Jdi na obsah Jdi na menu
 


Merkaba a její smysl pro naši transformaci

7. 1. 2010

Co je to Merkaba, o níž se ted tak často mluví? A k čemu vlastně slouží? Přiblížení tohoto světelného systému a zkušenosti z praxe:  

Co je Merkaba?

Merkaba je světelné tělo. V překladu znamená Mer - světlo Ka-duch Ba-tělo Jméno pochází již ze starého Egypta. V jiných kulturách se nazývá narkabah či merkava. Je proti sobě se otáčející pole světla, které vytváří duch duše i tělo. Obklopuje člověka a spojuje ho s kristovou mřižkou kolem planety Země. Je "vozítkem" pro tělo i ducha pro přesun mezi různými dimenzemi. Geometricky je znázorňována jako hvězdný čtyřstěn, symbolické propojení ženské a mužské pyramidy skrze srdce.

Je vozítkem, které člověka spojuje s vyššími dimenzemi a světy. Toho ale můžeme dosáhnout jedině když se úplně zbavíme všech bloků a negativních programů v našem podvědomí, kteé nás upínají do světa strachu a nízkých vibrací. Zesiluje sílu myšlenky, a bytost si tak sama utváří realitu, ve ktreé žije. Světelné pole je holograficky obsaženo v každé naší buňce. 

Jaký je smysl Merkaby?

Merkaba je systém, který urychluje duchovní vývoj a pomáhá nám přivést nás z karmy zpět do světla a lásky. Znamená v překladu světelné tělo.

Jde o vzorec stvoření, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Z velkého stavu vědomí jsme upadli do temnoty a zapomněli, kým jsme. Po tisíce let bylo tajemství uchováváno mezi vyvolenými. Nyní se probouzíme, přehodnocujeme systém víry a s příchodem nového věku, jemnějších vibrací světla a lásky, podle Mayů období šestého Slunce, se znovu vracíme do rozšířeného vědomí.

Merkaba je součástí posvátné geometrie božího stvoření, vetkaného do každodenní reality našeho života. 

Proč má smysl s Merkabou pracovat?

Využívání světelného systému Merkaby lidem v současné náročné etapě transformace, kdy končí různé kosmické cykly a přecházíme z dvoutisíciletého cyklu Ryb do věku svobodného Vodnáře, všem, kteří chtějí, pomáhá, aby se člověk mohl rychleji přeprogramovat, aby mohl přestoupit, vzlétnout ze stávajícího systému, kde panuje strach, manipulace vláda ega, do světelného systému lásky svobody, harmonie, do jemně hmotných vibrací lásky, kde už neplatí lidské zákony ega, ale boží zákony lásky a spravedlnosti a vyšší pravdy. 

Je několik způsobů jak lze aktivovat světelné tělo. Nejpodstatnější je rozvíjet kvality srdce, a žít bezpodmínečnou lásku. Stát se láskou. „Různé metody práce s dechem a vizualizace, a také skrze zasvěcení získáváme způsob, jak se navrátit do své původní podoby a formy bytí- světelného těla. 

Merkaba poskytuje rozšířené vědomí o tom, kdo jsme, spojuje nás s vyššími rovinami vědomí a dokážeme si vzpomenout na nekonečné schopnosti naší božské bytosti. 

Dříve s Merkabou pracovali jen vysoce zasvěcení Mistři. Byla známa v Egyptě, Tibetu, u Mayů a v mnoha dalších civilizacích. Kdo má aktivovanou Merkabu, vyzařuje obrovské světlo a teplo. Říkalo se dokonce, že kolem obydlí, kde žili lidé s aktivovanou merkabou, tál v těžkých horských podmínkách sníh. Nyní v době transformace jsou cesty otevřeny každému, kdo touží se po nich vydat. 

Vše ve stvoření je Merkabou, neboli světelným vozítkem, světelným tělem, má však různou geometrickou strukturu. Aktivovaná bytost se stává silně zářící světelnou „koulí".  Je cílem duchovní cesty našeho vývoje. 

