Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trocha pravdy

9. 6. 2010
Abych řekla pravdu, před týdnem jsem složila státní inženýské zkoušky na Fakultě chemie Univerzity Pardubice. Je vám jasné, že jsem příliš času na stránky neměla, ale nějak už se to zvládlo. Byla to pro mě dost velká zkouška, stejně jako to, že po dlouhé době znovu bydlí celá naše rodina společně a tak navzájem podvědomě řešíme své vztahy. 
Samozřejmě, že se spolu se zkouškami na mě vyvalila znovu temnota a i pocity, které jsem dávno pohřbila, znovu vyšly na povrch. To, abych si uvědomila, že všechno je opravdu jiné, než jak jsem to vnímala po mnoho let. Na konec pravda, kterou já osobně prožívám, je zdaleka jiná, než náboženství a filosofické spisy, info o UFO a esoterika.
 Nevím, na kolik se o tom mám rozepisovat, protože každý si to musí všechno zažít na vlastní kůži. Ale třeba by něco na škodu nebylo. 

Hodně věcí jsem se dozvěděla tím, že jsem se naučila nahlížet do časových událostí, které jsou zakódované v mém DNA a projevují se v jednotlivých čakrách. Na konec jsou věci velice prosté a úplně jiné, než si myslíme. Člověk jako bytost, jako tělo je svatý energeticky kódovaný systém, který funguje v třináctkové soustavě, kde existuje dvanáct kódovaných sekvencí, které představují rozložení činností a energie v bytosti a jedna sekvence, která je jako by nulová a spojuje všech dvanáct sekvencí do jednoty a zároveň také určuje nastavení a funkci dvanáctky. Tyto kódované sekvence se projevují ve vibracích vláken DNA, které jsou spojeny s čakrami. Podle toho, jak třinácté vlákno nakóduje danou bytost, slouží každé z dvanácti vláken DNA jako jakýsi kód, který přes danou čakru přijímá a vydává jistý druh vibrací, které souvisí s rovinou existence, chcete-li s vesmírem, ke kterému se to dané vlákno váže, odkud pochází. Člověk však ani zdaleka není jen tělem. Nebo respektive fyzické tělo je jen součástí obrovského celku bytosti, zvané Člověk. 
Musíme pochopit, že člověk je především vědomou existencí, která je přímým vyjádřením Boha Nekonečného v daném vesmíru, který (ten vesmír) je tvořený a stvořený za přímé účasti lidského ducha. Dovedu vidět lidský rozměr ducha a proto můžu říct, že DUCH je právě tou sekvencí, právě tou energií, která je ve vašem srdci, je věčná nekonečná, je přímým zástupcem Boha ve vás a ve většině případech vyjadřuje nějakou vesmírnou entitu. 
Tak na příklad. Můj duch je výrazem Jednoty a představuje přechod k principu kvantové nekonečnosti. Tento duch je Bohem ve mě a nevyjadřuje se jen v mém těle, nýbrž i v těle mého dvojpaprsku a ve vesmíru jej vyjadřují struktury, kterým se říká kvasary. Můj otec má ducha pozemského elementála, který vyjadřuje sílu a ducha blesků a v antických dobách byl pojmenován jako Zeus-bůh nebe a blesků. Zjistila jsem to, protože jsem s Diem mluvila, i když můj otec ještě nedozrál k tomu, aby o Diovi věděl a prožíval ho. 
A takto znám více lidí, kteří mají velmi často v sobě zakódovanoou energii hvězd - Ambriel, Serafiel a ty vytváří jejich ducha a vyjadřuje se skrze 13. vlákno, které jako sloupec energie prochází tělem od hlavy až po první čakru a překódovává a definuje lidskou existenci. Tuhle energii můžete cítit i v jistém bodu ve svém srdci, odkud se přímo překódovává energie Nekonečnosti, Boha Jednoho do našeho vesmíru a definuje existenci našeho ducha, aby ten zas definoval a kódoval naši DNA, naše tělo, mysl, realitu. 
Co se týče naší duše, pak to je jakýsi časový ekvivalent našeho vývoje. Zatím co duch je věčný, stálý a je nejvyšší metou naší existence, duše se mění a vyvíjí a třeba i prochází mnoha životy a ukazuje, kam až se posunul nás vývoj v rámci celkových možností našeho ducha. Duše se nemusí shodovat s duchem. Já jsem se např. posunula k duši jménem Matka času, což znamená, že z dvanácti čaker jsem vyvinula první a druhou a učila jsem se z nich, čímž moje vědomí nabylo právě tu moudrost, kterou jsem měla v těch čakrách zakódovanou. 
No a teďka přecházím z rozvoje druhé čakry na třetí a upřímně je to velice náročná záležitost, protože doslova musíte počítat s tím, že opustíte svoji vlastní duši, abyste rozvinuli jiného člověka s jinou duší, který se později propojí a střetne se vzpomínkami na předešlou duši. Většinou to znamená opustit od starých zvyků, totálně změnit své myšlení i způsob života a je to jako pohybovat se na hraně smrti. Vím toho o tom tolik protože už jsem na tomhle místě kdysi byla, když jsem opustila Bulharsko a v pubertě jsem pak byla donucená doslova nechat zemřít svoje původní Já a začít se učit a růst, abych se stala Matkou času. 

