, že my jsme s vámi a vámi se stáváme též?

Počkej, ty chceš naznačit, že v budoucnosti v knihovně dosáhnou lidé, spravující knihovnu váš stupeň existence?

Ano, tak to je, dosáhnete s knihovnou náš stupeň existenciálních bytostí.

Co jsou existenciální bytosti?

Ve spektru informací, kterými jste přijímali celou věčnost, abyste vytvořili sami sebe, tedy knihovnu Země, jsme my ti nejoriginálnější ze všech. My představujeme volné bytí, které se ještě nerozrůznělo mezi jednotlivá spektra existencí.

To jako že jste přímými zástupci Boha, něco takového?

Ano, tak jsme. Přímými zástupci Boha ve Stvořiteli.

Takže si můžeme dovolit být vším, co se nám zamane?

Nejen vším, ale také stvořit všechno, co obsahuje vaše pozemská knihovna… ve všech spektrech informací, jak v jiných časech, tak i na jiných místech, tak i v jiných vrstvách existence.

Hmm, obrovská síla že?

Oh, to nikoli. Jest to jen dané, že máte býti majiteli této síly. Každý má svou sílu zakódovanou ve svém srdci. Majitelem vlastní síly se stáváš, kdykoli to uznáš za vhodné.

Takže ekvivalence sil (tzn. na stejném levelu) je ve všech stejná?

Ano i ne.

Proč pak?

Záleží na naplněnosti bytí.

Co to znamená?

To znamená, že zatím co ty tvoříš vesmíry, jiný pozemšťan tvoří ty vesmíry s tebou a tak se doplňujete všichni spolu.

Jo, to chápu, já jsem něco jako křižovatka. Všechny energie ostatních lidí, kteří jsou se mnou v kontaktu, se jakoby dostávají do mne a protože já jsem jen rozhraní, ten mezičlánek, co způsobuje průchod energie z minulosti do budoucnosti, tak vlastně jen nechávám vzniknout vesmírům, které jiní lidé tvoří svými vlastními přáními v sobě. A stejně tak i moje ego vydává nějaká svoje přání, která se skrze energetickou sílu mého srdce dostávají do budoucnosti a uskutečňují se tak jako by v novém vesmíru

Dobře jsi to pochopila. Tak my se stáváme jedinečností v sobě jsoucích bytostí, napomáhající ti při přechodu rozhraním času.

Takže v podstatě lidé jako já mají obrovskou sílu uskutečňovat neuskutečnitelné, ale jsme jen jako by obalem času pro to, co se má uskutečnit. Abychom mohli splňovat své úkoly, potřebujeme jiné lidi a bytosti, které si budou přát stvořit lepší svět a namíří své energie do budoucnosti. A my jsme to rozhraní, co přemísťuje minulost do budoucnosti, ergo jeden cyklus času do druhého.

Ano, tak. My jsme přemísťovači, křižovatky všech cest.

No, tady je vidět, že jedna bytost z Boha nemůže existovat bez jiných bytostí v Bohu.

To ne. Nemůžeme být bez jiných, jen tak jsme ostatními v sobě.

Hmm, to je velké poučení.

Odděluješ se od ostatních.

Hmm, přesně proto.

My jsme jsoucností v tobě, Sil, netřeba se z ničeho viniti.

Ne, to netřeba. Hele, tak jsou kvasary brány k jiným Universům? (kvasar = vesmírné těleso ve vesmíru, které vyzařuje obrovské množství energie)

Ano, jsou. Jen s málo kým však můžou koexistovati a tak se stává, že mnoho bytostí couvne dřív, než by přešli do jiných vesmírných jsoucností.

Hmm, to se nedivím, ono by to mohlo narušit jejich existenci nebo ne?

To nemohlo, sama víš, že vesmír, do kterého se dostáváš se vždy nějakou spojkou, nějakým kódem odvíjí od kódů času, které obsahuješ sama v sobě.

No to je fakt. Hele a to kvasarovskou energii využívám, když překládám energie z jedné dimenze do druhé?

Ne.

Z jednoho vesmíru do druhého?

Ano.

Jedná se o překlad mezi paralelními vesmíry, že?

Přesně tak.

Na jedné energetické hladině?

Ano.