Nyní je nám v rámci mimořádného kosmického naladění, kdy jsme u konce několika cyklů, dána možnost urychlit svůj vývoj. Shůry je nám velmi pomáháno, abychom do světla prošli co nejsnadněji, protože je v zájmu celku, aby se na planetu Zemi, vzácnou galaktickou knihovnu vrátilo světlo a vyšší vibrace lásky (podrobněji v knize Barbary Marciniak - Poslové úsvitu) 

Dříve se s merkabou pracovalo, když se učili odhmotňovat, teleportovat a překračovali hranice hmoty. Je to systém, nejde o léčivé energie, jako jsou například bytosti archandělů. 

Podstata správného využití - žití v lásce

Merkaba je duální, což znamená, že může být konstruktivní i destruktivní, na jakékoliv úrovni - duchoví, duševní fyzické. Záleží proto na čistotě člověka, který s ní pracuje. Proto je důležité, aby práci s ní byla provázena láskou. Láska nemusí bojovat s tmou, láska je nejmocnější silou vesmíru, která je sama o sobě nejvyšší ochranou. Lidé mohou být zasvěceni do Merkaby, pokud ale mají nečisté myšlenky, toto vše se jim jen více ukáže na zrcadlech druhých, jejicjh stíny, jejich odvrácené já. Pokud vstoupíte na cestu merkaby, pak vězte, že se vám začnou tato zrcadla intenzivně ukazovat- na vašich přátelích, v rodině, u blízkých lidí. Přitahujete to, čím jste.Nezlobte se proto na druhé, odpustte jim i sobě a požádejte vesmír, že toto již nehcete žít, že to chcete změnit. Odevzdejte tyto negace, spalte je, dejte jasný signál, že si přejete žít lásku a čistotu.  

Žijeme v duálním systému, kde je nyní více negativního než pozitivního. Toho si lze v každodenním životě všimnout na příkladech, kdy „jako by zdánlivě" vyhrává zlo, temnota se vyostřuje,  a vše se v pravdě ukazuje takové, jaké je. Cesta ke světlu však nastoluje nový řád, kde bude větší podíl dobra a lásky, vyšší vibrace. Proto musíme projít hlubokou očistou našeho bytí a zbavit se starých struktur v sobě, pokud chceme přejít do vyšší dimenze. 

(pozn. Aura a lidské tělo lze připodobnit k mřížce, pokud je zdravá a čistá, všudy prochází světlo, meridiány, buňkami. Všude tam, kde jsou chomáčky temné skvrny, blokovaná energie jsou psychické a posléze i tělesné bloky, které se projevují disharmonicky jako nemoc. Jsou to naše žité programy a schémata, myslná přesvědčení založená na strachu, nevíře, smutku, pýše, nezdravé pokřivené mentální a emocionální struktury našich aurických těl, neboli také jinak řečeno ego. Pokud je uzdravíme, tzv. očistíme, a nahradíme temné skvrny světlem, vrátíme se k původní podobě, jak byl člověk stvořen jako boží bytost - nositel pro duši a ducha.)

Temnota a stín jsou naším učitelem, abychom byli lepšími

Na planetě Zemi jsme se učili, skrze bolest, skrze dualitu. Temnota není špatná. Z hlediska vyššího pohledu je to nástroj, skrze nějž se učíme. Nyní však jako duše máme příležitost vrátit se do jednoty, kde už není dualita, boj temnoty a světla, ale zpět do boží jednoty a lásky, do Kristova vědomí, kde jsme a prožíváme sebe jako součást celku, kde vše je propojeno se vším a druzí lidé i jiné bytosti jsou „naše druhé Já". Úkol planety Země spočívá právě v tom, dává nám tělo a umožňuje srkze něj vývoj Duším z různých částí Vesmíru. (o tom píše více toltécký šaman Don Miguel Ruiz ve svých knihách Čtyři odhody, Přestaň se bát nebo Láska vztahy přátelství) 

Součástí lekci a učení bylo prožít si moc a její využití, nebo zneužití, manipulaci. Je to náročný a těžký systém, i destruktivní.

