Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archív 2008 - listopad, prosinec

7. 11. 2008

Vzkaz Marie Blankytné - Proč je nutné očistit se od negací

07.11.2008

Pomocí automatického písma mi byl dnes předán tento vzkaz:

"Čistěte se od negací, spojených s proudícím časem, v němž se uvolňují negativní energie z minulých životů! Tento běh je rychlý. Jakmile skončí tato možnost, tento běh se zastaví a duše půjdou kupředu s těmi energiemi, které zůstaly neočištěny. Podle toho budou jednat a utvářet svou budoucnost.

Je třeba, aby bylo hodně lidí s čistými duševními a duchovními energiemi, aby svou čistou přítomností vytvářely čistou, příznivou a dobrou budoucnost. V tom je vaše záchrana. Odpouštějte si a tím čistěte eneergie, které vás utvářejí, vedou vaše myšlení s následnými slovy a vyřčenými větami a dle toho vaším konáním.
Čisté myšlenky - čisté věty - čisté činy - v souladu se zákony Vesmíru - to je vaše záruka dobré budoucnosti.
Tímto kladně přijímáte zvyšující se vibrace čistých vesmírných energií, které přejí životu, tedy i choroboplodným zárodkům, které u vás vyvolávají nové  nemoci.
Buďte čistí, prostí negativních energií ve vašem myšlení a konání - to je vaše ochrana!"
 

Dostali jsme možnost v tomto omezeném časovém úseku očistit negace, které jsme si přinesli z minulých životů nebo si je vytvořili v současném životě.

http://marieblankytna.blog.cz/

použito z blogu Evy Marvánové

Mno a proč je toto důležité? Poslední dobou jsem si neustále říkala: Už abychom byli ve 4D. Už aby to bylo.

Jenže víte jak vypadá 4D? Jako vaše psychika. No ono ve skutečnosti to přímo vaše psychika je. A kolik lidí okolo nás je schopné pracovat se svoji psychikou a udržet ji v jakž takž přijatelně pozitivním stavu? Kdybychom se dostali do 4D bez náležitého očištění, 90% lidí by spáchalo sebevraždu, protože by najednou začalo vidět všechny svoje strachy, všechny démony, kterými se za ta léta existence obklopil. Vstávali byste obklopeni démony, usinali s nimi a spali s nimi. No ani teď to není jiné, ale pouze některým jedincům je dáno vidět, co se v jejích 4D děje.

Ani já na tom nejsem až tak úžasně. Mě v mém 4D neustále poletují různí bojovníci, démoni, světelné bytosti, takže kdybych prošla do 4D, obklopili by mě a byli by stejně hmotní jako já. Což bych já sice vydržela, ale obávám se, že v krátkém okamžiku bych kolem sebe zničila vše, co je stvořeno lidskou rukou nebo co je sice přírodní, ale  lidmi už řádně znečištěné. Sama se mám ještě co učit.

A navíc všechen náš průmysl, ty jedy, které vyrábíme a vypouštíme do ovzduší, to vše by se nám najednou zjevilo ve vší své odpornosti a hnusu a kolik lidí by vydrželo takový pohled?

Nakonec jsou tu i tací, kteří si vyloženě libují v tom, že oni jsou zlí a tak kdybychom přešli do 4D v takovém stavu jako teď, vznikly by rozsáhlé boje mezi samotnými lidmi, až by to nakonec přešlo ve válku, která by nás všechny zničila... a pravděpodobně i všechno kolem nás.

Takže proto, abychom si jakž takž zachovali nějakou tu civilizaci, je pro nás nutné očistit jak sami sebe, tak i přírodu okolo nás. Jelikož přechod do času 4D začne od roku 2012 a dál, máme na to všechno 3-4 roky. No sami vidíte, že je to spousta práce.

 A TAK AŤ UŽ SE VE VAŠEM ŽIVOTĚ ODEHRÁVÁ COKOLI A AŤ SE CÍTÍTE SEBEMIZERNĚJI, VĚZTE, ŽE JE TO POTŘEBA. NAVÍC! NEBOJTE SE PODÍVAT TVÁŘÍ V TVÁŘ SVÝM DÉMONŮM A STRACHŮM, DŘÍV NEBO POZDĚJI TO STEJNĚ BUDETE MUSET UDĚLAT! A KDYŽ SE S NIMI STŘETNETE TEĎ, MŮŽETE SE Z TOHO SETKÁNÍ SPOUSTU NAUČIT. ZNÁM TO Z VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ. JE POTŘEBa PROJÍT SI TUNELEM OČISTCE A BÝT VDĚČNI ZA MOŽNOST GALAKTICKÉ NOCI, PROTOŽE NÁM POMŮŽE VYTVOŘIT NOVÝ SVĚT.

