Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archív 2008 - duben, květen

16. 4. 2008
 

Něco málo k zamyšlení 

Obrazek

Na začátek bych se vás na něco ráda zeptala. Už jste někdy přemýšleli, proč jsou lidé takoví jací jsou? Přemýšleli jste o důvodu, proč jste se vůbec narodili? Ne o tom, jak se stalo, že se vajíčko matky spojilo se spermií otce a najednou z toho byl takový Pepíček, nebo Honza, nebo Lucinka. Mluvím o tom, zda jste se někdy sami sebe ptali na samotný důvod své existence. Na důvod exitence nás všech? Na důvod, proč jsme zrovna takoví, jací jsme a proč nejsme třeba nějací jiní? Třeba by se na to dalo odpovědět tím, že existuje jakási náhoda, či přirozený výběr a tím pádem i vznik nových živočišných druhů. Ovšem nedávno bylo vědci zjištěno, že lidské DNA je zcela neslučitelné s DNA opice a že je sice možné, že bychom se z nich vyvinuli, ovšem je zcela nemožné, aby to bylo jen náhodným výběrem. Ovšem mezi širokou veřejnost se o tom příliš nemluví, protože je to tak jednoduše pohodlnější.

Takže proč vlastně člověk? Proč my?

Svět je v dnešních dobách podivně chaotický. Tím, že nastala globalizace, různé kultury z různých koutů světa se promíchávají a snadno lze porovnat i různé druhy náboženství a filosofií. Když jsem byla malá, říkala jsem si, že buď mají pravdu všechna náboženství anebo žádné z nich, protože jedni vykládají to, ti druzí zas tamto a každý se snaží stát za svoji pravdou,ale nakolik tu pravdu vůbec má, to se neví. A tak jsme my, dnešní lidé často velmi zmatení obrovským množstvím informací, které kolem nás proudí a z nichž je nemalé procento úmyslně lživé, vezměme si reklamu, nebo politiku, tam se přece provozuje více či méně otevřená manipulace se zákazníkem, s lidmi, s námi. A tak co si vlastně vybrat? Čemu máme vlastně dneska věřit? Jedni se jednoduše upnou k nějakému náboženskému směru, jiní zjistí, že mají v hlavě dost inteligence a začnou studovat,ale v podstatě tím přijímají vědeckou filosofii světa. No a ovšem jsou i takoví, kteří denně fetují, kouří trávu a popíjejí alkohol. Přitom sami sobě lžou do očí, že se jim líbí, jak potom zvracejí do záchoda, nebo je půl dne bolí hlava.

Cílem je zapomenout. Uvolňujeme se, protože zapomínáme na svoje problémy, na svoji existenci, kterou podvědomě pokládáme za nesmyslnou, protože neznáme důvod toho, proč tady vlastně jsme.

Proč tady vlastně jsem?!!

Ted si asi polovina z vás říká, že melu samé nesmysly, ale buďme k sobě upřímní. Jsou to opravdu až takové nesmysly? Nebo je v tom strach zamyslet se a přiznat sám sobě, že se tady něco doopravdy děje. Že je tu něco, co nás převyšuje a co stále ještě ani se vší svojí vědou nedovedeme jen tak dokázat a jen tak pochopit. Co je to? Co je to, co člověk hledá? Proč se spoustu zámožných a často i známých lidí pokouší o sebevraždu? Proč končí na alkoholu, drogách a v blázinci. Vždyt mají všechno. Slávu, peníze, spoustu zájmu u opačného pohlaví. Tak proč nejsou štastní? A proč nejsme štastní ani my?

Kdysi jsem si myslela, že se svým obličejem a se svojí podivnou výškou jsem jen nepodařený divný výrobek přírody a přála jsem si, abych se vůbec nenarodila. Ne abych zemřela, ani smrt už by to nespravila. Nechtěla jsem narodit, nechtěla jsem vůbec existovat. A znám pár lidí, kteří mají podobný problém, ačkoli jsou to zrovna tací, kteří by to nikdy o sobě nepřiznali. Ovšem i tehdy v pubertě jsem měla dost rozumu, abych si uvědomila, že jsem svobodný inteligentní člověk a jako taková si můžu svobodně a dle svého vkusu vybrat já sama to, čemu budu věřit, že nemusím papouškovat to, co mi říkají ostatní a to, co mi mlčky nic méně vehementně nařizuje společnost.

Takže abych to shrnula. Když se mě někdo zeptá, kdo jsou andělé, řeknu mu: „Podívej se okolo sebe a pak se podívej na sebe samotného.Od obzoru až k obzoru, včetně tebe samotného, má všechno, každá věc, každá bytost, dokonce i každá fyzikální veličina, to všechno, co vidíš i nevidíš, to všechno má svůj světelný, jakýsi duševní obraz, to všechno má svoji duši. A to všechno je také andělské.“

Já jsem začala meditovat jen tak ze srandy, ale při meditacích jsem poznala obrovské množství bytostí z jiných planet, z jiných dimenzí i z naší planety samotné a vím, že kromě nás tu je obrovská hromada jiných entit, které nebereme za živé,ale oni živí jsou, protože mají také svoji vlastní vůli a vědomí. Jenže my si toho nevšímáme. Prostě jsme na to zvyklí a nevidíme to, ikdyž to máme před nosem.

No a protože nic kolem sebe nepovažujeme za duchovní, pak ani sebe sami nepovažujeme za duchovní bytosti a udělali jsme sami ze sebe jen těla, jen součástky. Když nám blbne srdce...OK.. vyndáme a nasadíme náhradní. Že je to vlastně na nic a stejně brzy zemřeme, to neřešíme, prostě jsme vyměnili jednu součástku za jinou. Pak nejsme schopni pochopit ani sami sebe natož vesmír, který je kolem nás. A divme se tedy, že narůstá počet sebevražd že?

Pamatujte si, že:

My jsme andělé! Je jedno, že se často chováme, jak pitomci, je jedno, že sami sebe často soudíme. My jsme andělé. Jen my sami jsme zodpovědni za svůj život, za své štěstí i za své neštěstí. A v okamžiku, kdy sami sebe začneme považovat jen za slabé oběti jakési pitomé náhody, vzdáváme se svého života a vzdáváme se i svého vlastního Já a své vlastní síly. Všechno je možné a hranice si určujeme jen my sami. Mezi námi jsou bytosti, které nevidíme, ale to neznamená, že neexistují. Je tu spousta věcí, které sami nevíme, ale to neznamená, že se to nemůžeme naučit. Všechno spočívá jen na nás. Osud každého z vás spočívá jen v jeho vlastních rukou a jen on sám se může rozhodnout, co s ním udělá.

Tak vám přeji hodně štastí a budu vám držet palce, najít sami sobě lepší budoucnost a být s ní spokojeni.