Jedním z hlavních smyslů současné transformace je vrátit systém do zdravé podoby, lásky, konstruktivního využití naší síly, ukončit negace, destrukce, utrpení a bolest, manipulaci, která ve svém důsledku a krajním extrému vede nikoli k životu a radosti, ale k tyranii a zániku. (Jak říkají Plejáďané, podpora pro transformaci a spolutvůrci tohoto systému - lidstvo před sebou má mnoho pravděpodobností budoucnosti. O ní se rozhoduje nyní, až do rku 2012, kdy Země naplno vstoupí do světelného pásu). Každá tvořivá myšlenka, každý projev snahy a dobré vůle má smysl a přispívá k dobru celku. Nyní do roku 2012 máme možnost vytvořit si co nejlepší budoucnost. Nyní jdeme do finiše. Jsou to ty zbývající metry, kdy jsme běželi náročný závod, a stojí hodně úsilí, ale ono se vyplatí. A i když to bolí, i když pláčete, i když už máte pocit, že nemáte sílu, a vše se vám bortí pod rukama, odpočinte si, odevzdete, co k vám už nepatří, zvedněte se a jděte dál! Jste boží osobnost a na tuto příležitost k vzestupu jsme všichni čekali desetitisíce let! Proste v srdci o pomoc a podporu, a bude vám dáno! 

Zrychlený vývoj a očista starých neláskyplných struktur

Merkaba byla zkonstruovaná, aby nám rychleji pomohla přeprogramovat se a vstoupit zpátky do světa světla a lásky, do otevřeného vědomí - původní člověk měl 12 vláken DNA. Musíme se však očistit od negativních bloků v naší auře, našem bytí. A to někdy bolí, musí to projít z těla ven. Staré bolesti, emoce. Stačí když si je odevzdáte, necháte odejít, přijmete v lásce a propustíte odevzdáte, řečeno populárním slovem tzv., „očistíte". Strach nechce být strachem, je to jen energie, kterou lze transformovat na světlo a lásku. Hlavním hybatelem je naše srdce. 

Merkaba byla rozdělena do několika stupňů, aby ji lidé postupně zvládli. Prvních sedm stupňů je očistných, zbavujeme se závislostí, strachů, lpění, skryté i vědomé manipulace, a také všeho v našem životě nám odebírá sílu. Pročišťují se všechny buňky, od manipulace- z období a životů n Zemi, kdy jsme manipulovali nebo byli manipulováni, aktivní matrice a DNA se dostanou do všech buněk našich těl a světlo začne nahrazovat tmavé matrice světlem a láskou. Kdo již určitou dobu na sobě pracuje, proces bude pokračovat.

Je vhodné připomenout, že Merkaba ani nikdo jiný za nás neudělá práci, tedy pochopení a vhled do našich slabých stránek. Merkaba je jen náš učitel, který nás vede ve zrychlenějším tempu. Pročišťuje ty největší bloky, pomáhá nám vidět náš stín, naše odvrácené já, naše slabosti a nectnosti, ješitnost, pýchu, nevíru,a mnoho dalších projevů nelásky,  nepřijatou stránku z vývoje v dualitě a transformovat se. 

S Merkabou mohou pracovat jen lidé, kteří mají zpracovanou hrubou karmu, jinak by jim takové silné vibrace světla mohly do určité míry ublížit. Jejich bytí na ně ještě není připraveno

(pozn. A co je v této souvislosti míněno pojmem karma? Vše, kdy jsme se chovali v nelásce. Kdy jsme ubližovali, připravili druhé o majetek, vše neláskyplné co jsme vyslali je zapsáno v naší auře a nyní se sčítá. Tuto karmu si odžíváme. Lidé, kteří na sobě vědomě pracují, připustí své chyby a omyly, je jim umožněno s velikou milostí Boží tohoto „nákladu" minulosti se zbavit. Je však individuální a řízeno vyšší boží vůlí. Karma- tedy zákon příčiny a následku, kdy vše ve vesmíru je jen energií, pocity, myšlenky, činy a vše co bylo námi stvořeno se nám nyní vrací. Je milostí shůry, že je nám mnoho prominuto, aby se lidstvo mohlo vyvázat z karmické smyčky a postoupit ve svém vývoji dál). 