A mějte se krásně!! Čus!!!

§§

Probuzení světelného těla

22.11.2008

Veškeré stvoření je živoucí matrix (základní hmota) světla a geometrie. My, jako lidské odrazy světla, se účastníme radikálního posunu v našich frekvencích a geometriích světla. Výsledný soubor genetických informací, v jeho vyšší oktávě vědomí, nazýváme Dimenzionální Posun.

Jak se pohybujeme směrem k této nové dimenzionální realitě, naše lidské formy procházejí hlubokou transformací. Naše buněčná, DNA základní hmota se posouvá, aby se zharmonizovala s vyšší harmonií a frekvencemi světla a lásky. Skrz tento nový multidimenzionální lidský genetický soubor přenášíme Posun dalším a samotné Zemi.

Náš nový soubor genetických informací, označovaný jako Světelné Tělo, je duchovní biochemie s rozšířenou genetickou a DNA strukturou. Je holograficky přilehlé k našim existujícím tělům, ale má vysoké frekvence světla a lásky, které byly latentní po tisíciletí. Toto krystalové či křemičité tělo světla a lásky je náš prostředek k vzestupu, který nás přenese do vyššího dimenzionálního systému energie Nové Země. Světelné Tělo, které je také nazýváno Merkaba, je skvělé mřížkové dílo světla a posvátné geometrie, které elektromagneticky spojuje naše lidské a multidimenzionální já s nekonečným Univerzem a kosmickým hologramem Lásky.

Zatímco je světelné tělo neustále aktivováno, naše buněčná struktura a celá fyziologie prochází přeměnou, buněčný metabolismus je zrychlen a latentní DNA kódování se rozzáří. Shazováním tělesné hustoty zakoušíme transformační symptomy, tělesné změny, uvolnění starých emocionálních a mentálních struktur a hlavní energetické posuny. Vzpomeneme si, že jsme děti světla, pro které je hlavním smyslem milovat.

Z praktického hlediska používáme tyto rozšířené energie k tvoření vědomi si neomezeného potenciálu. Probuzení Světelného Těla zvyšuje inspiraci, vidění a intuici k podpoře našeho největšího potenciálu.

Například, jestliže si spisovatel, hudebník, umělec, učitel či v jakékoliv kreativní oblasti, můžeš shledat, že vyjadřuješ oktávy krásy a rezonance na úplně nové úrovni. Jestliže pracuješ v obchodní oblasti, můžeš objevit dynamickou vzájemnost ve své práci. Jestliže si léčitel, můžeš rozvinout vyšší vnímání a větší schopnosti transformovat druhé. Nehledě na to, jakou práci děláš, tvé Světelné Tělo a zářící energetické pole se stává prostředkem vlivu a transformace.

Většina z nás dělá velké skoky při probouzení Světelného Těla. Je to také, částečně, díky kosmických vlivům a vlnám světla, které přicházejí na zem v této době. Úmysl a volba jsou nejsilnější dostupné nástroje k našemu probouzení. Vložením úmyslu a vědomého soustředění se na vytváření Světelného Těla, zrychluje náš posun k vyššímu vědomí. Tím, že si vybereš se vědomě spojit v rezonující frekvencí s ostatními světelnými bytostmi a tím, že žiješ životní styl vysokých vibrací, značně, podporuješ tento proces proměny.

My jsme ti, na které jsme čekali. Nyní nastal čas k probuzení tvého Světelného Těla. Přidej se k nám na Krystalické Mřížce! Síla našeho společného pole je jedinečným prostředkem k pomoci této magické přeměně lidského Bytí a dimensionálního vzestupu. Jak početně rosteme, naše láska a světelné pole se zvětšuje mnohanásobně. Přidej se k nám k tomuto nádherném podpůrném systému, abys nám milostivě pomohl s přeměnou do Světelné Těla a paradigmatu Nové Země.