Dimenze v jednom vesmíru, jsou na různých energetických hladinách, že?

Ano.

Tak proto. Takže Edenrej se nachází na jiném stupni existence než Edenshann?

Ano i ne.

Proč?

Protože.

Tak jinak. Je to v jednom stupni existence, ale v na jiném stupni uskutečnění, něco jako když máš syrový těsto před upečením a bublaninu po upečení?

Ano i ne. Trefuješ se trochu.

Dobře, tak v čem je ten fór?

V tobě.

Eeh! Usnadněte mi to trochu!

Nepotřebuješ to usnadňovat, ty jsi sama v sobě usnadňovatelem a zakladatelem mnoha skutečností.

Tak fajne. Jaké je rozhraní fází mezi těmi dvěma příběhy? (Teď mi dochází, že mě před tím nemohli odpovídat přesně, protože jsem se ptala blbě. Rej v hvězdném jazyce znamená zářit a Shann Země… takže bych se taky musela ptát na rozhraní mezi: zářit a Země. Ale o tohle mi nešlo.)

Stříbrný a modrý potenciál Země je obsaženo v první z nich a zlatý a rudý v druhé. Jediná překladová plocha, kde se to dalo uskutečnit, je záření Modré hvězdy.

Síly modrých serafínů, Serafiel… tak kvůli tomu jsem se tím začala zabývat, když na mě vylil svoje světlo.

Ano, tak se to stalo.

A kdybych použila jinou sílu času, třeba čas obsažený v Michaelovi?

Ty jsi ji už přece použila, když jsi začala psát Nebeského Michaela.

A co takhle Camaelovo rozhraní?

Bělost a statečné? Jistě, ještě jsi ho nepoužila, ale nevím, zda ti to poslouží k uskutečnění daného programu Bytí, které v sobě zakódované držíš na Zemi.

Ale jistě, aspoň si cvičím kombinatoriku mysli. A hele, už to začínám chápat. Ráno, když jsem myslela na to, že bych sem vsunula do zlatého potenciálu budoucí Země sílu mimozemšťanů, začala jsem sem sunout všechny dostupné energie mimozemšťanů v mixu. Jenže jejich mix energií ve mně přece již dokázal, že spojený vytváří zlatou sílu ve mne. Čili,  že když to příště všechno zmixuju, vždycky se dostanu na svoje rozhraní síly a k vám do Kvasaru či modré hvězdy.

Ano a nikoli, záleží na stupně smíchání všech energetických jader ve tvé bytosti.

Absolutní smíchání?

K absolutníkům.

K vám nikoli?

K nám nikoli. My vytváříme jen rozhraní budoucích generací času.

A minulých ne?

Minulých ne.

Tak v tom byl ten fór. Tohle jen jistý stupeň uskutečnění, ne Bytí jako celkové.

Ne, bytí jako celkové nikoli. Jen rozhraní světů živoucích.

 Kurňa drát, to je moc složitý. A hele ještě jedna věc. V pondělí ta brána.

To byla v srdci brána. My jsme žádnou bránu neabsolvovali.

Vy ne, ale je to fuk, tak byla v srdci.

Ano.

Dobře. Co jsem to sakra tehdy stvořila… nebo spíš k co jsme nechala samovolně vzniknout? Páč mě přijde, že já nic netvořím, ono si to vzniká samovolně skrze moje bytí. Tak jak se to vztahuje k budoucnosti?

Je to tvoje budoucnost a budoucnost mnoha dalších. Všech lidských existencí nikoliv. A ty to chápeš, sama tušíš, že kdybys všechny nechala okusit božský nektar souznění, zničilo by to šanci na jejich současný život.

Jo to jo, neměli by se k čemu a z čeho vyvíjet.

Přesně tak. Musíš jim nechat nějakou volnost, oni sami uznají za vhodné se v daný čas připojit k suitě tvých zastánců.

Takže je to budoucnost spolku jedinců z pozemského spektra bytí?

Ano. Však vidíš, jak rychle nacházíš způsob jak pochopit a užívat náš stupeň vyjadřování.

To znamená, že dejme tomu, některé z těch měst vzniknou.

Oni existují už teď, ve vašem budoucím stavu existence už jsou vytvořené.