S Merkabou se tato očista začne urychlovat. Je to tedy obrovská pomoc, ale zároveň je třeba počítat s tím, že se vše urychlí a může to i bolet. Vidinou a smysl je cíl- vstoupit do nové doby, do světla. Lidé už nyní mohou být přetížení, proto je podmínka aby lidé měli již vyřešenou hrubou karmu. Mohly se projevit v podobě ztráty majetku, zranění, autonehody, vážné nemoci, ztráty blízké osoby nebo jiných ztrát v životě.

Máme v sobě stále programy strachu a zpracováváme je, tedy vědomě přijímáme, děkujeme za tuto zkušenost, propouštíme a uzdravujeme. (Velikou pomocí nám v toto může být i fialový boží transformační plamen, který stravuje vše staré).

Neočekávejte však spásu venku, přestože je tu mnoho bytostí, andělů archandělů, kteří vám pomáhají, spásu najdete především v sobě. Vesmír si nejvíce cení, pokud v sobě naleznete sílu postavit se lekcím čelem, to je cesta kterou rostete a sílíte.  Mnoho lidí se upíná ven, ale zdroj, pramen života, boží sílu máme jedině v Sobě. Vy jste tvůrci svého života, vaše intuice a srdce vás vedou. 

Jak lze očekávat, Merkaba vám velmi změní život, v rodině, práci, ve vztazích. Vše co není v souladu s vámi bude odvedeno pro vaše dobro nejvyšší. Přijde sada lekcí, které vás učí říkat „ne" všemu, co již neslouží vašemu dobru. Je to zkouškou z nejtěžších, dovolit si být sám sebou a projevit tak sebelásku a sebeúctu. Zbavujete se tak ale všeho, co vás ovládá a co vámi manipuluje, co vás obírá o vlastní energii. 

V prvních čtyřech stupních vám světlo a láska Merkaby pomáhají očistit se právě od těchto různých „propojek" se vším, co vám brání ve svobodě a žití podstaty své duše, svého pravého Já. To se ale nemusí líbit našemu egu, našim strachům. Světlo nás ale může oslepit, naše staré vědomí si na světlo může zvykat teprve postupně. (Viz podobenství Platónovy jeskyně). Merkaba je pomocníkem, které nám pomůže osvobodit se. Trvá to na intenzitě a vůli a chuti změnit svůj život. Tělo může bát v tomto období vystaveno vyšším nárokům. Dopřejte mu spánek, odpočinek, kvalitní stravu. 

Je také žádoucí se ujistit, že jsme dobře uzemnění, zakořenění v zemi, abyste dokázali lépe odolávat poryvům větru, abyste byli nezávislí na davové psychóze a strachu často šířeného médii. Merkaba vám dopomůže k nezávislosti , přestanete žít ve lži a budete žít v pravdě, svobodě a lásce. Čím víc člověk vidí a žije v pravdě spatřuje iluzi a hru ve které jsme jen manipulovanými loutkami, které jsou využívány systémem (hezky zpodobněno je to v trilogii Matrix) ale jejich energie dána od Boha (duše, ducha, životní síla- energie kundaliní) je spotřebována pro jiné bytosti, které se naší energií živí. Jsme svobodné bytosti a jmáme právo říci Ne, nechci být otrokem, přeji si svou energii využívat pro Sebe, tvůrčím způsobem, pro svůj růst, štěstí) 

Na cestě za světlem se zároveň učíme naslouchat, který hlas je ze srdce a co je náš strach. Práce s Merkabou začne také měnit myšlení. Ze strachu - nemůžu, nemám, bojím se, stojím za nic, nezasloužím si lásku.  a vše, co nás svazuje, svírá, a stahuje dolů přeměníme své myšlení do víry, naděje, tvořivosti, důvěry v boží vedení následujeme -li hlas svého srdce. Začneme vidět svět radostněji, pokud si přejeme. 