Původní zdroj: email od Children of the Sun k projektu Světelná mřížka

Tento text lze volně šířit, a to bez úprav a s uvedením původního zdroje, překladatelky: Markétka (Markéta Jiříková) a zdroje: www.hadisila.blog.cz 

 zdroj: www.bofi.cz

§§

Drunvalo Melchizedek: CO SE STANE V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI ?

26.11.2008

Obvykle, když se přibližujeme k tomuto bodu precese, kde nastává tato změna, všechno se začíná hroutit - všechny společenské struktury atd. se začínají rozpouštět a hroutit. Klíčem k tomu je magnetické pole Země. Stejně tak, jak si dnešní věda uvědomuje, to může být i klíčem, který v první řadě umožní posun Zemské osy skrze magneto-dynamiku, protože magnetické pole udržuje spojení tam, kde se tekuté aspekty Zemské kompozice stávají pevnými. Při zhroucení tohoto pole se některé pevné látky stanou tekutými a kluzkými. Bylo to demonstrováno v laboratořích. Klíčem je magnetické a elektromagnetické pole. Magnetické pole používáme k interpretaci toho, kdo a co si myslíme, že jsme, a ukládání své paměti. Potřebujeme vnější magnetické pole, abychom si věci pamatovali tak, jak si je pamatujeme. Nemůžeme žít bez nějakého druhu magnetického pole. Když se podíváte na velká města po celém světě, všimnete si, že během úplňku, den před ním a den po něm dochází k více znásilněním a vraždám. Důvodem je, že úplněk vytváří jakoby vlnu v magnetickém poli Země a tato změna stačí k tomu, aby se lidé, kteří jsou emocionálně na hranici, přes tuto hranici přehoupli. Magnetické pole ovlivňuje emocionální tělo.

Zhroucení magnetického pole

Představte si planetu v bodě precese, kdy se věci začínají dostávat mimo rovnováhu. A najednou začne magnetické pole Země, po velmi krátkou dobu (obvykle tři až šest měsíců) hodně kolísat a vlnit se. Stane se to, že lidé ho začnou ztrácet. Budou šílení. Tak se zhroutí všechny struktury na planetě. Bez této rovnováhy se všechno rozpadne. Magnetické pole zmizí úplně na alespoň tři a půl dne. Obvykle dojde k nárůstu chaosu.

Interakce s mřížkou

Pokaždé, když se jeden člověk připojí k mřížce vědomí, zvýší signál z mřížky. Přijde chvíle, kdy si lidé začnou prostě vzpomínat a myslet nově. Děti s tím budou mít nejméně potíží. Čím je člověk starší, tím je to těžší.

Poslední čas posunu osy a dimenzionální propojení

Snad nedojde k tomu, že by se všichni opravdu zbláznili - pokud ano, odtud je myšlenka Armageddonu. Když se podíváte do záznamů, uvidíte, že když se osa posunula v roce 1400 n.l., v Jižní Americe spolu začali všichni bojovat a vést války, protože jejich emoce byly tak silné. Snad se nestane něco podobného.

Asi pět nebo šest hodin před dimenzionálním posunem vědomí začne proces, který je obvykle s posunem osy spojený. Posuny osy a posuny vědomí jsou obvykle propojeny. V tomto případě může dojít k posunu vědomí před nebo po posunu osy. Obvykle nastávají současně a obvykle se v této době, pět nebo šest hodin předtím, objevuje vizuální fenomén. To se stane téměř určitě, jak se začne propojovat 3. a 4. dimenze a naše vědomí se začne přesouvat do vědomí 4. dimenze, zatímco vědomí 3. dimenze začne odcházet.

Až se to stane, synteticky vyrobené předměty složené z materiálů, které se na Zemi přirozeně nevyskytují, začnou převážně mizet, podle toho, z jakých materiálů jsou. Nezmizí všechny najednou. Když se mřížka vědomí 3. dimenze začne rozpadat spolu s hroucením magnetického pole, tyto syntetické věci začnou mizet. Vzhledem k tomu, že změny osy/vědomí/mřížky se děly po miliony let, to je důvod, proč je tu tak málo vyrobených předmětů z předešlých civilizací (některé byly vyvinutější než ta naše), které by nám o nich pověděly.

Skutečnost, že začnou věci mizet, způsobí, že lidé, kteří nevědí, co se děje, budou opravdu bláznit. Proto je tak důležité na tohle pamatovat. Je to přirozený proces, a když se začne dít, měli byste jít na místo, které je přirozené, nezůstávat uvnitř umělých struktur. Musíte být venku na zemi. To je důvod, proč velmi vyspělé civilizace stavěli struktury z přírodních materiálů, jako je kámen. Takové struktury vydrží dimenzionální změny.