No a teď k jednotlivým vláknům a situaci konkrétně na naší planetě, protože člověk jako systém 12x12 je universální bytostí. Na naší planetě došlo k tomu, že se zde setkávali a setkávají různé mimozemské rasy. 
Každá z těch mimozemských ras pochází ve skutečnosti z jiných dimenzí jiného vesmíru a do člověka se převtělila tím, že přišla na to, jak zakódovat svého ducha prostřednictvím 13. vlákna do dvanácti kódovacích sekvencí, které v DNA utvářejí lidské tělo. Jak jsem psala tenhle systém je universální a kdo jej udělá dobře, vytvořil si lidskou existenci a stal se člověkem. Jako člověk se pak dostal do stejné existenciální úrovni se všemi ostatními rasami, které si podobně také vytvořili lidské tělo. Ovšem vzhled toho těla, energie, které jím proudí jsou ukázkou toho původního vesmíru, odkud pochází daná bytost, která toho tělo stvořila. No a tady na Zemi se to všechno setkávalo, vesmíry se prolínaly a proto naše historie není lineární nýbrž kvantová a funguje v několika paralelních časových pásmech zároveň. 
No, když se to tady začalo takhle potkávat a když se mezi sebou začali jednotlivé rasy ovlivňovat a mísit, mohlo začít docházet k různých chybám v systému 12x12. Konec konců spojovali se různé energie z úplně jiných vesmírů. Docházelo k vytváření různých odklonů od reality, nebo jiných paralelních realit. Teď když třeba některý z těch národů sám o sobě měl nějaké vlastní problémy... a to měli celkem všichni (např. Lyřané měli problém s šediváky, Annunaki měli problém temných draků, kteří vznikli ve válkách, Andělé měli problém dvanácti vzpůrných kmenů, které nechtěly uznávat vesmírné zákony)... tak ty problémy přinesl i sem do toho společného kotle, kde se setkávaly reality. A spolu s chybami zakódování se sem přenesla i karma těch daných vesmírů. To ještě víc podpořilo degeneraci DNA. Objevovaly se samozřejmě spory o to, kdo bude dohlížet nad obyvateli Země, které energie budou převládat na Zemi. Zřetelně se také objevily rozdíly ve vývoji jednotlivých ras z různých vesmírů. Protože ve vesmíru, odkud pochází Annunaki to vypadá úplně jinak, než tam odkud pochází Andělé. No a spory, války, rozepře, degenerace DNA a už jsme tam. 
Jediná cesta jak z toho ven, je přestat už konečně odsuzovat jiné lidi, že jsou jiní, než jsme my sami a nějaký náš ideál a pokusit se je milovat takoví, jací jsou. Zrovna dneska v noci jsem po dlouhém pátrání zažila skutečnou podobu Lucifera. Neumíte si ani představit, jak nádherná a šlechetná bytost to je. Vedle ní jsem si i já připadala jako temná existence. Původní Lucifer totiž pochází z vesmíru, kde došlo k tomu, že se zakonzervoval vývoj. To znamená, že ten vesmír došel do stavu jakési dokonalosti a přestal se vyvíjet. Jakmile se toto stane, tak hrozí, že bude vesmír pomalu rozpuštěn a zanikne. A Lucifer tomu zabránil tím, že vytvořil svou verzi člověka. My ty lidi známe dnes jako obyvatele Indického poloostrova a já mám od nich taky jedno vlákno DNA. 
No jenže, aby Lucifer mohl vytvořit člověka a dát popud k vytvoření Hvězdné knihovny, protože to vypadá tak, že byl jedním z těch, co na tu myšlenku přišli, musel sám zpolarizovat svoji vlastní existenci... rozdělit ji, částečně se posunout do nižších dimenzí a dostat se do jiných vesmírů, převtělit se tam. Takže se sám začernil. To způsobilo to, že se v mnoha zdánlivě nesouvisejících vesmírech objevuje zmínka o Luciferovi jako o někom, kdo se postavil Bohu a začal vytvářet nové rasy (tuhle zmínku můžete překvapivě najít jak v archívech Andělů, tak i v archívech draků). To způsobilo v daných vesmírech zmatek, který vedl k chaosu a ten vyústil v tom, že se tady na Zemi všechno sešlo.