Mějte se krásně!!      Silvia Samael

§§

Esoterismus který přichází

02.05.2008

 
Esoterismus, který přichází
Prof. Delia S. Guzmán
 
Esoterismus je pojem používaný ve spojení s velmi starou a uznávanou formou poznání, která odhaluje ty nejtajemnější a nejzáhadnější zákony Přírody. Všechny civilizace ho tím či oním způsobem praktikovaly a u všech národů existovali lidé vybraní kvůli své moudrosti, schopní zřetelně rozlišovat tam, kde většina vidí pouze temnotu.
Název esoterismus pravděpodobně vedl a nadále vede ke špatným vysvětlením, neboť se předpokládá, že tyto zvláštní poznatky byly ukrývány kvůli hanebným cílům nebo se jich spíše zmocnila menšina, aby je využila ke škodě slabých a nevědomých. Ve skutečnosti je esoterické protikladem exoterického, skryté není totéž co viditelné, což však nutně neznamená, že skryté musí být špatné nebo že je skrýváno kvůli špatným úmyslům. Kdybychom se řídili tímto kritériem, nic a nikdo by nemohl být opominut, neboť dodnes, a to v nejrůznějších prostředích, existují lidé, kteří si přivlastňují nejdůležitější informace, buď z egoistických důvodů, anebo proto, aby se povznesli nad ostatní tím, že mají ve své moci exkluzivní údaje.
Ve spojení se starodávnou tradiční moudrostí – řečeno běžnou terminologií esoterismu – skryté vychází z toho, že je nezbytná svědomitá a vyčerpávající osobní příprava k tomu, aby člověk dokázal ovládat jisté poznatky, které v opačném případě zůstanou nepřístupné. Studium, praktikování naučeného a přísná kontrola osobnosti nedovolovaly, aby toto poznání bylo zevšeobecněno, ani aby ho vlastnila veřejnost. Kdysi stejně jako i dnes bylo málo těch, kteří dosáhli podobné mentální, morální a duchovní úrovně. Z druhé strany si ti nemnozí, kteří dokázali vlastnit toto poznání a ovládat zákony Přírody, dávali velký pozor, aby toto vědění nebylo zevšeobecněno, neboť právem tušili, že tyto schopnosti budou v nesprávných rukou spíše škodlivou zbraní než prospěchem pro lidstvo.
Opravdový esoterismus byl vždy chráněným a bráněným prvkem. Byl v rukou jen několika lidí, avšak byl na dosah všem těm, kteří se veškerým svým srdcem rozhodli o něj usilovat.
Prostředky působení esoterismu
Všeobecně převládá názor, že esoterické je zcela a úplně v protikladu s racionálním a vědeckým. Kvůli samotnému faktu, že je málo rozšířené, se esoterické udržuje v mlhách některých forem myšlení, do nichž, jak se zdá, nemůže vůbec proniknout logika.
Na základě událostí posledních dvou století odsunula filosofická a antropologická studia vše esoterické do předlogického myšlení a veškerou schopnost vědecké logiky vyhradila modernímu člověku. To, co je vyvinuté a současné, je plodem virtuozity na poli mentální obratnosti. Nové předpisy vyžadují systematické dokazování každého jednotlivého pokusu v kterémkoli oboru a přeceňují vlastní zkušenosti, neboť je staví nad jakýkoli způsob přenosu. Tyto předpoklady jsou tím, co odděluje vědu od esoterismu, avšak oddělení není tak velké, jak se zdá.
Esoterismus si též váží mentální práce, avšak nepovažuje ji za výlučný přístup ke skutečnému poznání. Schopnost uvažovat je dalším, avšak ne jediným nástrojem. Používá se navíc ještě intuice, když se s ní člověk naučí zacházet, což je rychlejší a pronikavější způsob myšlení.
Esoterismus též používá důkazy. Není možné souhlasit s žádným poznatkem, pokud nebylo konstatováno, že tento poznatek lze plynule a správně použít při všech příležitostech. Ve skutečném esoterismu nejenže nechybí úsilí, zkoumání, opakování a cvičení, nýbrž dokonce jimi oplývá. Laboratoří je ve většině případů samotný člověk nebo celé universum, neboť „jak je dole, tak je i nahoře“.
Naproti tomu existuje významný rozdíl v hodnocení přenosu poznání. Esoterismus je založen na řetězu složeném z učitelů a učedníků a zkušenost jednoho tvoří část zkušenosti druhého, když už je učedník dostatečně rozvinutý, aby ji přijal. Není zapotřebí prožít všechny a každou z věcí. Jak říkal Platón, není třeba se stát zlodějem, aby se pochopilo, že krádež je trestným činem. Převzít prožitky učitele jako vlastní prožitky – neboť byly vyzkoušeny a ověřeny – umožňuje lépe ovládat čas, činí život delším a prospěšnějším.
Tradice, která přetrvává
Rozkvět takzvaného vědeckého myšlení neznamenal zánik esoterismu ani podceňování intuice. Dějiny jsou podivuhodné, neboť se ubírají neschůdnými cestami, a přestože někdy měl esoterismus mezi národy velkou odezvu, jindy musel zůstat skrytý kvůli nedostatku pochopení a fanatickému pronásledování, jež nikdy nechybělo.
Je jako řeka, která někdy teče všem na očích a jindy mizí v hlubinách země, avšak proudí neustále a pokaždé se s ní setkáváme v tom či onom bodě jejího toku.
Čas a okolnosti měly na esoterismus svůj vliv a způsobily, že vždy neodpovídal svým pravým tradičním kořenům. Když upadají duchovní kritéria pojetí života, když potíže spojené s přežitím způsobují, že si lidé přehnaně váží pohodlí a nezajímají se o hlubokomyslné otázky, znenadání přichází snadný a banální esoterismus, krutá napodobenina toho, čím je Svatá Věda. Tehdy se objevují různé formy kouzelnictví, pověr, strachu z neznáma a zaklínadla k odstranění těchto strachů. Pověrčivost se staví proti tradici a zaklínadla a amulety nahrazují moudrost.
Je to jako řeka z našeho příkladu: někdy její vody tečou řečištěm plným bahna a zabarvují se ode dna koryta, kterým se táhnou. To však nebrání tomu, aby se o kus dál, za zatáčkou, řeka znovu rozběhla po čistých kamenech a její vody se změnily na křišťálové.
Naše 20. století
(Tento článek byl publikován v roce 1992)
Bylo – a používáme minulý čas, protože mu zbývá jen málo času, než skončí – velmi zvláštním stoletím. Prorazilo si cestu skrze revoluce všeho druhu, mávalo svobodomyslnými vlajkami, aniž by se dokázalo zbavit hrůzy válek a smrti, genocidy, absurdních střetů a tupých strnulých postojů zcela v protikladu s teoriemi, které hlásalo.
Zřejmá společenská nerovnost a ještě zjevnější nespravedlnost, která tuto nerovnost vyvolala, se soustředily na materiální schémata života, na získání blahobytu za každou cenu, na očerňování práce a vychvalování pohodlí, které nám technika a věda budou nabízet v té míře, v jaké se budou více a více rozvíjet.
Takto se stroj stal důležitějším než člověk a člověk už nebyl otrokem jiných lidí, nýbrž strojů, které mu prý měly pomoci k lepšímu životu.
Avšak spolu s kultem hmoty se lstivě rozvíjely další, zdánlivě logické kulty. Od poloviny století znovu stoupá obliba proroctví, neboť hmota se stala náročným bohem, který vyžadoval, aby se poznávaly jeho skryté touhy. Mnozí lidé, ať už to přiznávali či ne, četli horoskopy a předpovědi, používali magické byliny, vyhledávali známé či neznámé mastičkáře a jasnovidce, kteří by jim objasnili temný horizont tíživé a nepříliš konkrétní budoucnosti.
Všude se objevovaly podoby svatých a obrazy Panny Marie, aby naznačily lidem, že nekráčejí zdařilou cestou. Kněží všech náboženství kázali o konci světa, a takto způsobili, že jsme s bázní hleděli směrem k roku 2000, jak tomu bylo i v minulém tisíciletí. A vznikli noví kněží nových kultů, sekty a kazatelé morálky, kteří zaplňovali místa tam, kde chyběl esoterismus, prázdnotu ducha, pocit osiřelosti bez Boha.
Století se blíží ke svému konci plné kouzelníků a poradců, s nimiž se radí vůdci s velkou mezinárodní prestiží, plné astrologů, kteří každý rok pouštějí do oběhu své více či méně zdařilé předpovědi, více či méně nejasné, aby všem vyhověli. Astrologie si dobývá pole mílovými kroky, je však vzdálena vědě, z níž se zrodila; dnes přitahuje zájem jakožto návod na to, jak získat přední místa, lepší společenské postavení, jistější majetek. Anebo v menším měřítku, aby posloužila k zajištění lásky partnera nebo výhry v loterii v příštím týdnu. Rozrůstají se hrůzné exorcismy, které nebyly vidět od minulého středověku, jako by se ďábel znovu vrátil, aby se zmocnil země; a kupodivu i ty nejslovutnější vědecké mozky jsou zajedno s těmi, kteří jsou přesvědčeni, že ďábel na ně číhá za každým rohem, aby se vetřel do každého zákoutí našeho těla, že je to monstrum, které se musí vypudit jakýmikoli prostředky, aby nás nezbavil vysněného štěstí na tomto světě, zde a nyní.
Ekonomická moc se uchyluje k esoterické moci
Zdá se, že stranou od tohoto neblahého a nešťastného pseudoesoterismu, který si získal své místo v našich posledních desetiletích, se drží pouze obchodníci, zatvrzelí materialisté, kteří žijí jen proto, aby zvětšili svou ekonomickou a sociální sílu. Avšak i ekonomie je zapletena do tohoto proudu šílenství… nebo alespoň do podivuhodné předtuchy nového esoterismu, který si prorazí cestu v nadcházejících letech…
Už nás neleká ani se nám nezdá divné, když si přečteme, že celý svět financí má své kouzelníky nebo „guruy“, že burzy cenných papírů a vzestupy či poklesy na mezinárodních trzích též podléhají předtuchám, jež někteří „experti“ vypouštějí do oběhu v řadách svých věřících a stoupenců.
Proč „guru“? Proč se utíkat k tomuto sanskrtskému termínu, který má zjevnou orientální příchuť? Znamená to, že z podvědomé paměti nevymizela vzpomínka na velké učitele, kteří žili kdesi na Východě, v tisícileté Asii? Uchovává stále ještě Orient tajemství, které hledalo tak mnoho starodávných filosofů na dlouhých poutích nebo Alexandr Veliký na svých válečných taženích nebo cestovatelé minulého století toužící po zázracích nebo současní turisté, kteří i nadále platí, aby viděli levitujícího mnicha, který není mnichem ani nelevituje?
„Guru“ znamená učitel a používání tohoto slova snad znamená, že lidé i nadále hledají učitele, i když v mnoha praktičtějších a hmotnějších oblastech existence.
A takto se objevují tito noví proroci, kteří používají různé způsoby, aby otevřeli dveře budoucnosti a jejích neznámých touze těch, kteří nedokáží dohlédnout dál než na špičku vlastního nosu. Jsou tací, kteří se opírají o tradiční nauky, aby kázali o zítřku, především o nauku o cyklech, která učí, že v rámci existence všechno koluje, že neexistuje lineární a nepřetržitý rozvoj. Věci přicházejí a odcházejí, události se opakují s malými odchylkami a hvězdy svým nebeským jazykem popisují zvláštními písmeny to, co se má stát se Zemí a s jejími lidskými obyvateli. Jsou i tací, kteří se honosí dosažením zdravého rozumu a na základě vyčerpávajících analýz docházejí k logickým závěrům, jež připadají těm, kteří nejsou schopni používat rozum ani vhodně pospojovat úvahy, jako věštby.
Čeho jsme to svědky? Pověrčivého návratu odkázaného na pochybná proroctví nebo logiky pokroku? Je zřejmé, že lidé praktičtí, lidé vědy, lidé milující technologický rozvoj jsou nakloněni té druhé odpovědi.
Nestojíme před mágy ani esoterickými guruy, nýbrž před velkými analytiky a nadanými vlastníky racionální logiky, kteří se v tomto případě oddávají varování – spíše než prorokování – před tím, co se může stát ve světě financí, ve světě, od něhož se v těchto dnech tolik očekává a který je tak obávaný, jako by byl křehkou stavbou připravenou zřítit se kvůli rozmaru okolností.
Přesto se tito analytikové, tito rozumní kouzelníci nemohou vyhnout tomu, že se pevné železné mříže analýzy a rozumu lámou. Dokonce i ti nejváženější mezi nimi připouštějí nepopiratelnou hodnotu intuice a uznávají, že zachytili jisté „okolnosti“, které jim umožňují vyznat se ve svých tvrzeních.
Uprostřed salónního esoterismu nebo hrůzného exorcismu, které jsme nuceni snášet, vznikají jiskry toho, čím by mohl být esoterismus, který přichází. Je zvláštní, že v chrámu hmoty, v království peněz se znovu objevuje stydlivý kořen ducha, schopnost intuice, pocit křehkosti před osudem, který nám nenáleží, protože jsme ho neuměli vystavět, strach z budoucnosti, která je občas barvena na růžovo, aby se oči nemusely setkat s černou a šedou, které jsme nechali kolem sebe narůst.
Ano, cítíme potřebu znovu mít učitele, potřebujeme věřit, a především potřebujeme chránit svá přesvědčení a svou víru v některé poznatky, jež nám dávají klidné a správné odpovědi na naše pochybnosti a naši nevědomost. Avšak k tomu, abychom měli učitele, je třeba umět se stát učedníkem. Aby se mohlo věřit, je třeba získat Něco, o čem lze být přesvědčen a v co lze věřit. Aby se mohlo skutečně a hluboce vědět, je třeba znovu nabýt onoho tradičního esoterismu, který tolikrát pomohl lidstvu otevřít dveře a okna uprostřed bolesti a zmatku. Nenacházíme se zbytečně v počátečním bodě nového století, nového cyklu, nové cesty ve věčné spirále Života.
zdroj: www.akropolis.cz
§§

O vzestupu Země i pro úplné laiky

17.05.2008

„Fantasie“, ktere tady ted popisu, budou znit tak neuveritelne, ze by snad mohly byt i pravdou. At si kazdy veri, na co chce... :-)

CYKLY

Nase planeta Zeme podleha jistemu astrologickemu (doslova astronomickemu) cyklu, tzv. cyklu precese rovnodennosti, o delce 25.920 let. Souvisi to s obeznou drahou nasi slunecni soustavy kolem centra nasi galaxie Mlecne drahy, kde se nachazi tzv. evolucni fotonovy pas (o kterem se zminuje dokonce i NASA). Cim bliz je nase Slunce k centru Alcyone, tim vyssi vibrace (pozitivita) se na Zemi projevuji. Tak mame holt astrologicky dany lepsi a horsi obdobi, i kdyz celkove, postupem vic takovych cyklu, dochazi obecne k pokroku. Tenhle cyklus odpovida i vedskemu (indickemu) cyklu 4 jug (svetelna Satya-, vlazna Treta-, slabsi Dwapara- a temna Kali-juga). Vetsina indickych mistru beznadejne hlasa, ze se nyni na hodne dlouhou dobu nachazime v nejtemnejsim veku Kalijugy, kdy mame pry katastrofalni podminky pro duchovni vyvoj (na prvni pohled to tak ale opravdu vypada). Delku celeho cyklu i jeho 4 faz si interpretuji z delky roku Brahmy (Boha) kazdy ruzne: Tak treba ta nase udajna kalijuga trva dle jednoho 1.200let, jineho 12.000let a dalsiho 120.000let. Holt maji v tom mozna kapku bordel... :-) Zato sri Jukteshwar (guru

popularniho Joganandy – Životopis jogina) se nejvic priblizuje poneti Okcidentu:

 

 

Dle okcidentalni kabaly (Atlantanu a Egyptanu) se cyklus procese rovnodenosti deli na 12 znameni Zverokruhu o delce cca 2160let (2160*12=cca25920), ktere jdou pozpatku. Posledni obdobi:

- vek Lva (10.940 - 8780 BC) – tesne po potope, konec pleistocenu, svetle obdobi Egypta, kdy faraonove jeste „neco“ umeli :-)

- vek Raka (8780 - 6620BC) – postupne se ztracela duchovni sila Egypta

- vek Blizencu (6620 - 4460BC) – ... ... ...

- vek Byka (4460 - 2300BC)– viz treba pohansky kult Bejka (ktery pak Mojzis nemilosrdne potlacel u sveho lidu)

- vek Berana (2300BC - 150BC) za Mojzise, zacina Kalijuga, viz obetovani ovci na oltari (ne nahodou oznaceni Jezise jako Obetni beranek),

- vek Ryby (150BC - 2012AD) – prinesl ho Jezis, ne nahodou je ryba symbolem Krestanstvi, obdobi viry a pover, končí Kalijuga, v terapii dominantni element vody (lazne+koupele, hydroterapie, obklady)

- vek Vodnare (2012 - 4710) – dnesek, obdobi poznani+vedy+techniky a jeji propojeni s duchovnem, v terapii dominantni element vzduchu (paprsky RTG, USG, laser, IR, ...)