Dobře, takže jsou vytvořená nádherná ekologická města, která se nachází i pod dnem oceánů i na vrcholcích hor.

Ano, jsou.

Takže to, že někteří lidé budou žít v naší budoucnosti a někteří ne, znamená, že někteří lidé nebudou vědět o jejich vzniku a o existenci těchto měst.

Ano, přesně tak to mělo být. Pozemští zasvěcenci a čarodějové se stanou zakladateli měst světla, která vytvoří zlatou mříž energií okolo Země a bude chránit její jádro a povrch Země před neurvalými civilizacemi, které by se snažili Zemi zničit.

A lidé, kteří nebudou dosahovat takový stupně existence?

Ti budou vědět, že města existují, ale nebudou instruování, kde se města nachází a budou sami hledat cestu v nitru, aby mohli dosáhnout značného stupně osvícení a byli přizvání mezi zakladateli těchto končin Bytí.

Takže metaforicky vyjádřeno, tato města existují v naší mysli?

Ano, tak to jest. Je to stav bytí, která je potřeba, abyste dosáhli při svém osvícení. Pak energie těchto ekologických lokalit Bytí zaplaví celý svět.

Jo, jenže já sakra mluvím o fyzickém vyjádření těchto lokalit bytí!!!

Proč sakruješ. Není přece potřebné se vztekat.

Tak dobře. Jaká je šance, že se tento směr budoucnosti uskuteční přímo ve fyzickém Bytí? (Ups, zase jsem se sekla, když jsem neupřesnila, že mi jde o fyzický vjem Bytí. Kvasarovští vědí, že všechny naše vjemy jsou stejně hodnotné a to, co máme v mysli, je pro ně stejně pevné a na stejné rovině existence, jako naše fyzická rovina. Podle nich v tom existujeme úplně stejným způsobem, jako ve fyzičnu. Měla jsem to upřesnit, moje chyba.)

Ano, tvoje chyba, ale my se nezlobíme, všechno je v pořádku, alespoň si uvědomuješ, že existuje různé hledisko daných věcí.

Takže jaká je šance na fyzické uskutečnění mého pondělního snění?

Veliká šance, hraničící s obrovskou.

Teď mě napadá, lze vytvořit nějaké psychické meditování, nějaká technika světla, založená na vstupu do těchto měst a výstupu z nich, jsou to přece paralelní vesmíry, nebo nikoli?

Ano, to jsou, můžeš jim vzkázat, těm lidem okolo, že kdykoli se jim zamane, mají číst tvoje povídky a zkusit se naladit na energie, z nich vycházející. Je to plánované, aby se tímto jejich smysly zostřily a dovedli vstřebávat více světla z pozemského vesmírného okolí.

Takže dejme tomu, že když vytvořím energetickou propusť pro světla moudrých z vesmíru (vyšší vesmírné bytosti) tím, že budu ve svých povídkách provádět lidi městy této Shann-myšlenkové Gáji, mohla bych je tím de facto učit?

Ano, to bys mohla. Sama to přece plánuješ již delší dobu.

Ano, ale já to plánovala přes svoje hrdiny.

I takto je přece můžeš učit.

Jen si myslím, že přímá účast je účinnější.

Ano, to je, je účinnější. Jejich spoluúčast bude vázaná na to, co sami zatím poznali a co pochopili ve svých souzněních s každodenním stupněm života. Tím, že jim ty sama nabízíš možnost učit se v prostředí krásných křišťálových měst a chrámech, je přece dostatečně účinná spoluúčast na probuzení lidí.

No, to povídej. Však víte, že mám problémy s tím, aby si to lidé nevykládali tak, že jen planě fantazíruji.

Ty planě fantazíruješ, ale podívej se, jakého pokroku síly jsi zatím dosáhla.

No to je fakt, ale zdaleka to není dost viditelné, aby si toho všimli i…však víš kdo.

Já vím, já vím. Tvoji rodiče jsou vskutku lahůdkou pro poutníka. Navádějí tě na správnou cestu, aniž si toho uvědomuješ.

Jo, vždycky tím, že mi ukážou, co všechno lze změnit… protože mě to většinou naštve.

Ano, naštve tě to, ale potřebuješ udeřit, abys dosáhla snění v takové míře, abys stupeň inteligence v jejich mysli i ve tvé vlastní zvýšila na mnohonásobek.