Také proto v Taos pueblo, který je starý 1400 let, nedovoluje zákon kmene mít v budovách cokoli syntetického. Vědí, že až přijde den očisty, půjdou dovnitř a zůstanou v klidu soustředění.

Pak je tu další fenomén, který pravděpodobně nastane. Když přijde dimenzionální propojení, ve světe 3. dimenze se mohou objevovat věci 4. dimenze. Jde o předměty, které nebudou zapadat do okolního světa a budou mít barvy dráždící vaši mysl. Budou mít dopad na vaši mysl, kterému nebudete rozumět. Vzhledem k tomu, že je žádoucí postupný průchod rozhraním mezi dimenzemi, nedotýkejte se těchto věcí (dotyk by vyvolal okamžité a plné vtáhnutí do 4. dimenze) ani se na ně nedívejte. Jsou šálivé a dívání se na ně by příliš zrychlilo váš přesun do 4. dimenze.

Pokud zůstanete klidní a soustředění, budete to vše moci nějakou dobu sledovat, ale ne dlouho. Jakmile se magnetické pole zhroutí, vaše zorné pole zmizí a ocitnete se v černé prázdnotě. Země 3. dimenze, se vším záměrem a účelem, bude pro vás ta tam. Většině lidí se v tu chvíli stane to, že usnou a začnou snít, což potrvá asi tři až čtyři dny. Jestli chcete, můžete tam jen tak sedět, ale uvědomte si, že cokoli pomyslíte, že se stane, stane se. Uvědomte si, že poté projdete jakoby procesem "narození" do 4. dimenze a nemějte z toho obavy. Tento proces je dokonalý a přirozený, ale pro lidi na úrovni 3. dimenze je velkým problémem strach. Zdá se, že jde o nový proces, ale je velmi velmi starý. Už jste to zažili. V určité chvíli během toho procesu si možná dokonce vzpomenete, že jste to už zažili.

Druhá strana

Když začne být svět 4. dimenze vnímatelný, světlo se zase vrátí. Ocitnete se ve světě, jaký jste nikdy neviděli (ačkoli viděli, jen si to nebudete pamatovat, protože vaše paměť už byla tolikrát vymazána). Bude se to zdát jako zbrusu nové místo. Všechny barvy a tvary a pocit ze všeho bude nový. S vnímáním na tom budete tak, jako když jste přišli do vědomí 3. rozměru, až na to, že budete stejně velcí, jako jste teď. Spousta věcí je na různých světech velmi podobná - jednou z nich je představa svaté trojice (matka-otec-dítě). Když vstoupíte na toto zcela nové místo, i když nebudete ničemu rozumět, uvidíte tam stát dvě bytosti - mámu a tátu; oproti vám budou hodně velcí. Budou tři až čtyři metry vysocí, jeden bude muž, druhá žena. Tyto bytosti k vám budou mít pouto a budou vás vést a chránit během vaší počáteční doby na tomto světě. Tyto bytosti k vám nebudou mít stejný druh připoutanosti jako zřejmě měli vaši rodiče na Zemi. Od samého počátku vědí, že jste součástí Stvořitele a rozpoznávají vaši božskou povahu. Budete vypadat stejně jako teď, ale pravděpodobně nazí, protože umělé oblečení nepřetrvá během posunu.

Projdete ven na druhé straně a objevíte se v této neuvěřitelné realitě s těmito dvěma bytostmi, ke kterým budete nějak cítit silnou lásku, ačkoli nebudete chápat proč. Přestože vaše fyzická forma bude stejná, atomová struktura ve vašem těle bude dramaticky změněná. Mnoho z hustoty dřívější fyzické struktury bude přeměněno na energii a atomová struktura bude od sebe vzdálenější než dříve. Většina vašeho těla bude převedena na energii, ale nebudete si to uvědomovat.

Scénář "Mnozí jsou voláni, málokteří jsou vybráni"

Ježíš říká v Bibli, že "dva budou v loži a jednoho z vás vezmu". Jde zde o scénář "mnozí jsou volání, málo je vybráno" a tak je tomu často, ale ostatním můžete pomoci jen do určité míry. Tímto procesem projdete sami. Jeho povaha bude záviset na vašich vlastnostech a na tom, kdo jste.