Obecne se v tomhle cyklu nachazeji 2 strategicke casove body (body A+C na obrazku), kdy dochazi k drastickym ekologickym kataklyzmam a zmenam vedomi lidstva. Jednak behem zestupni Satyajugy - bod C, potopa Atlantidy pred cca13.000lety (=polovina cyklu). A jednak behem vzostupni Dwaparajugy, 900 let po skonceni Kalijugy - bod A, prave dnes!

Dale je tu dlouhodobejsi dnes-cim-dal-vic-sklonovanejsi Maysky kalendar, ktereho vedecke interpretace ruznych casovych useku minulosti velice hezky odrazeji nasi autentickou historii. Nejdulezitejsi poznatek kalendare spociva v tom, ze 12/13 casu cele historie nasi Zeme (cca 4,6mld let) odpovida svymi podstatnymi evolucnimi zmenami a pokrokem zbyle 1/13 (cca0,35mld let). A pak zase 12/13 techto 350mil let odpovida zbyle 1/13 (27mil). A takle se vsechno hezky zrychluje geometrickym radem trinactin az k roku 2012, kdy diky moderni vede+technice, udalosti+pokrok behem techhle poslednich 12let (napr. 1999-2011) odpovidaji celemu 20.stoleti+casti 19.ho, a stejne tak jedinemu roku 2012. A podobne cca12 mesicu roku 2012 bude odpovidat jedinemu prosinci 2012. A co se teda jakoze ma stat koncem roku 2012? No, kdo vi? Treba nic:-). Po valce je kazdej general.. :-)

Pak tady mame to notoricke Janovo Zjeveni v Bibli, ktere hovori o:

- druhem prichodu Krista,

- Soudnem dnu, kdy pry nezustane kamen na kamenu, tridicka lidi: jednoho Buh usetri a druheho necha vypustit dusi

- a nastupu nadherne 1000-rocne rise zboznosti, kde dle roztomilejch jehovistickejch obrazku budou vedle sebe uplne bezne a laskyplne ko-existovat (bez vzajemneho pozirani) treba lev + ptacek + clovek :-)

5.DIMENZE

Kazdopadne dnes, prevazne na Zapade, vyrostlo jako hub po desti, proroku, kteri tvrdohlave tvrdi, ze Zeme prochazi z tzv. 3. do 5.dimenze. Co to „klise“ vlastne doopravdy znamena?

Kabala rozlisuje 4 svety (= vibracni urovne) Tvoreni a obecne se k nim zauzivala tato klasifikace dimenzi:

- 3.D. - hmotny svet (telo) – fyzicka rovina - a tady si ted ctes fyzickyma ocima tyhle zalezitosti :-); Schumannova frekvence Zeme (NASA) = 7,8 Hz

- 4.D. - duševni svet (duse, psyche) – „ocistec“ mezi inkarnacema = bardo = nadzemska kura - tady jsou andele, cakry+aura, vetsina jasnovidcu vidi jen do tehle dimenze; f = cca 11Hz (stav Zeme prave dnes!, dalo by se teoreticky rict, ze prave ted jsme vlastne v 4.D.)

- 5.D. - duchovni svet (duch, nebe) – „Nebe“ - tady dli archandele a vyssi rody andelu, malo-ktery osvicenec vidi az do tehle urovne; f = cca 14Hz

- nad dimenzema – Bozsky svet – nultej bod, hyperprostor (nad vesmiry) - tady nekde si hovi nas Stvoritel :-)

Ve vesmiru to pry obecne tak chodi, ze kdyz vibracne vzestupuje planeta, tak „skace“ rovnou o 2 dimenze. Nekteri proroci (napr. vyznamny Drunvalo Melchizedek) maji ponekud jinou terminologii dimenzi a rikaji, ze si to valime (z 3.) do 4.dimenze (misto 5.). Je jen otazkou konvence, jak si to kdo frekvencne vymezi... Kdyz se hmotny projev (inkarnovane telo) nasi Zeme vibracne posune z 3. do 5.dimenze, dalo by se pro nazornost sjednodusene rict, ze tim padem nas duch se pozvedne zase z 5. do 7.dimenze. Vsechno bude nejak proste o ty 2 oktavy jemnejsi, a teda uslechtilejsi...

V tenhle historickej moment ale vzestupuje i cely nas samotnej Vesmir, i kdyz v ramci nasi slunecni soustavy vzestupuje dle planu z planet jenom nase Zeme. Zeme (Gaia, Arichatol) je vlastne jedina planeta v nasem Vesmiru s hmotnym projevem ve 3.dimenzi. Je to tzv.planeta nula, kde je opravdova svobodna vule se vsim, co k tomu patri (klasicka dualita vedomi a iluze/matrix). Nase Arichatol je taky vyjimecna v tom, ze jako jedina ve Vesmiru vykazuje nesmirnou rozmanitost zivotnich forem (viz prirodopisne dokumenty), diky cemu i plni specificke poslani.

5.D-Adam Noveho veku bude dle vizionaru v mnohem odlisnej od 3D-dnesniho-cloveka. Bude vyssiho vzrustu, dlouhovekejsi, prirozene vegetarian, radove inteligentnejsi (bude vyuzivat mozek az na 30%), jasnovidnejsi (telepatie bude bezna), laskyplnejsi (blazenost). Jeho DNA bude mit minimalne 4 chromozomove sady/zavity DNA (nekteri zasvecenci az 12, nyni-v-3D jsou bezne 2), a jeho čakrovej system bude obsahovat az 12 čaker (nekteri az 144, nyni-v-3D bezne 7). V soucasne genetice uz neni takovou zahadou, i kdyz se to oficielne moc nepriznava, ze nekteri dnesni jedinci maji zmutovanou DNA, co se jinak v historii archeologie a ani do nedavnych dnu nikdy nezaznamenalo.

V 5.D se ma obnovit Zlata era Atlantidy – posledni obdobi na Zemi, kdy lidi zili v uplne jednote s Tvorenim Otce.

Bohuzel neni technicky mozny, aby do 5.D previbrovali vsichni „ludkove“ nasi planety. Musej na to holt duchovne vyzrat. Predpoklad vzestupu jednotliveho cloveka je, aby si ke dnu prestupu (=quasi Soudny den) vytvoril na urovni 5.dimenze (na duchovne urovni) zminenej 12-čakrovej system, vcetne svetelneho tela 5.D (merkaby), nacoz taky potrebuje uplne vyrovnat svou karmu. Sprvu vypadalo (vetsina proroku se shodovala), ze vzestup probehne uz kolem roku 2002, standardnim zpusobem tzv.evakuace (pres levitacni paprsky kosmickych lodi – to zni asi docela scifi:-)), a ze vzestoupi pouze cca 3% lidi. Pak se „asi z milosti“ zmenila Vule a na ocistu planety a lidstva se stanovilo delsi obdobi, aby se kvalifikovalo podstatne vic lidicek. A tak se dnes uvadi jako nejzhavejsi kandidat na termin previbrovani prosinec 2012, s tim, ze ocividne zmeny zapocnou nejpozdeji zacatkem roku 2012.

Presto, ze vetsina lidi dosud nema paru o tomhle velkolepem procesu, na duchovne urovni se z nich hodne uz davno rozhodlo, i kdyz z hlediska 3D-hmotneho byti casto uplne nevedomě (= nadvedomě). A tak, dle sve duchovni vibrace a sebeuvedomeni, dostavaji ruznym tempem jednotliva zasveceni na pridavne cakry a mutaci DNA, nejcasteji behem spanku, kdy jsou casto na duchovne urovni i vyucovani ruznym dovednostem. Takyze se mnohym dnes dejou dost podivne veci – tzv. priznaky vzestupu. Kratkodobe, podivne (z hlediska klinicke diagnostiky nelogicke) a nelecitelne zdravotni a psychicke potize (casto ani lecitele nechapou), napr. kolujici bolesti, silna unava, pocity nejistoty a smutku. Nekteri stestlivci mohou obdrzet zasveceni i ve velice kratke dobe. Napr. skola Svetla, kterou navstevuji, odevzdava komplet zasveceni na 12-cakrovej system i anonymnim navstevnikum pouhych 12 verejnych meditaci – tzv. meditace promeny na Vyslance Svetla.

Za ucelem harmonickeho a efektivniho vzestupu nasi planety poverila Hierarchie mnohe Mistry a Vyslance Svetla zridit ruzne energeticke nastroje – tzv. graly/zdroje Svetla - galakticke graly, svetelne pyramidy Zeme, krystalove pyramidy 5.dimenze, nova Kristova svetelna mrizka Zeme, jina energeticka centra, kosmicke lode s kamaradama z jinejch civilizaci (Plejady, Sirius, Orion, Velky Pes, Andromeda), 7 kosmickych paprsku (hlavne ocistnej fialovej plamen). Z nejakeho nevyspytatelneho duvodu neni Vule, aby tyhle nove graly byli snadno zpoznatelne, a proto malo-ktery, byť i osviceny mistr/ucitel o nich vi, vedome s nima pracuje, nebo dokonce zasvecuje zaky do prace s nima.

Diky evolucnimu galaktickemu pasu a svetelne praci vyslancu se duchovni pokrok a harmonizace karmy vsech uprimne hledajicich urychluje a zesiluje, ale naopak ostatni, kteri si vybrali za svuj idol konzumni zpusob zivota, maji tendenci do matrixu/iluze jeste hloubeji upadat. A tak bude dochazet k rostouci polarite lidi (tridicka:-).

A co se stane s tema, co neprevibruji? V dobe prestupu nebo i predtim jejich inkarnace v 3.D skonci a budou preneseni do paralelniho vesmiru, kde bude jejich hmotni existence pokracovat ve stejne 3.D identicke Zeme (vlastne uz ted je tam vse z nasi Zeme nakopirovane a deje se soubezne i tam). Pak je nekolik variant, co se s nima bude dit dal...

Abych nevypadal jako blazen, ze tu uvadim nejake scifi paralelne vesmiry: Teorie superstrun, nejnovejsi revolucni a nejvyssi teorie ve fyzice, ktera jiz v 90.letech uspesne propojila kvantovou mechaniku s teorii relativity, a teda jeji rovnice tak zastresuje vsechny dosud zname zakony fyziky, potvrdila existenci paralelnich vesmiru.

Vule si preje nebyt plne zpoznana. Proroku a channelistu, kteri pisou o vzestupu, je dnes opravdu hodne, ale bohuzel velka cast z nich pise nesouvisle braky, ktere si v mnohych kosmetickych otazkach vzajomne az komicky protireci (napr. jestli je nutne byt vegetarianem pro uspesny vzestup). A taky hodne autoru az onanuje o prkotinach. Nekteri zase zpocatku psali hezky, ale pak jakoby ztratili cestu. To vse pak vrha rozporuplne svetlo na povedomi celeho vzestupu. Nejsem nahodou treba i ja pak obeti silence? At kazdy vycituje sam za sebe... :-)

O hosanna hosa hosa juwento ra namaste om! (pozehnani Maha Chohana)

zdroj:www.cestydusi.cz

Já jen k tomu dodám, že i když podle tohoto článku lze vycítit jistý nepořádek v našem vzestupu, pravda je opačná. Těžko by k samotnému vzestupu mohlo dojít již v roce 2002, neboť s rokem 2012 se už počítá velmi dlouho, minimálně od těch dob, co byl předpovězen v Majském kalendáři.

A potom ačkoli se události urychlují, tady nejde o jakýsi kataklizmatický konec světa, ale o přerod naší lidské reality do reality vyšší, neboť jsme k tomu již jako civilizace dozráli. Ovšem i na Zemi jsou pořád ještě staré kmeny, kteří o civilizaci jen vzdáleně vědí, nebo nevědí vůbec. Plus jsou tu pořád ještě státy, které uznávají středvěké právo koránu a podobně. Lidé, kteří se zde inkarnovali si dobrovolně zvolili pokračovat v učení zvané "škola života".