 A tím byla vytvořena existrence Knihovny. A teď mi řekněte, můžete někoho takového soudit? 
Já jsem v podstatě včera řešila to, jak se indové chovají neuctivě k svým ženám. Všechno to mnohoženství a někdy i násilí v rodině je úplně proti mé dračí existenci, proti matce času i ostatním mým snům. Říkala jsem si, že tohle prostě nemůžu odpustit, protože jsem si v dětství zažila, jak matka chodila zfackovaná a moji tetu její manžel jednou málem zabil. No, ted se oba pánové uklidnili, protože je život pěkně přemlel, ale i tak. No a pak jsem si uvědomila, že bych konečně už mohla přestat soudit a začít milovat. A práve v tu chvíli, kdy jsem se rozhodla milovat lidi Luciferovat rodu i s jejich světlem, jako s jejich temnotou, se mi podařilo objevit skutečného Lucifera, právě tehdy se mi ukázal v selé své nádheře. Když jsem se ptala, proč u těch Indů je to takové, jako že jsou ženy utlačované, řekl mi, že když stvořil rasu lidí, udělal ženu tak, aby byla moudrá a dovedla odpouštět a muži dal chtíč, proto aby ji byl na blízku, mohl ji milovat a naplnit ji životem. Ve skutečnosti by k žádným útlakům nedocházelo, kdybychom jim my ze západní civilizace nevnutili myšlenku monogamie. Oni jsou přirozeně polygamní a sami o sobě to neřeší, ale pokud my v nich začneme vytvořet myšlenku o tom, že jejich přirozenost je špatná, pak v nich začne bujet temnota a teprve tehdy začne docházet k násilnostem. V tu chvíli mi došlo, že Liciferova síla je už dlouho tak nedílnou součástí mé vlastní moudrosti, že ho od sebe nemůžu jen tak oddělovat, nebo jakkoli odsuzovat. 
Takže pokud vám můžu něco poradit ohledně všech těch vzkazů z vesmíru a podobně, pak méně suďte a více milujte. Láska je to, co stmelí váš svět do Jednoty. Láska je to, co vyvine naše DNA. Láska je to, co léčí rány jako hojivá mast. Láska vás učí moudrosti srdce. Odsuzování, zloba a strach oddělují, degenerují a způsobují nemoce. Podle možnosti vaší DNA jsou odsuzování, zloba a strach léčeny bolestí, žalem, vztekem a slzami. Když pláčete, vysvobozujete se od zloby a strachu, ale když odsuzujete, krájíte sami sebe na kousky a pak vás to bolí a máte strach.
 Všechny ty povídačky o dobru a zlu jsou jen fantazie polarizovaného světa třetí dimenze. Nic víc. Jestli že někdo neustále tvrdí, že má pravdu a že láska Boha je jen taková a maková, pak se ve své omezenosti jen připravuje o to, aby nalezl a zažil opravdového Boha, který je neomezený, neodsuzuje a nekrytizuje. Místo toho miluje a je šťastný sám ze sebe i ze všeho, co existuje. Protože láska vede ke štěstí, nikoli peníze a rozhodně ne moc nad jinými bytostmi, ať už jsou to lidé, zvířata, nebo hvězdy na nebi. 
Mějte se krásně! Čus!
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Není zač, Karlo.

Samael,1. 7. 2010 17:04

Rádo se stalo. Čauky!

díky

karla,1. 7. 2010 8:52

díky za článek, zase několik geniálních zoubků do klíče k mému hledání pravdy..blahopřeju k zdolaným státnicím, jsem ráda, že budeš mít víc času, některé odpovědi ti jdou nějak rychleji než mně. takže ještě jednou díky..krásný den

Gratulace

Ambriel,9. 6. 2010 21:14

Blahopřeji Sam,...:) a děkuji za vhled ohledně Lucifera a kódování :) .

Neni zač, Wolve

Samael,9. 6. 2010 19:05

A Márty, díky za typ na článek, je fakt moc hezký. Mějte se. Čauky!

:-)

Wolver,9. 6. 2010 19:00

presne, jasne, krásne , dakujem :)

:-)

Márty,9. 6. 2010 15:11

... nechci "kritizovat" ale chci poděkovat :-) i jedním odkazem , článečku , který jsem před chvilkou dočetl : http://duhovenebe.blog.cz/1006/zivot-v-lasce-a-radosti