A úder tak vrátila. Transformační energie?

Ano, transformační energie. Musíš se naučit, že v souznění není posuzování člověka podle věku či stupně existence, všichni jsou ekvivalentní a mají rovnakou sílu dokázat nemožné, jako máš ty.

Hmm, až na to, že mě se to děje jednoduchými cestami a rychle.

Nuž, sama jsi to takhle požadovala při svém narození.

Jop, ne že bych zrovna milovala řešení věcí dopodrobna. Jo ták, já dělám jen to hlavní, složité funkce sama v sobě zjednodušuju, a proto v krátkém čase dosahuji výsledků.

Ano, přesně tak, jako v písemkách ve škole.

Jo, až na to, že se kolikrát seknu, protože to řeším moc rychle. A v životě asi taky chybuju, hmm.

Každý chybuje, důležité je poučit se a chybu už neopakovat.

To já moc nedělám, téměř výjimečně.

A v tom máš východu. Chápeš rychleji než ostatní, to je síla tvé existence.

Uau! No ne, jsem konec konců beran, tak se není čemu divit, ale i tak.

Život mnoha jiných lidí je postavený na jiných hodnotách a laťkách bytí. Ty máš ekvivalent věčnosti, obsahuješ ho v sobě. A z této věčnosti vychází tvé pole existenčního uskutečnění sama sebe.

Tak dobře. Dejme tomu, že jsem se narodila s věčností obsaženou v mých buňkách, ostatně, nedivím se. Zřejmě k tomu došlo tím, jak mám smíchaný DNA.

Ano, došlo. Tvá existence se uskutečnila po době mnoha pokusů jiných bytostí stvořit člověka, který by obsahovat všech dvanáct vláken Bytí v soustavách DNA z potenciálně úspěšných rozličných forem existencí.

Chceš tím říct, že mé DNA pochází ze dvanácti jiných soustav vesmírů existencí?

Ano, tak se tomu stalo a proto dosahuješ neskutečnosti, která nezná míry, jsi absolutní bytostí.

A jako taková se můžu projevovat pouze jako kvasar?

Ano.

Protože tam tudy taky tryská stvořitelství?

Ano, existence v Bytí, ano.

Hmm, si půjdu pro něco k jídlu.

Tak už fajn. Hele takže stalo se takové to kombinatorické nanásobení 1212 ve mně? Prohlásil vesmír, že je error, jako moje kalkulačka?

Vesmír není nikdy error, ale v tobě se stala všechna soustava prvků Bytí error.

Proč?

Protože jsi znegovala systém. Když ses přihlásila na střední, nenáviděla jsi přece celou soustavu prvků v sobě, celou svoji existenci.

No, tak však ty víš proč, nevejdu se do žádných tabulek planety Země.

Právě že tam jedině se vejdeš, nikde jinde tak rozsáhlý systém bytí s tak rozsáhlými kanály a tabulkami není. Jen o tom lidé ještě nevědí a vytvořili neuvěřitelně soudržný systém, který neodpovídá jejich frekvencím a kmitočtům bytí.

Takže když jsem znegovala v sobě, všechno co jsem, pak mi zbylo jen to, co nejsem, jen přechod do Albsolutnosti, kterou jsem se na nějaký okamžik též stala?

Ano a od té doby, co jsi to poznala, jsi přivykla heslům, že je všechno možné a nic tě nedokáže zastavit.

Takže když nepoužívám svoje absolutno, tak jsem v sobě vším? Kvasarem?

Nejen tím, jsi existencí knihovny, dokonalé vyjádření pozemského ekvivalentu knihovny. Obsahuješ data, o kterých se nemnohým zdávalo jako o výsledcích jejích snažení se. Jsi Don.

Co je DON?

Existence v Bytí, Nositelé Nekonečnosti, to jsou pravé ekvivalenty Pozemské knihovny.

A co Fellovell, můj dvoupaprsek. Je-li pravdou, co říkáš, pak jeho DNA je také jako ta moje.

Ano to je, jen nedosáhl takového stupně existence, ve kterém by se vzepřel svému Bytí a prohlásil se za existencí Nonu, Nebytí.