Takže se rozhodně není čeho obávat, nebo čím být u vytržení, všechno jde přirozeně a podle plánu, tak jak to bylo určeno už v dobách Ježíše.

§§

Práce srdcem

28.05.2008

Práce srdcem
Stojíme na prahu nového věku, kdy novým způsobem tvoříme novou skutečnost, svět lásky, míru, harmonie a bohatství, Novou Zemi. Tvoření, to je práce - co, proč a jak vlastně děláme?

Co je to bohatství

Co je to vlastně bohatství? Hledání odpovědi začneme tím, že si uvědomíme, co bohatství není nebo jakými způsoby nevzniká, spousta lidí to neví nebo žijí v tradovaných omylech.

Dlouhé věky byly peníze nebo zlato považovány za bohatství, proto se lidé snažili peníze vydělat. Ale peníze nejsou bohatstvím, člověk může mít miliardu v bance a umřít hlady. Peníze mohou být maximálně mírou bohatství a to často velmi nedokonalou. Dokonce ani majetek, věci, domy nebo auta nejsou bohatstvím, protože jsou bezcenné, pokud nejsou používány lidmi.

Už dávno víme a naše zkušenost je zaplacena miliony mrtvých, že bohatství nevzniká přerozdělováním od bohatých k chudým, nebo přivlastněním si práce druhých válkou, státním zdaňováním nebo vlastněním otroků.

V současnosti díky propojenosti světa zjišťujeme, že bohatství nevzniká ani ze zisku, který je základním cílem firem v současné ekonomice. Zisk na jedné straně je totiž vždy vyvážen ztrátou na straně druhé. Dokud bylo naše vnímání omezeno jen na ekonomický systém, neviděli jsme tuhle zákonitost, protože různými „ekonomickými nástroji“ jsme dokázali ztráty vytěsnit mimo ekonomiku, ale ony se projevují jinde. Pokud má firma zisk a její majitel se cítí být bohatým, je to vyváženo chudobou na druhé straně světa nebo zničeným životním prostředím nebo nemocemi jiných lidí atd. Zisk je jen jiná forma přerozdělování bohatství, které má jinou formu, například zdraví, čistý vzduch nebo rovné mezilidské vztahy.

A tak si stále zřetelněji uvědomujeme, že zdrojem bohatství jsme my lidé, vzniká lidskou prací a smyslem jeho existence je podporovat náš život. Tohle jsou základní postuláty systému vzájemné podpory, který funguje na Nové Zemi. Když si tyhle zákonitosti uvědomíme, jsme jen krůček od tvoření nového ekonomického systému.

Bohatství je stav bytí, je to uroveň vědomí, na které člověk prohlásí: jsem bohatý. V takovém stavu člověk vnímá, že je maximálně podporován štedrým vesmírem v životě podle svých nejkrásnějších představ, kdy práce, kterou dělá, je oceňována. Náš život je ovšem podporován i bohatstvím, které nevzniklo lidskou prací a my ho můžeme jen přijímat jako dar, jsou to například čisté vody, přátelství nebo láska. A když člověk prožívá hojnost, je i on štědrý a podporuje práci druhých lidí. Na Nové Zemi mohou být v tomto stavu všichni, protože zde je každý maximálně oceněn za svou práci. Ale jakou práci pro Novou Zemi máme dělat, abychom se cítili bohatí a mohli být štědří? Tím se dostáváme k další otázce:

Co je to práce

Lidská práce tvoří bohatství, proto je klíčové pochopení toho, co, proč a jak lidé DĚLAJÍ. To, co děláme, vždy tryská z našeho srdce, tam je zdroj. Je to láska, elán, nadšení, inspirace. Tahle prvotní energie prochází naší hlavou či myslí, přetavuje se do myšlenek, nápadů, plánů a projektů. A pak máme ruce, které to vše zhmotní a realizují. Tohle je cesta tvoření.

Takto vznikalo bohatství odjakživa. Už když jsme byli pravěkými lovci a zemědělci, tak jsme si právě tímto způsobem přitahovali do svého života hojnost. Nadšení – nápad – klacek. Práce srdcem – práce hlavou – práce rukama. Tohle jsou tři úrovně lidské práce. Uvědomovat si jejich existenci a všechny je také používat, je klíčem k bohatství, individuálnímu i nás všech.

Lidé vždy hledali způsoby, jak své bohatství zvýšit, ale neuvědomovali si jeho pravé zdroje. Místo nich hledali jiné, v „otrokářství“ byli za zdroj bohatstvím považováni otroci a jejich ruce, za „feudalismu“ půda a nevolníci, v „kapitalismu“ jsou za zdroj považovány nápady a proud kapitálu. „Socialismus“ se stále oháněl podporou lidské práce, ale omezil se jen na práci rukama, kdežto práci hlavou nebo srdcem zanedbával nebo ignoroval. A protože ani jeden z těchto systémů se nezaměřil na zdroj bohatství, žádný nedokázal odstranit chudobu.

Civilizace je vždy tak bohatá, jak si váží lidí a jejich práce, kolik svobody lidem dává a na kolik si cení toho, co dělají. A také jak hluboce si je vědoma pravého zdroje, odkud tryská bohatství - lidských srdcí a lásky.

Lidé na Nové Zemi si jsou vědomí, kde je ten pravý zdroj a tím, že využívají všechny tři úrovně lidské práce, přitahují si do svého života obrovské bohatství. Na Nové Zemi jsme si také vědomí, že všichni jsme jedním, že jsme propojeni, že bohatství je to, co společně sdílíme, nikoliv to, čím se od sebe oddělujeme.

Ovšem ne každá lidská práce tvoří bohatství. To, jak účině tvoříme bohatství nějakou konkrétní prací, poznáme podle množství lásky a nadšení, kterou naše práce vyvolává v nás jako tvůrcích, v uživatelích, ve všech lidech okolo i ve vesmíru jako celku. Pokud s naší prací souzní velké množství lidí a vnímají, že je ta práce podporuje, vytváříme největší bohatství, ať už děláme cokoliv. Pokud nějakou práci děláme alespoň se zaujetím nebo jako nezbytnou, účinnost tvorby bohatství není maximální, ale neanihilujeme již vytvořené bohatství. Ale pokud to, co děláme, je nudné nebo to vyvolává v druhých lidech odpor, nenávist nebo dokonce potřebu bojovat, ničíme bohatství. Například k vyvolání válek bylo vždy potřeba mnoho práce, ale protože tvořila střet, bohatství se vždy snížilo. Taková práce vychází jen z hlavy, ne ze srdce.

Práce, kterou lidé dělají s nadšením a rádi, je taková, při které tvoří něco nového, například když malují, sochají, skládají básně, staví domy nebo Novou Zemi, každý máme to své. Ale už teď existuje jedna práce, které se skoro všichni věnujeme s nevídaným nadšením. Sex. Tvoříme jí totiž krásné bohatství, které si přivádíme do života, děti. Sex je v prvé řadě práce srdcem, hlavy a rukou je v ní málo. Práce, kterou tvoříme Novou Zemi, se sexu podobá tím, že nás naplňuje stejným nadšením a láskou, jako milování.

Ruce, hlava a srdce

Civilizace vznikla ve chvíli, kdy jsme začali oceňovat práci rukama druhých lidí, kdy jsme začali vážit, jak cenné je to, co druzí lidé vytvoří. A práce těch šikovných jsme si začali vážit. Lovec nebo prvotní zemědělec si dělal všechno sám, ale pak zjistil, že je pro něho výhodné, vyměnit část své úrody za věci, které mu pomáhají, ale které vyrábějí jiní lidé. A šikovný člověk zjistil, že to, co vyrábí s láskou a nadšením, už není jen pro něho, ale že to chtějí i druzí lidé. A ve chvíli, kdy se téhle nové práci začal věnovat naplno, protože už nemusel na pole nebo na lov, měl dostatek času zlepšovat se v tom, co dělá a dělal to ještě líp. Civilizace velice pokročila, když umožnila velkému množství lidí vyrábět pro ostatní věci místo zajišťování potravin pro holé přežití.

Do nové fáze se naše civilizace dostala ve chvíli, kdy začala oceňovat nejen práci rukama, ale taky práci hlavou. Když lidé zjistili, že je pro ně velice cenné podporovat lidi, kteří přicházejí s novými myšlenkami, nápady, plány a projekty, začal rozvoj vědy a techniky a dostali jsme se do věku objevů a technologických revolucí. Nejbohatšími lidmi v současném světě jsou ti, kteří pracují hlavou a vymýšlejí novou práci pro ruce tisíců a milionů dalších lidí. A dokonce jsme vymysleli stroje, které pracují za lidi a tvoří bohatství místo nich.

V tuhle chvíli jsme na dalším civilizačním přelomu, kdy si začínáme uvědomovat, že je tu ještě jeden druh lidské práce, který čeká na ocenění, práce srdcem. Práce srdcem je hlubší úroveň tvoření než práce hlavou a proto je těžší si jí všimnout a uvědomovat si její hodnotu. Inspirace z hlubin našich duší, čili práce srdcem, i v současnosti předchází nápadům, čili práci hlavou, ale lidé to nevnímají a tím pádem ani neoceňují. A spousta lidí při své práci srdce používá, ale jsou oceňováni jen za práci rukama nebo hlavou, jakoby to, co dělají srdcem nemělo žádnou hodnotu, jakoby ta práce ani nebyla provedena. Tím pádem dochází k velikému mrhání s lidskou prací, kdy nevyužíváme zdroje, ze kterých tryská bohatství a výsledkem jsou miliardy chudých a nemocných a zničená příroda.

Bod zlomu

Začali jsme si uvědomovat rozpory, kterými je náš svět prošpikován. Civilizační problémy se na nás valí ze všech stran a my marně hledáme spásné nápady či plány, které nás z toho vysekají. Už si uvědomujeme, že řešení je někde hlouběji, že není v hlavě ale v srdci, že práce, která nás z toho dostane, nemůže být provedena ani rukama ani hlavou, ale musí to být práce srdcem.

Naše civilizace žije v hlavě, je nacpaná k prasknutí myšlenkami, vizemi, plány či projekty. Každý člověk, každá firma, každé společenství, každý stát prosazuje své myšlenky proti myšlenkám druhých, tím zákonitě vznikají střety, boje a války. Nápady či plány lidí jsou v rozporu, konkurují si, bojují spolu. Obrovské množství práce vydáváme na to, abychom druhé porazili a zbohatli, práce poražených je pak anihilována, je marná, zbytečná nebo ztracená. Poražení často za svou práci nedostanou odměnu ale trest.

Tohle je obrovské mrhání lidskými zdroji a veliká neúcta k lidem a jejich práci. A příčinou toho je, že málo lidí pracuje srdcem nebo že to neumějí, protože je to nikdo nenaučil, nebo že vůbec netuší že nějaká práce srdcem existuje, protože jim to nikdy nikdo neřekl, že nikdy neslyšeli o stavu bytí, kdy vše, co děláme, je ve vzájemném souladu a harmonii a kdy jeden druhého podporujeme, protože všichni směřujeme různými cestami k jinému cíli.

Ale časy se mění a mění se i naše vnímání. Staré cesty k bohatství selhávají nebo nevedou k tam, kam chceme. Teď jsme v bodu zlomu, objevili jsme Novou Zemi, vynořuje se před námi jiný svět, ve kterém lidé jednají jinak a my hledáme nové cesty, jak na Novou Zemi dojít.

Cesta

Existence Nové Země není samozřejmost, je tvořena, čili vzniká lidskou prací. Ale jakou prací? Co máme udělat rukama, abychom jí vytvořili? Jaké nápady a plány máme vymyslet, aby vznikla? Dnes už víme, že Novou Zemi nelze udělat rukama ani vymyslet, vzniká totiž prací srdcem. Nová Země je tím bohatstvím, které tvoříme, je tou hojností, kterou si přitahujeme do života.