Dostáváme obrovský prostor pro vývoj. Ego, které zde vládlo se ale bojí že ztratí svou vládu. (Bude se vzpírat, naše odvrácené já, se nám bude pravděpodobně zrcadlit v našem okolí u těch nejbližších , v práci, každodenních situacích.

Příchodem světla ego, strach definitivně umírá, končí jeho role učitele a průvodce.

Potlačení strachů je jen živí. Bojování se strachem a temnotou ji jen posiluje. Nade vším vítězí láska. Láska je nejmocnější síla univerza která přemůže vše. Záleží na síle naší víry v ní.) 

Na konci cesty se fyzické tělo stává energetickým tělem, fyzická hmota, „maso", svaly a kosti získají světelnou strukturu. Podobně jako ho Ježíš dosáhl po zmrtvýchvstání. Přestávají fungovat fyziologické funkce. Pak už budete navždy jiní- nesmrtelní.

Nyní se najíždí na systém budoucnosti, abychom mohli podporovat na Cestě druhé. Lidstvo nyní zažívá evoluční skok. Ti, kteří do světla neprojdou a jejich duše je nepustí, budou si dále odžívat svou karmu v jiných částech vesmír ve 3D světě.

Jste důležití. Prací na Sobě pomáháte uzdravit vesmír.

Autorem, konstruktérem Merkaby je nyní nejen Melchizedek ale také jeho dvojpaprsek - Bohyně, nazývána různými jmény - Isis, prakrálovna Elisabeth. Vesmír se vyvíjí, ukázalo se, že vývoj metodou trestu a bolesti k ničemu nevede. Vývoj k životu vede skrze lásku. Láska je nejmocnější síla universa, která tvoří, pozvedá, dává nám křídla. Nyní máme příležitost tto vše zažít zde, na Zemi.

Dlouho očekávaný sňatek ženského a mužského principu

Původním tvůrcem Merkaby byl Melchizedek. (Více o tomto systému v knize Drunvalo Melchizedka Prastaré tajemství květu života) Transformace ale pokračuje, vesmír se stále vyvíjí a učí. Ukázalo se, jak zoufale v naší části stvoření chybí ženská energie a k čemu tato nerovnováha vede- k ničení, tyranii, krutosti, nesvobodě, nerovnováze v plynutí energií a mnoha dalším projevům, které vnímáme bolestivě. Proto je spoluautorkou nové merkaby, nového světelného těla i ženská energie Bohyně.

V naší části stvoření byla po velmi dlouhou dobu nerovnováha. Ženský princip byl utlačen, rozum převládl nad srdcem a pocity, což v důsledku vedlo k zániku. Proto bylo na úrovni stvořitele rozhodnuto, že je třeba systém uzdravit, aby nezničil sám sebe. Ženská energie je potřebná, je milující, více láskyplná,tolerantní, plná odpuštění, soucitu a něhy, než pouhá mužská, jangová, světelná, rychlá, tvrdá, mentální přísná.

Záměrem je aby se mužský a ženský princip v nás, na Zemi i v celém Vesmíru a stvoření po dlouhých časech propojily v lásce. Aby nastal „sňatek" dvou polovin. Aby se v lásce propojil náš vnitřní muž i vnitřní žena, city, intuici a rozum, intelekt skrze srdce, abychom žili v moudrosti a lásce.

Nechejte se vést svou intuicí a srdcem, pocity, jestli jste připraveni, jestli pro vás nastal ten pravý čas.