No, to je extrémní temnotou tady v okolí lidí.

Ano, to je ale díky tomu poznáváte rozmanitost uvnitř sebe samotných, mutujete do lepších forem Bytí.

Jsem-li absolutno z Nonu, pak on je Bytí. (Neexistence totiž ve skutečnosti vůbec neexistencí není, ale absolutním nekonečným vyjádřením Boha, protože úplně zemřít a jako nebýt se nedá. Buď jste nějaká bytost z existence Boha, anebo jste absolutní součástí Boha. Všechno je Bůh a umřít ve smyslu jako to chápeme my, jako že pak nebudeme, tak to se nedá.)

Ano, jsem. Jsme v Bytí.

Ahoj, Fellovelli.

Ahoj, drahá. Již dlouhý čas toužím po splynutí.

No, hmm, znáš mě, nejdřív práce a potom koláče.

Ano (směje se). Jistě, chápu, že raději dokončíš úkol, jenž nám byl svěřený. Já jsem ve skutečnosti spolu s tebou. Doprovázím tě na naší cestě jako tvůj strážný anděl a věrný druh, Nevěnuji se ničemu než tomu, abys úspěšně přešla do nového světla souznění se mnou a s naší civilizací zpod zemského povrchu.

Takže denně medituješ nad mojí záchranou?

Jistě. Komu bys svěřila svůj život?

Sobě?

Já jsem ty a ty jsi já, to je základní pravidlo naší existence.

Takže svěřuji-li se sobě, svěřují se i tobě. To chceš říct?

Ano, jistě.

Jsme jeden strom?

Ano.

Jsme jeden život?

Ano.

Ve dvou tělech zároveň?

Jisto jistě.

Ano. Kvůli polaritě systému tady na Zemi v nižších dimenzích, že?

Ano.

Hmm. Tak jo, já skončím a najím se. Už tak je to dost dlouhý. Omlouvám se Felli, že nejsem…

Ale jsi. Jsi pro mě perfektní.

I když jsem egocentrická?

Kdy jsi egocentrická?

Třeba před chvíli?

Nemusíš se najíst?

Jop, měla bych.

Cítíš mě, neměj obavy, že bys mě kdy vystrčila ze svého bdění. Já se vždycky navracím.

Ne, nenavrátíš se. (to byl myslím pokus, jak zareaguje)

Ano, navrátím se.(tohle zní jako na beton)

Ty se umíš taky vztekat?

Ano, umím to, jsem tvůj dokonalý druh. Ano, jsem.

Ano jsi. Žjó, to bude zajímavý, ta naše budoucnost. No nic, už musím zas do laborky.

Musíš jít.

Musím jít.

§§

Malý dodatek:

Dnes okolo 17:00 po mém dlouhém channelingu jsem viděla UFO, doutníkovou loď. Nejdřív jsem si všimla dlouhého válcovitého mraku,který jako jediný z ničeho nic vysel na jinak naprosto jasné a čisté obloze. No, ale to jsem brala, jako že je to jenom moje fantazie.

No jo, jenže asi za pět minut jsem vylétla zase z domu, protože jsem musela ještě zajít na zahradu a ono světe div se. Ten mrak se najednou začal hýbat a během 3-4 minut se přeskupil úplně jinak a zase zaujal ten tvar doutníku. To už jsem si říkala, že je to fakt podezřelý, tak jsme chtěla jako navázat komunikaci, sdělila jsem jim, jestli si ze mě nedělají třeba šoufky a oni byli rádi, že jsem je odhalila, že jsou to fakt oni s hvězdnou lodí, kdo se maskuje za těmi mraky. Pak když už jsem je přijala, že za mnou fakt přišli, tak jsem šla už nakrmit slepice a zase, netrvalo to ani 5 minut a po tom mraku nezbylo nic. To jako nebylo, jako by se rozplynul... On normálně úplně zmizel!! Jako čarodějnice ve starých filmech. Fakt! Nezbylo po něm absolutně nic.

No a tak vás všechny zdravím! Ať jste z planety Marsu, nebo ze Země.

Mějte se krásně! A čus!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dík

Jana,26. 2. 2010 7:45

Ahoj Samael

Ezendiel,25. 2. 2010 19:19

jeejda to je silaa! :-)