Spoustu pracujících srdcem si už dokázalo přitáhnout hojnost do života, protože lidé kolem nich začali oceňovat to, co dělají, jsou to většinou spirituální léčitelé nebo duchovní mistři, ale těch vždy bude jen malé procento. A je zde spousta další nutné práce srdcem, které se zatím nikdo nevěnuje nebo jen na naprosto amatérské úrovni. Dosáhnout individuálního osvícení je úžasné, ale ještě můžeme vytvořit osvícenou společnost s osvícenými vztahy, školstvím, zdravotnictvím nebo ekonomikou. Tohle je práce srdcem, kterou musí dělat miliardy lidí.

Ti, co pracují srdcem, často slýchávají, že to, co dělají, není vhodné k normálnímu životu, že by to měli dělat maximálně jako koníčka ve volném čase a raději se věnovat pořádné práci rukama nebo karieře, protože z práce srdcem rozhodně nezbohatnou. A často některé lidi mylně považujeme za líné nebo neschopné, protože jsou chudí, ale pravdou je, že jen nevidíme a nedokážeme ocenit to, co dělají úplně jiným způsobem. A když pracují jenom srdcem a nemají ani základní příjem za práci rukama nebo hlavou, často skončí pod mostem.

Dnes jsme v podobné situaci, v jaké byli pracující hlavou v ranném středověku, kdy pro většinu lidí měla cenu jen práce vykonaná rukama a vědci nebo organizátoři byli považování za příživníky. Jak bychom tehdejším lidem vysvětlili, jaký význam má například zkoumání chemického složení věcí kolem nás? Ocenili by a finančně podpořili náš výzkum, který může vést k motorům, umělým hmotám či lékům? Teď stojíme před obdodným úkolem, jak vysvětlit lidem, kteří pracují hlavou nebo rukama, jaký význam má práce srdcem, jaké zásadní změny ve společnosti a v životě tahle práce přinese, že jsme na startu něčeho, co je snad srovnatelné s neolitickou revolucí nebo s revolucí průmyslovou.

Zkoumáme způsoby, jak srdcem pracovat, zatím je to opravdu jen náš koníček, kterému se věnujeme po práci hlavou nebo rukama, o víkendech, ve volném čase. Někteří mají to štěstí, že si tuhle „zálibu“ mohou financovat z jiných zdrojů, ale většina z nás tu možnost nemá. Ale i přes tyto naprosto amatérské podmínky jsme objevili a vytvořili úžasné skutečnosti. Už jen uvědomění si existence Nové Země mezi námi, je průlomové a je výsledkem tvrdé práce a investování mnoha peněz.

Ale teď se dostáváme na hranici, kdy cestou dál je věnovat se práci srdcem naplno a přijmout ocenění od lidí kolem nás, protože to, co děláme je nesmírně cenné a zaslouží si to být děláno na 100%. Dosavadní dělání napůl nebo „zadarmo“ je pro společnost asi tak „výhodné“ jako kdyby doktor musel chodit do fabriky a operoval by zadarmo po nocích. Ale doktor je specialista a umožnit mu léčit na plný úvazek je velmi výhodné, léčí lépe, když se tomu může plně věnovat. A my jsme podobní specialisté, u kterých společnost zatím tápe, jaký užitek by měla z naší práce srdcem.

Jsme témeř na začátku a zbývá nám spousta věcí k objevování, možná ještě chvíli potrvá, než dosáhneme všeobecného ocenění a lidé poznají naší „užitečnost“. Přesto už teď jsou na Zemi lidé, kteří nás vnímají a kteří nás podporují i penězi a my se můžeme tvoření Nové Země prací srdcem věnovat na 100%, každým dnem se zlepšujeme, rozvíjíme své schopnosti. Možná to není tak rychlé a my jsme netrpěliví, ale žádné školy na to ještě neexistují, nemáme zázemí vědeckých ústavů a univerzit, státního aparátu a rozpočtu, které podporují práci hlavou nebo rukama a tak jsme vděční za každého mecenáše a za každý dar. Ti dárci vědí, že ty peníze dávají sami sobě.

Práce srdcem

Podívejme se, co nabízíme a k čemu naše práce vede. To, co děláme srdcem, tryská přímo z naší podstaty. A pro ty, kteří chtějí pracovat srdcem je důležité proniknout ke své podstatě, do esence svého bytí, k nejkrásnějším představám svého života, ke smyslu toho, proč tady jsou. Už tento průnik je obrovskou prací srdcem, kterou děláme a když jsme tam, můžeme druhým pomáhat proniknout k jejich podstatě a to je další nesmírná práce. A když si je nás spoustu vědomo toho, kým jsme a co chceme dělat a prožívat, zjišťujeme také, co chceme dělat a tvořit společně, jak se navzájem podporujeme, jak jsou naše činnosti v harmonii a souladu, jak na sebe navazují a jak dokonce s minimální snahou a zcela volně a přirozeně tvoříme naprosto neuvěřitelné a fantastické věci. To, co dříve nešlo, ačkoliv jsme do řešení zapojili veškerý intelekt a přesunuli miliony tun hmoty, najednou jde. Proč? Protože jednáme ve vzájemné shodě, v souladu, jsme podporování nejen ostatními lidmi, ale celým vesmírem.

Práce srdcem je nesmírně rozmanitá, neméně než práce rukama a hlavou. Patří sem spirituální léčení, spirituální učení nebo výchova, její náplní je provázení lidí přes těžké situace v jejich životě, podpora a péče. Tím vším pomáháme pronikat lidem ke své podstatě. Další obrovskou oblastí je tvoření skupin a týmů, komunikace mezi lidmi, podpora týmové spolupráce, partnerství. Tohle všechno jsou úvodní předpoklady pro tvoření celé nové spirituální krajiny Země, plné míst, kde je lidem dobře, kde mohou prožívat radost, štěstí a lásku, kde mohou tvořit, být spolu, sdílet své životy. Prací srdcem vzniká celá architektura a urbanistika Nové Země plná spirituálních domovů, zahrad, chrámů, škol, lázní, protkaná komunikacemi a spojovaná bránami. Tohle všechno slouží k propojení šesti miliard lidí do obrovské mozaiky, která se jmenuje lidstvo a která spolupracuje na rozvoji planety a života na ní. Každá práce, i žehlení prádla nebo mytí nádobí, může být prací srdce, pokud jí děláme s láskou.

Tohle vědomí přinášíme na Zemi a to je naší největší prací srdcem.

Naše současná civilizace je už docela bohatá, ale odhaduju, že jen 10% lidské práce, která je v současnosti odměňována, tvoří bohatství. Zbylých 90% je přesouvání bohatství z místa na místo (daně) nebo vzájemná anihilace v konkurenčním boji, v činnostech, které nikoho nebaví (administrativa, soudnictví, policie) nebo přímo ničení bohatství druhých (zbrojní průmysl, války, kriminatita). I v průmyslu a zemědělství je podíl práce, která zvýší bohatství oproti té, která ho ničí (např.znečištěním), dost malý. Jsou to práce, které nejsou spojeny se srdcem, ale jen s hlavou.

Úkolem těch, kteří pracují srdcem, je obnovit spojení hlavy a srdce v lidské společnosti a tím zefektivnit veškeré činnosti, které lidé dělají. Když lidé práci, kterou dělají, spojí se srdcem, tvoří maximální množství bohatství. Převedeno do současného světa: na úroveň bohatství, kterou máme dnes, by stačila desetina práce hlavou a rukama, kterou odvádíme. A když bychom ze srdce dělali 8 hodin denně úplně všechno, byli bychom rázem 10 krát bohatší. Tak efektivní je práce srdcem. Ale znamená to dělat úplně jiné činnosti než dnes.

A jak se tahle práce srdcem projevuje naprosto konkrétně ve 3D? Vezměme si například výrobu aut. Je to jedna z nejmaterialističtějších činností a zdánlivě nejvzdálenější od jakéhokoliv duchovna.
Jak to vypadá nyní: Výrobci aut chtějí dosáhnout maximálního zisku, proto chtějí vyrábět co nejlevněji, prodávat co nejdráž a čím dál víc vozů. Ovšem na trhu panuje tvrdá konkurence, která jim to nedovoluje, dělníci mohou přejít jinam, zákazník si koupí něco levnějšího nebo lepšího a svět není nafukovací. Při práci na výrobě aut vzniká spoustu bohatství, ale zaměřením firem na zisk je většina anihilována a nakonec vytváží globální a celospolečenské ztráty. Jakými ztrátami jsou tedy vyváženy zisky automobilek? Již dávno nevznikají zisky firem na podhodnocené práci dělníků. Ztráty se přesunují dál, po planetě se převáží obrovské množství železa a dalších komponent potřebných pro výrobu stále většího počtu aut a tím je zatěžováno a znečišťováno životní prostředí a zvyšuje se nemocnost lidí, je třeba těžit obrovské množství energetických surovin a devastovat krajinu, které tenhle zrychlující se pohyb umožňují. Rychlé „inovace“ jsou vlastně jen kosmetické, čili laciné, a nedochází k zásadním technologickým revolucím, jako je zavedení vodíkového pohonu, protože by to znamenalo pokles zisku například ropných koncernů. Firmy si také chrání své nápady pomocí patentů, aby měly výhodu před konkurencí, ovšem to způsobuje, že se nepoužívají ty nejlepší technologie. Honba za ziskem devastuje planetu. A takhle to probíhá všude, v energetice, v chemickém průmyslu, v bankovnictví atd.

A jak to dělat jinak? Jak třeba probíhá výroba aut, když vychází z práce srdcem? Prvním krokem je uvědomění, k čemu nám vlastně auta vlastně slouží. Chceme být mobilní. A v dalším kroku můžeme nově definovat smysl existence automobilek, místo „tvořte zisk“, jim dáme cíl „umožněte nám být mobilní při maximální ochraně životního prostředí“. Už současné technologie umožňují vytvořit automobil, který je tak spolehlivý, že vydrží jezdit 50 let, s desetinovou spotřebou paliva. Když automobilky začnou takové auto vyrábět, může klesnou roční produkce aut o 90% a přitom všichni lidi na týhle planetě budou mít auto a budou moci jezdit ještě víc než dnes a přitom životní prostředí se rapidně zlepší. Zisk automobilek bude nulový, ale dramaticky se zvýší bohatství, protože práce, která je tímto způsobem odváděna, podporuje život na téhle planetě.

Takovýmto způsobem můžeme proměnit veškerou práci, kterou děláme a místo dřiny si můžeme užívat bohatství a radosti světa. Budeme mít na to spoustu času, co s ním uděláme?

Tvoříme Novou Zemi

Už teď máme spoustu času na tvoření Nové Země, planety míru, přátelství, krásy a lásky.