A pamatujte, nejsou jednoduché cesty do nebe a k osvícení, nelze si je koupit,  spočívá v každodenní snaze žít v čistotě srdce a mysli, v pracovitosti , moudrosti, sebelásce a pokoře. Energie jsou našimi učiteli, které nám odrývají naše nezpracované stíny, které musíme přijmout, abychom mohli vystoupat vyšších rovin lásky a vědomí. Na Zemi svítí Slunce pro všechny stejně a každý pro sebe objeví svou vlastní záři - světlo své Duše.

 

Speciální význam České Země pro transformaci

A proč je tak důležitým místem pro transformaci právě Praha a Česká země? Praha, jak ji ve své knize nazývá Bohumil Vurm je městem zasvěceném právě velké Matce - Bohyni. Tak jako ženy se uzdravují a získávají sílu, uzdravuje se i Praha- srdce Evropy, stověžatá matka měst. 

Uzdravení ženské síly napomáhá navrácení rovnováhy v naší Zemi, ale i na celé planetě. (Jak píše autor knih o Mayském kalendáři Carl Johann Calleman - rovnováha na Zemi je dána kvalitou vibrace na tzv. Stromu života, který prochází od severního k jižnímu pólu i Čechami. Proto je tak zásadní, abychom žili v lásce, Češi jsou, jak vše nasvědčuje, národem, který má světu přinést kvalitu lásky (podrobnosti o Callemanových poznatcích jsou uvedeny v knize Mayský kalendář a Mayský kód)

 

Buďte láskou! Buďte odpuštěním! Buďte světlem a nadějí pro druhé!  

Světelné tělo můžeme aktivovat několika způsoby.Jedním z nich je práce s dechem  (existuje 17 dechů vedoucích k obnově Mer-ka-Ba).Toto učení přišlo na svět skrze Drunvala Melchizedeka.Více se můžete dozvědět v jeho knize Prastaré tajemství Květu života,zejména v 2.díle,který se teprve překládá do českého jazyka.
Mer-Ka-Ba může být aktivována i skrz pravdivé žití kvalit jako je láska víra,důvěra,pravda a soucit.
Mer-Ka-Ba je živá.Je to živoucí pole reagující na lidské myšlenky a pocity.Takže když změníme sami sebe- vyčistíme své mentální a emocionální tělo,zbavíme se bloků,iluzí,strachů a starých programů,Mer-Ka-Ba se postupně stane živou.
Mer-Ka-Ba je v našem Vesmíru nejsilnější energetický světelný systém.Po zasvěcení do Mer-Ka-By se spustí velká očista na všech úrovních našeho Bytí.Merkaba je ohnivá energie,která nemilosrdně vytahne na povrch všechny bloky.Velmi rychle pročišťuje naše podvědomí.Jsme konfrontováni s našimi stíny a vedeni k tomu,abychom se zbavili všech strachů, závislostí, lpění a dalších destruktivních vzorců myšlení a chování. Zasvěcením do Mer-Ka-By vyhlašujeme svému egu definitivní smrt.A tím vlastně začíná aktivace našeho světelného těla.

Zasvěcení do  Mer-Ka-By má 10 stupňů.Je vhodné aby mu předcházelo zasvěcení do Shambally 1024 a 2002,aby očista nebyla tolik drastická a dala se zvládnout při běžném životě.  

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.kapkarosy.webnode.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Podle mě

Samael,8. 1. 2010 17:38

jsou energetické vzorce kolem Země už v takovém stavu, že se nic moc nestane, když s tím začneš. Ale připrav se, není to snadné. Já jsem otevřela tvoji merkabu už v pubertě a musím ti říct, že zpracovávat karmu není snadné... ale stojí to za to!! To si piš!!
Ahoj, ať se daří!!

Hrubá karma

adia,8. 1. 2010 17:27

Ak som to správne pochopila, mám už vyriešenú hrubú karmu, keď som pred rokom prišla o majetok aj o blízku osobu zároveň? Môžem teda pracovať na merkabe a nemalo by mi to nejak zvlášť ublížiť? Mám aj spomínanú Shamballu 1024. Ďakujem