PS: 90% práce na tomhle textu bylo vykonáno srdcem, 8% hlavou a 2% rukama.

zdroj: Ilumauir ; www.cestydusi.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Швейные Мастерские

Douglascit,12. 12. 2023 5:48

На сайте с 13 сен 2019 https://ateljedana.ru/contacts/

Другое:
На сайте с 3 мар 2017 https://ateljedana.ru

Пошив штор, карнизы, жалюзи на заказ https://ateljedana.ru/
Украшение праздников тканями и цветами https://ateljedana.ru/contacts/
, Пошив ресторанного текстиля, аренда банкетного текстиля https://ateljedana.ru/contacts/

Адреса ателье https://ateljedana.ru/

На сайте с 13 сен 2019 https://ateljedana.ru/galereya/

Аеолус

Brandonpayow,12. 12. 2023 5:11


Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения шин производства КНР, для грузового транспорта и спецтехники, с наших складов в Новосибирске или Владивостоке https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/aeolus/aeolus-neoconstructg-31580r225-158150k.html
Производим отгрузку товара мелким https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/310.html
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/sava/
https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/matador/


Шины для внедорожников и легких грузовиков обычно имеют меньший индекс скорости https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/cordiant/
Для внедорожников и легких грузовиков наиболее распространёнными являются индексы скорости: Q (до 160 км/ч), R (до 170 км/ч) и S (до 180 км/ч) https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/annaitehiloamberstone/

При эксплуатации грузового автотранспорта, перегруз является довольно распространенным явлением, хотя водители и стараются его избежать https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/kama/nr-202.html
Если же превышение грузоподъемности все же произошло, то управлять транспортным средством следует очень аккуратно, избегая резких маневров https://servishin.ru/catalog/gruzovye-shiny/sava/


Женский Свитер Оптом

Jameswaw,12. 12. 2023 5:10

Чаще проводить акции и делать скидки – покупателей часто привлекает ценник с “-50%”, акции “2 по цене 1” и т https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/komplekty_belya/126217/
д https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/rubashki_bluzki/rubashki/129382/?oid=129383

Чтобы начать продавать на маркетплейсе, необходимо выполнить все условия компании и придерживаться правил в течение всего сотрудничества https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/byustgaltery/129497/?oid=129499
Главный успех стабильного дохода с небольшими вложениями – сотрудничество с надежным и проверенным поставщиком https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/sorochki/filter/brand-is-nicoletta/apply/
Предлагая покупателям качественный продукт, вы получите массу положительных отзывов и сможете быстро повысить рейтинг https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/platya_sarafany1/platya1/130694/?oid=130695

В каталоге отдельной категорией представлены популярные товары для маркетплейсов https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/komplekty_belya/126613/
Помимо данного раздела существуют еще и множество других:
9 https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/trusy/126517/?oid=126518
Отзывы https://mollix.ru/info/
Обязательно найдите, что пишут или говорят реальные клиенты поставщика и конечные пользователи товара https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/trusy/126509/?oid=126510

Если набрать в строке любого поисковика запрос “поставщики для маркетплейсов”, в результатах поиска будет немало подходящих результатов https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/byustgaltery/129504/
С ними вполне можно работать, но тщательно просеять через сито критериев, о которых я расскажу ниже https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/svitery_dzhempery2/svitshoty3/filter/brand-is-vivencia/apply/
Надо понимать: наверху выдачи и Google находятся тот, кто сделал хороший сайт, а не тот, у кого самые выгодные условия сотрудничества https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/komplekty_belya/126479/?oid=126480

Оптовый интернет-магазин, работающий с 2016 года https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/sorochki/126305/?oid=126306
Находится в городе Москва, поэтому заказанный товар придется ждать в соответствии с работой курьерских или почтовых служб по стране https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/bodi/126045/

Кондитерские Принадлежности Цена

Larrywrelf,12. 12. 2023 4:43

>350 категорий товаров в наличии https://nevkusno.ru/catalog/aromatizatory-vanili/aromatizator-naturalnyy-zhidkiy-vanil-slivki-mr-flavor-10-ml/

Партнёрам https://nevkusno.ru/catalog/moldy-novogodnie/mold-dlya-shokolada-mastiki-silikonovyy-pryanichnyy-chelovechek-vkusnaya-ideya/

Упаковка https://nevkusno.ru/catalog/marmeladnye-ukrasheniya/ukrashenie-marmeladnoe-krasnaya-smorodina-marmelat-e-16-sht/

Материал: силикон, особенности: использование в СВЧ https://nevkusno.ru/sale/ukrasheniya-saharnye/?ORDER_FIELD=DATE_CREATED&ORDER_TYPE=DESC

Сухие смеси для выпечки в Иркутске 958 товаров https://nevkusno.ru:443/catalog/suhie-krasiteli-chefmaster-ssha/?ORDER_FIELD=NAME&ORDER_TYPE=ASC

Позволит вам запечь вкусную выпечку https://nevkusno.ru/catalog/saharnye-bukety/ukrashenie-saharnoe-buket-mak-oranzhevyy/
Форма изготовлена из жаропрочной углеродистой стали и имеют антипригарное покрытие Granite https://nevkusno.ru:443/catalog/formy-dlya-mussovyh-tortov-i-pirozhnyh/?ORDER_FIELD=DATE_CREATED&ORDER_TYPE=ASC
Благодаря такому покрытию ваша выпечка не пригорит к форме https://nevkusno.ru/catalog/topy-bez-lipkogo-sloya/?ORDER_FIELD=CATALOG_PRICE_1&ORDER_TYPE=DESC
Особенность https://nevkusno.ru/catalog/trafarety-dlya-aysinga/trafaret-dlya-mastiki-marcipana-damask1-k053/

Диски На Машину Цены

Jamestub,12. 12. 2023 4:39

Минимальная общая сумма заказа для оформления в рассрочку - 5000 ? https://kolesa-nadom.ru/catalog/legkovie_shiny/model/297095/unga__2__205-65-15_94

Минимальная общая сумма заказа для оформления в рассрочку - 5000 ? https://kolesa-nadom.ru/catalog/legkovie_shiny/model/148210/irelli_corpion_erde_ll_eason_235-60-18_103

Купите этот товар в рассрочку на 6 мес https://kolesa-nadom.ru/catalog/legkovie_shiny/model/147194/irelli_s3_r-f_275-35-20_102
с ежемесячным платежом 353 ? без процентов и переплат https://kolesa-nadom.ru/catalog/legkovie_shiny/model/351056/irelli__un_lat_225-55-18_98

Мы работаем в сфере машинных дисков и шин уже не первый год – и успели завоевать отличную репутацию https://kolesa-nadom.ru/catalog/diski_legkovy/model/365456/__io_1026______65x16_4x100_46_d541
Причем как среди клиентов, так и среди производителей https://kolesa-nadom.ru/catalog/legkovie_shiny/model/353289/oodyear_ltrarip__245-60-18_105

Типоразмер: 6x16 ET49 Количество крепежных отверстий: 4 PCD: 100 мм DIA: 54 https://kolesa-nadom.ru/catalog/legkovie_shiny/model/301294/___2__225-50-17_98
1 мм Обозначение цвета диска: GMF https://kolesa-nadom.ru/catalog/legkovie_shiny?page=598&per-page=10

Рассчет произведен для кредитной программы со сроком кредитования 36 мес https://kolesa-nadom.ru/catalog/legkovie_shiny/model/161569/irelli_-ce____245-60-18_109

Пол Модульный

Williamopigo,12. 12. 2023 4:36

Важно! Учитывая подобную зависимость, следует предусматривать дополнительную площадь, если изначально площадка будут создаваться для младшей возрастной категории https://chisteam.ru/catalog/dispensery_bumazhnykh_polotenets/dispenser_dlya_bumazhnykh_polotenets_merida_unique_marble_line_solid_cut_cuh360/
К примеру там можно временно разбить газон https://chisteam.ru/catalog/99/filter/clear/apply/

Чтобы детвора на даче или возле дома не исследовала грядки или какие другие места, где их быть не должно, им необходим интересный для них уголок https://chisteam.ru/catalog/pady/pad_18_zelenyy_5_sht_v_upakovke/
Как правило, родители приходят к мысли о необходимости создания игровой площадки или спортивного уголка — зависит от возраста и желания детей https://chisteam.ru/catalog/avd/benzinovaya_minimoyka_lavor_pro_thermic_13_h_s_dvigatelem_honda/
Сделанная самостоятельно детская площадка хороша тем, что при ее строительстве можно предусмотреть возможность ее постепенной трансформации https://chisteam.ru/catalog/hygienic_equipment/ershik_tualetnyy_palex_napolno_nastennyy/
Ведь то, что подходит 2-3 летним малышам, уже не нравится 5-6 леткам, и уж тем более детям постарше https://chisteam.ru/catalog/bumazhnye_polotentsa/
Да и к тому же, детская площадка своими руками чаще строится не столько из соображений экономии, сколько из желания порадовать чадо: кто лучше родителей знает, что нравится вашему ребенку… Кому-то необходим пиратский корабль, а кому-то свой, настоящий, домик с крыльцом, дверью и всеми необходимыми атрибутами https://chisteam.ru/catalog/sredstva_dlya_uborki_kukhni/kontsentrat_dlya_mashinnoy_moyki_posudy_i_tary_v_zhyestkoy_vode_i_v_vode_sredney_zhyestkosti_mdw_a_8/

Для детей постарше, следует скомбинировать игровую и спортивную площадки https://chisteam.ru/catalog/pyatnovyvoditeli/
В этом случае место подбирают чуть подальше от строений, чтобы во время игры, допустим, с мячом, не пострадали окна и прочее https://chisteam.ru/catalog/kovrovye_ekstraktory/kovrovyy_ekstraktor_windy_ie_foam_/
Для такой цели места понадобиться немного больше https://chisteam.ru/catalog/mopy/bonnet_mikrofibra_s_myagkim_abrazivom_17/

изготавливается путем прессования и обжига глиняной массы разных сортов (иногда с добавками) https://chisteam.ru/catalog/polotery/
Это универсальное покрытие, устойчивое к загрязнению, возгоранию, обладающее высокой износоустойчивостью, не боящееся кислот https://chisteam.ru/catalog/mopy/mop_petelnyy_mikrofibra_40_11_sm_karman_yazyk/
Ее поверхность может быть как гладкой, так и шершавой https://chisteam.ru/catalog/pylevodososy/pylevodosos_lavor_pro_domus_if/
В зависимости от места использования она может иметь разные химические и механические характеристики https://chisteam.ru/catalog/feny_dlya_volos/fen_dlya_volos_jofel_ab68000/

На даче существует система полива, которую детишкам лучше не трогать https://chisteam.ru/catalog/harvesting_equipment/sgon_dlya_pola_plastikovyy_550_mm/
Предлагаю подсоединить к шлангу пластиковую бутылку с отверстиями, разместить ее на газоне, и пусть ребята с нею поиграют, как им вздумается https://chisteam.ru/catalog/pylevodososy/

, быстрая подготовка фундамента, реализация объекта без необходимости получения разрешения на строительство Это еще и грациозный, неповторимый внешний вид https://chisteam.ru/catalog/polomoyki/comfort_xs_r_75_up/
Каркасно-тентовые ангары смотрятся очень спортивно, игра с расцветкой (укрывающей ткани) и формами позволяет воплощать очень футуристичные объекты https://chisteam.ru/catalog/polomoyki/polomoechnaya_mashina_comfort_xs_r_85_up/

Кресла Для Гостиниц

Kevintwerm,12. 12. 2023 4:35

Предоставленная на сайте информация несёт справочный характер https://decorn.ru/mebel-dlya-bara/steysheny-i-shkafy-dlya-bara/steyshen-32/
Информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ https://decorn.ru/mebel-dlya-bara/podstolya-dlya-bara/podstolya-iz-duba-d-16/
До оплаты товара удостоверьтесь во всех для вас важных характеристиках в товаре и условиях его эксплуатации https://decorn.ru/mebel-v-stile-loft/kresla-v-stile-loft/kreslo-marea-kr-75/

- форме и размеру - стилистике и фасону - цветовому решению и материалам https://decorn.ru/mebel-dlya-bara/banketki-i-pufiki-dlya-bara/dizaynerskaya-kushetka-es-9/

В современных кафе, ресторанах и барах можно увидеть мебель, изготовленную из массы разных материалов: дерево и металл занимают ведущие позиции, часто используется стекло, пластик, камень и ротанг, а также кожа и разного рода текстиль https://decorn.ru/mebel-dlya-doma/kresla-dlya-doma/kreslo-domus-kr-1/
Важно, чтобы материал был качественный и долговечный , поэтому экономить нет смысла https://decorn.ru/mebel-dlya-restorana/barnye-stulya-dlya-restorana/stul-barnyy-bs-007/
Более дорогие предметы мебели будут выглядеть солиднее, да и свой привлекательный внешний вид будут сохранять дольше https://decorn.ru/mebel-dlya-doma/rasprodazha/divan-132/

Широкий ценовой диапазон позволяет подобрать мебель, которая не заставит вас увеличивать бюджет; Дизайнеры обязательно найдут в нашем каталоге все, что нужно для реализации их нестандартных идей; Наличие мебели на складе не заставит вас откладывать обновления на неопределенный срок и терять выручку https://decorn.ru/mebel-dlya-restorana/barnye-stulya-dlya-restorana/stul-barnyy-bs-024/
С Restte вы можете обновить интерьер быстро и эффектно https://decorn.ru/mebel-dlya-bara/stulya-dlya-bara/stul-as-2/

НА ЗАМЕТКУ : Распространенная ошибка в выборе мебели — слишком высокие или неустойчивые барные стулья https://decorn.ru/mebel-dlya-restorana/kresla-dlya-restorana/kreslo-garden-kr-3/

Мебельная фабрика , г https://decorn.ru/mebel-dlya-doma/banketki-i-pufiki-dlya-doma/banketka-rebeca-es-14/
Махачкала https://decorn.ru/mebel-dlya-banketnogo-zala/lavka-iz-massiva/
Фирма работает с 2001 года https://decorn.ru/mebel-dlya-bara/steysheny-i-shkafy-dlya-bara/stantsiya-ofitsianta-34/
Специализация - выпуск мебели для кухонь и https://decorn.ru/mebel-dlya-restorana/kresla-dlya-restorana/kreslo-moss-kr-20/

Аксессуары Для Декора

JasonGeaky,12. 12. 2023 4:19Интернет-магазин предлагает вам большой выбор эксклюзивных подарков, здесь вы сможете очень быстро подобрать именно тот подарок, который вам нужен, при этом вы сэкономите очень много времени https://elit-podarok.ru/elitnaya-posuda/posuda-dlya-servirovki/ikornitsy/serebryanye-ikornitsy/
Вашему вниманию мы предлагаем различные книги в кожаном переплете ручной работы, различные мини бары в виде гитары или глобуса, картины, которые украшены драгоценными камнями и многое другое https://elit-podarok.ru/elitnaya-posuda/posuda-dlya-servirovki/ikornitsy/ikornitsy-osetr/ikornitsa-osetr-malakhit-pozolota_1.html
Такие подарки помогут подчеркнуть ваш великолепный и безупречный вкус, в глазах ваших коллег и партнеров вы будете являтся человеком, который очень внимательно относится к любым мелочам, который подходит к делу очень ответственно https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/nastolnye-nabory-iz-kamnya/nastolnyy-nabor-iz-zmeevika_5.html
Все это безусловно поможет улучшить или установить долгосрочные отношения, появятся гораздо больше шансов на успех в бизнесе https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/nastolnye-mini-nabory/nastolnyy-mini-nabor-iz-zmeevika.html
Подарите такой vip подарок и вы не ошибетесь!
Используемые кристаллы: SS 6, SS 10, SS 16, SS 12, SS 20, SS8 Количество кристаллов: 1477 Кристаллы: 2028 Размеры: 60х60 см https://elit-podarok.ru/suvenirnoe-oruzhie/bulavy/
Кристаллы: Swarovski (Австрия) Стекло: Pilkington (Англия) Рамка,багет,фурнитура: Nielsen(Германия) Краски: Iwata COM ART (Япония)
Наш магазин дорогих, интересных, оригинальных подарков доступен для каждого https://elit-podarok.ru/knigi/klassika/sobranie-sochineniy/mark-tven-sobranie-sochineniy-v-8-mi-tomakh.html
У нас любой покупатель найдет то, что нужно именно ему https://elit-podarok.ru/knigi/klassika/
Причем переплачивать не придется https://elit-podarok.ru/knigi/kniga-legendy-i-skazki-vostoka-vlas-doroshevich.html
Мы делаем все для того, чтобы каждое изделие имело оптимальную стоимость https://elit-podarok.ru/knigi/biografiya-memuary/kniga-puteshestvie-na-sever-i-vostok-sibiri-v-2t-v-kozhanom-pereplete.html

Полное время зарядки через USB кабель примерно 3 часа Батарея: 3 https://elit-podarok.ru/dekor-dlya-doma/podsvechniki-kandelyabry/kandelyabry-yashma-bronza-80kh80kh240-mm-1900-gr.html
7V, 900mAh, литиевая батарея https://elit-podarok.ru/knigi/ezhednevniki/kniga-ezhednevnik-dlya-zhenshchin-v-kozhanom-pereplete.html

Строительный Ремонт

RichardGor,12. 12. 2023 4:18

На фото: Дизайн-проект длинного коридора в отделке мрамором https://structuriqa.com/about/

Неоклассика — это баланс классического изящества и практичности современных приемов оформления интерьера https://structuriqa.com/proektyi.html
Она элегантна и восхитительна в своей способности сочетать богатство исторических традиций и высокий функционал интерьеров XXI века https://structuriqa.com/policy

В скандинавском стиле оформляют гостиную, детскую, спальню, кухню https://structuriqa.com/about/
Мебель предпочтительна деревянная, простых форм, с минимальной обработкой или покраской https://structuriqa.com/
В этом проявляется схожесть скандии-стиля с эко и минимализмом https://structuriqa.com/
Есть у него и собственные фишки: в качестве декора приветствуются разнообразные растения, светильники, пледы и подушки, сувениры https://structuriqa.com
Несмотря на обилие деталей на открытых полках и стеллажах, комната не выглядит перегруженной https://structuriqa.com/kontaktyi.html

На фото: Бледный серо-зеленый цвет Green Ash от Pantone https://structuriqa.com/proektyi.html

Роскошная резная мебель подойдет любителям проклассических стилей в дизайне интерьера https://structuriqa.com/policy

Зачем Вам это знать?

Семейный Ресторан Москвы

Jamespouct,12. 12. 2023 4:15

Предложение является примером и корректируется согласно Вашим пожеланиям и формату мероприятия В стоимость предложения входит: Упаковочные и расходные материалы для транспортировки и передачи продукта Бесплатная доставка в пределах Москвы от 20 000 рублей https://mariozhukovka.ru/about

Банкет Фуршет Кофе брейк Выездной бар Барбекю Кенди бар Доставка канапе https://mariozhukovka.ru/events/smart-delivery-by-gourmet-alliance

Меню
Если Вы хотите, чтобы все получилось как надо!
Фуршет на корпоратив Цена по запросу -->
Кейтеринг — идеальная возможность организовать праздник с высококлассным ресторанным обслуживанием в необычном месте: на природе, в лофте, на любой другой площадке https://mariozhukovka.ru/events/осенние-новинки
Самостоятельно подготовить такое мероприятие на должном уровне, с изысканными блюдами и эстетичной сервировкой, практически нереально, а кейтеринг-компании безупречно справляются с этой задачей https://mariozhukovka.ru/

Шлифовка Лица От Рубцов Цена

WilliamPuh,12. 12. 2023 4:11

Чтобы предупредить возможные последствия лазерной шлифовки, нужно подготовиться к процедуре:
Оставить отзыв https://www.ashrafov.ru/foto/otoplastica/

Лазерная шлифовка — современная косметологическая процедура, которая востребована у пациентов разных возрастных групп за высокую эффективность в омоложении кожи, коррекции возрастных изменений и нарушений обмена меланина (неровный цвет кожи), а также посттравматических дефектов (рубцы и шрамы, растяжки) https://www.ashrafov.ru/foto/

Подарочные сертификаты в СПА https://www.ashrafov.ru/specialists/

Записаться на прием + 100 https://www.ashrafov.ru/podtyazhka-litsa/

Записаться на прием + 100 https://www.ashrafov.ru/blog/uhod-posle-udaleniya-rodinki/

Купить Предметы Интерьера Для Дома

WinstonBap,12. 12. 2023 4:03

Длина, см: 20 https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=фруктовница
Материал: Бамбук https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=круглая&page=2
Набор: Нет https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=тарелка деревянная
Размер: 21 см x 15 см x 1 см https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=деревянная доска
Размер упаковки: 21 см x 15 см x 1 см https://roshozdom.ru/sobstvennoe_proizvodstvo/?page=14
Рисунок: Нет https://roshozdom.ru/o_nas/
Страна производителя: Китай https://roshozdom.ru/razdelochnye_doski/servirovochnye_doski_iz_dereva/
Тип доски: Стандартная https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=для мяса
Тип нанесения рисунка: Без нанесения https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=машинка
Форма: Прямоугольная https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=подарочная
Цвет: Бежевый https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=топор
Ширина, см: 15 https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=держатель
--- https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=из бука
размер: 20 https://roshozdom.ru/sobstvennoe_proizvodstvo/?page=5
50 х 14 https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=доска разделочная&page=4
70 https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=для хлеба

Стоимость доставки: б https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=скалка деревянная бук

Доска разделочная из бамбука 25 х 18 см Zwilling Accessories по выгодной цене https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=для подачи РХД-тфт01

от 2 325 руб https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=для конфет

Яркая разделочная доска придется кстати во время готовки и сервировки https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=деревянная&page=4
Доска термостойкая: она выдерживает температуру до 150 °C https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=бук массив&page=4
Доска устойчива к кислотам, не затирается и не затупляет ножи https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=из дерева
Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине https://roshozdom.ru/posuda_derevyannaya/derevyannye_doski_dlya_podachi_blyud/
размер: 23 https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=поднос
50 х 14 https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=меню
40 см материал: пластик толщина: 0 https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=спецовники
2 см https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=подставка для ценника

от 420 руб https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=деревянная&page=4

Аппарат Ультразвукового Исследования

CharlesExpam,12. 12. 2023 3:55

Тип: портативный, черно-белый, дисплей: цветной ЖК (без цветного доплера), диагональ: 12,1 дюйм, память: 504 Мб, режимы сканирования: В, 2В, 4В, В/М, М, PW, порт подключения датчика: 2 шт https://kv-med.ru/production/baktericidnyj-obluchatel-recirkulyator-obr-15-4-n/
, доплерография: импульсно-волновая, уз датчики: линейный и конвексный https://kv-med.ru/objectcat/sredstva-peremeshheniya-dlya-asmp-i-mchs/page/2/

Медицинские ультразвуковые сканеры Samsung поставляет в Россию компания осуществляется поставка и сервисное обслуживание медоборудования Samsung на всей территории Российской Федерации https://kv-med.ru/production/zoll-r-series/
За 20 лет сотрудничества в медицинские учреждения нашей страны было поставлено несколько тысяч ультразвуковых сканеров различной конфигурации https://kv-med.ru/production/priemnoe-ustrojstvo-pu-slip-fiksator/

10 лучших УЗИ-аппаратов в 2023 году https://kv-med.ru/production/page/2/

Бренд GE Healthcare Порты для датчиков 3 Высокоплотные датчики нет Объемные конвексные внутриполостные (4D) RAB2-6-RS 2-5 МГц (акушерско-гинекологические и абдоминальные исследования, имеет уменьшенные габариты и вес Внутриполостные датчики IC9-RS 2 https://kv-med.ru/production/prijomnoe-ustrojstvo-up1-s-podiumom/
9 – 9 https://kv-med.ru/objectcat/reanimaciya-i-anesteziologiya/apparaty-ivl/
7 МГц (акушерство, гинекология и урология), RIC5-9A-RS (внутриполостной 4D датчик 3 https://kv-med.ru/production/weinmann-medumat-standart-a/
8 — 9 https://kv-med.ru/production/uzt-1-01-f/
3 МГц) Монитор 17? ЖК с высоким разрешением Панель управления консоль Допплер цветной https://kv-med.ru/production/plaster-50-02/
тканевый, импульсно-волновой, постоянно-волновой, энергетический, высокочувствительный Многолучевое сканирование CRI Панорамное сканирование есть Объемное сканирование (4D) 2D, 3D, 4D Эластография компрессионная Модуль для регистрации ЭКГ 3 https://kv-med.ru/production/baktericidnyj-obluchatel-recirkulyator-obr-30-6-p/
0 DICOM есть Особенности базовой конфигурации стационарный, эргономичный дизайн консоли с изменяемым положением панели управления, встроенный жесткий диск 500 ГБ, пишущий дисковод DVD+/-R(W), цифровой черно-белый термопринтер SONY UP-D 898 https://kv-med.ru/production/ballon-dlya-medicinskih-gazov-kislorod-azot-10l-5l-2l/

Какое количество датчиков в УЗИ-аппаратах необходимо для точного исследования разных органов и систем?
Правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок к закону №488-ФЗ , cреди нововведений - цифровой паспорт промышленной продукции https://kv-med.ru/production/rfs-4000k/

Мебель Белорусских Производителей

LloydTax,12. 12. 2023 3:33

В качестве основного материала для изготовления мы применяем сосну, но есть возможность заказать предмет из другой породы древесины https://goldsosna.ru/category/gostinye/gostinaya-elburg/
В описании каждого товара указаны возможный вид массива (сосна, береза) https://goldsosna.ru/shkaf-s-vitrinoy-medison-d1149/
Деревянная мебель из массива сосны имеет высокие эксплуатационные показатели – не хуже дуба или бука, но обходит их по цене https://goldsosna.ru/4568/
Сосна не поддается гниению и грибкам, не источает вредных веществ https://goldsosna.ru/tumba-prikrovatnaya-1-yashchik-valentina-roskholts/

Кухни из натурального дерева по индивидуальным размерам - собственная производственная база, отборные материалы https://goldsosna.ru/stol-dachnyy-murom/

Быстрая доставка, самовывоз https://goldsosna.ru/krovat-khelga-2/

Мебель из массива дерева https://goldsosna.ru/category/gostinye/gostinaya-tesoro/

Шкаф книжный Вип 104 П https://goldsosna.ru/shkaf-kombinirovannyy-prestizh-gm-5933/

Коллекция

Купить Насос Керхер

JamesRof,9. 12. 2023 19:24


Россия, Московская область https://www.chistomir.ru/cat/moyki_visokogo_davleniya_bez_nagreva_vodi/2802.htmlYdachnik https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_polomojnih_mashin/2343.html
by — интернет-магазин сети https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_sadovogo_oborudovaniya/3280.html
Мы специализируемся на продаже товаров для сада, огорода, электроинструмента, оборудования для уборки, товаров для авто, а также многого другого https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_podmetalnih_mashin/877.html

Выбор модели определяют цели уборки https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_pilisosov_paroochistitelej_bitovie/3198.html
Приборы Karcher умеют не только всасывать пыль, но и: – мыть поверхности; – убирать строительный мусор; – очищать воздух; – собирать загрязнения в специальный контейнер или мешок https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_pilisosov_paroochistitelej_bitovie/2982.html
– работать самостоятельно, без контроля человека https://www.chistomir.ru/cat/bitovie_paroochistiteli/3058.html
Выбирая технику, необходимо учитывать тип помещения, в котором будет уборка и требуемый способ чистки поверхности https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_podmetalnih_mashin/577.html
Эти факторы важны при выборе энергоэффективности приобретаемого аппарата – насколько устройство будет мощным https://www.chistomir.ru/vacancy.html

Разработка Дизайна Квартир

Haroldral,9. 12. 2023 6:18

Мы оценили вашу постоянную готовность искать и находить креативные технические решения для разрешения сложных ситуаций в процессе работы https://vozhevdesign.ru

Поможет решить вам проблемы на будущее!
Перенос существующих электровыводов под розетки и выключатели; Перенос существующих выводов ХГВС и канализации;
Специалисты выезжают для проведения замеров и фотофиксации https://vozhevdesign.ru
При проведении работ, включающих демонтаж конструкций, составляется соответствующий план демонтажа и план помещения после проведения перепланировки https://www.vozhevdesign.ru
А трехмерная визуализация позволит лучше увидеть помещение с разных точек https://vozhevdesign.ru

Задать вопросы можно, воспользовавшись услугой , позвонив по телефону или же, заказав обратный звонок https://vozhevdesign.ru/privacy

Сметы и ведомости материалов полные и окончательные https://vozhevdesign.ru/privacy
Недочеты проектов, которые разработаны нами, устраняем за свой счет https://vozhevdesign.ru/

Индивидуальные Средства Защиты

Scottcok,9. 12. 2023 4:10

Универсальное низкопенное моющее средство Prograss https://astrasept.ru/uborochnoe-oborudovanie/inventar-dlya-uborki-polov/preduprezhdayuschie-tablichki-i-znaki-derzhateli-inventarya/znak-mokryy-pol-fp-117p/

Моющее средство https://astrasept.ru/vedra-urny-korziny/korziny-dlya-bumagi/korzina-dlya-bumag-bolshaya-16-l-setchataya-seraya-brauberg-maxi-231166/

Предварительный заказ Уведомить меня о поступлении https://astrasept.ru/dispensery-siz-i-rashodka/specodezhda/perchatki-lateksnye-i-rezinovye/rezinovye-usilennye-hozyaystvennye-perchatki-s-hlopkovym-napyleniem-zheltye-r-l-60gr./

подробности в разделе
Чистящие средства в зависимости от состава сравляются с различными видами загрязнений:
Цена от 600 руб https://astrasept.ru/rashodnye-materialy-ru/chistyaschie-i-moyuschie-sredstva/

Бытовая Мойка Керхер

JamesRof,9. 12. 2023 2:48

Для извлечения контейнеров не требуется дополнительных усилий и инструментов https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_pilisosov_paroochistitelej_bitovie/1212.html
Сетевой кабель наматывается на фиксатор во время хранения или транспортировке https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_apparatov_visokogo_davleniya/462.html
Пылесос Karcher NT 35/1 Ap EU 1 https://www.chistomir.ru/cat/apparati_visokogo_davleniya_bez_nagreva_s_dvigatelyami_vnutrennego_sgoraniya_mobilnie/3348.html
184-505 пригодится при уборке строительных площадок, производственных помещений и вестибюлей https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_pilisosov_paroochistitelej_bitovie/842.html
С его помощью можно собирать как сухой мусор, так и негорючие жидкости https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_polomojnih_mashin/2355.html
Пылесос оборудован полуавтоматической системой очистки фильтра ApClean, что значительно продлевает срок его службы https://www.chistomir.ru/thanks.html
Мусоросборник емкостью 35 литров позволяет вместить большой объем мусора https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_pilisosov_paroochistitelej_bitovie/1280.html

Мойки Karcher https://www.chistomir.ru/cat/prinadlejnosti_minimoek/748.html

Тележки Уборочные

Williamopigo,8. 12. 2023 9:49

Специальное кольцо, закрепленное на высоком дереве с помощью единственного подвеса, позволит в полной мере испытать опасность широкого полета в разных направлениях https://chisteam.ru/catalog/parogeneratory/gv_vesuvio_10/
Такое развлечение допустимо только для подростков https://chisteam.ru/catalog/podmetalki/podmetalnaya_mashina_lavor_pro_swl_700_et/
Готовый набор Вы обнаружите в магазине спортивных товаров https://chisteam.ru/catalog/mopy/mop_kombi_40_11_sm_karman_yazyk/

Детская площадка при условии тщательного выполнения расчетов на этапе проектирования позволяет рационально и удобно разместить привлекательные для детей разного возраста сооружения https://chisteam.ru/catalog/polomoyki/scl_easy_r_66_bt/

Игровая площадка смотрится привлекательнее, если в качестве ограждения песочницы использовать очищенные от коры брёвна https://chisteam.ru/catalog/pylevodososy/zeus_if/
Возможен и другой, более вариант ограждения, выполненного в виде декоративной изгороди https://chisteam.ru/catalog/Cleaning_equipment/pylevodosos_bytovoy_lavor_pro_venti_xe/

Важно! Если вы собрались строить детскую площадку на даче своими руками, нужно помнить, что на все движущиеся механизмы должны быть надеты защитные кожухи, которые полностью исключают какую-либо вероятность зажима, например, одежды ребенка https://chisteam.ru/catalog/avd/elektricheskaya_minimoyka_lavor_pro_hyper_l_1515_lp/

Если детки совсем маленькие, то располагают площадку в хорошо просматриваемом месте https://chisteam.ru/catalog/pady/pad_14_chernyy_5_sht_v_upakovke/
Дети должны быть всегда в поле зрения https://chisteam.ru/catalog/inventar_dlya_mytya_okon/derzhatel_dlya_shubki_450_mm/
Поэтому следует подобрать место в непосредственной близости возле дома https://chisteam.ru/catalog/procee/bakteritsidnyy_aromatizator_aroma_0_3_l/

Иногда что-то хорошее удаётся сделать и властям https://chisteam.ru/catalog/elektrosushilki_dlya_ruk/elektrosushilka_dlya_ruk_bxg_jet_7000_a_/
Площадка на Тверском бульваре действительно удалась https://chisteam.ru/catalog/procee/dezodorator_musornykh_bakov_sonix_60_1_l/
В парке Горького есть очень крутая площадка:Она всегда полна детейКонечно, типовые площадки делать проще https://chisteam.ru/catalog/dispensery_bumazhnykh_polotenets/dispenser_dlya_bumazhnykh_polotenets_merida_unique_scandinavian_line_solid_cut_cuh376/
Закупил на весь город цветастых городков, галочку поставил – и все https://chisteam.ru/catalog/podmetalki/podmetalnaya_mashina_lavor_pro_swl_r850_et/
Ведь медали чиновникам дают за количество поставленных площадок, а не за их качество https://chisteam.ru/catalog/dozatory_dlya_myla/sensornyy_dozator_dlya_mylnoy_peny_merida_unique_luxury_line_duh561/
Причем сделать хорошую площадку не всегда дороже https://chisteam.ru/catalog/podmetalki/podmetalnaya_mashina_lavor_pro_swl_r1000_et_s_frontalnym_osveshcheniem/
Да, сейчас, когда на правильные детские площадки нет спроса, они дорогие https://chisteam.ru/catalog/122/filter/clear/apply/
Но стоит чиновникам задуматься о том, что действительно нужно детям, как рынок изменится https://chisteam.ru/catalog/pady/pad_16_krasnyy_5_sht_v_upakovke/
Пошлите ссылку на этот пост своему мэру, губернатору или депутату https://chisteam.ru/catalog/professionalnaya_khimiya/osvezhitel_vozdukha_s_aromatom_zhasmina_melissa_jasmine_0_5_l/
Пусть посмотрят, как правильно делать детские площадки https://chisteam.ru/catalog/vedra-dlya-uborki/vedro_plastikovoe_s_otzhimom_na_kolesakh_20l_dlya_mytya_okon/
Возможно, тогда наши дворы будут еще лучше https://chisteam.ru/catalog/vedra-dlya-uborki/vedro_dlya_moyki_okon_plastikovoe_20l/
Посты по теме:

Guzide

Jameswaw,8. 12. 2023 9:47

Китайские платформы https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/byustgaltery/129827/

Что здесь можно закупить:
бижутерия; гаджеты; автотовары; для дома и дачи; косметика; модные аксессуары; ; приспособления для охоты и рыбалки; , кошельки; инструменты; праздничная атрибутика, подарки и прочее https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/komplekty_belya/126205/?oid=126206

Минимальный заказ – 4000 руб, но не менее пяти единиц товара, можно разного https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/komplekty_belya/126379/

Поставщики для маркетплейсов: где искать, как выбрать надежного поставщика, топ-15 лучших поставщиков https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/sportivnaya_odezhda2/sportivnye_kostyumy/129943/?oid=129945

Купить товары для маркетплейсов оптом из Китая в Gomarkt https://mollix.ru/catalog/zhenskaya_odezhda/natelnoe_bele/bele/byustgaltery/129481/?oid=129483