Obvykle se to stane tak, že někteří lidé projdou, jiní ne, ale je tu i třetí možnost - že někdo projde jen tak tak. Ježíš mluvil o podobenství zrn a plev. Pšenice, která projde, na sobě měla nějaké plevy. Ale kdo odstraní plevy? Plevy odstraní sebe samy. Sami sebe protřídíte. Když se člověk dostane do vědomí 4. rozměru, většinou si neuvědomuje, že tvoří celý svět a všechno v něj každičkou sekundu svými myšlenkami a pocity - všechno. Platí to i ve 3. dimenzi, ale není to vědomé, protože jsme na sebe v kultuře uvrhli všelijaká omezení, že si myslíme, že nic nemůžeme. Tam to bude všechno okamžité a jasné. Když jste tak a nejste na to opravdu skutečně připravení a začnete myslet negativní myšlenky a přijde strach, vytvoříte scénář, který vyústí v to, že se propadnete zpátky do nižšího rozměru.

Současně přitom ona "pšenice" projde, sedí tak a myslí na lásku, pravdu, krásu, mír a harmonii - a to všechno se stane. Začnete to všechno uskutečňovat. Budete stabilní v nové realitě díky tomu, co myslíte a cítíte, díky svým vlastnostem a tomu, kým jste. Ježíš k tomuto času řekl "když budete žít mečem, zhynete mečem" a "mírní zdědí Zemi". Ti, kteří jsou tam a nesnaží se chránit se, zabíjet ani nic takového, jen být a myslet pozitivní myšlenky, které se uskutečňují, právě vyhráli tuto hru.

Poté, co se bytosti, které nerezonují s touto realitou ("plevy"), vytratí a rezonující bytosti ("zrno") zůstanou, první z věcí, kterou si začnete uvědomovat bude "jé, všechno, na co pomyslím, se stane!". Obvykle se lidé ve světle toho podívají na své tělo a začnou měnit svůj vzhled tak, aby vyhovoval jejich idealizované představě, kterou mají v mysli - je to cvičení jako pro dítě. Když se podíváte na některé z mimozemských ras, všichni jsou vysocí, krásní a zdraví. Vlastní úprava struktury svého těla je od 4. dimenze výše přirozeným jevem. Je to tvořivé vyjádření. Poté přijdete na jiné zajímavé aktivity.

Na Zemi ve 3. rozměru trvá zhruba 18 až 21 let, než dítě vyroste a může jít do světa a starat se o sebe. Ve světě 4. rozměru to podle zkušenosti trvá asi dva roky, než přejdete ze současné velikosti a stavu (poté, co se tam dostanete) do stavu dospělého - vaše tělo poroste, vaše hlava se vzadu prodlouží a nakonec budete vypadat jako Achnaton. O tomhle celém je ono egyptské vejce metamorfózy.

Vše tohle vysvětluje, proč je pro vás podstatné, abyste si udrželi mír během prvních několika hodin dimenzionálního propojení a postupu do další oblasti dimenzionálního vědomí. Ještě jednou, pracujte na svém charakteru. Jakmile jednou ustanovíte své Merkaba, máte vyhráno. Nejdůležitější ze všeho je vnitřní technologie. Pomáhání ostatním je velmi důležité. Jak jednou lépe rozumíte, o co tady jde, máte morální odpovědnost pomoci, když jste o to požádáni.

Váš vesmírný vývoj

Během tohoto posunu se část vašeho "vyššího já" spojuje s vaším současným stavem vědomí do bodu, kdy vy a ono se stane jedním.

Bytost velmi vysokého dimenzionálního vědomí má jako své "tělo" planetu Zemi. Vy, na vysoké úrovni vědomí, máte jako tělo to, které právě používáte. Jednoho dne se doslova stanete slunci a hvězdami na obloze - je to součástí procesu života.

Vaši noví "rodiče"

S těmito bytostmi, které potkáte, vašimi novými "rodiči", budete už mít "karmickou" vazbu; budou vás provázet a chránit během prvních dvou let, dokud nebudete moci pokračovat sami za sebe. Uvědomují si vaši pravou božskou podstatu jakožto součást stvoření, oproti současným pozemským rodičům - mnozí z nich vidí své děti jako "majetek", který mají "ovládat". Když vám budou vaši rodiče chtít něco sdělit, prostě to zažijete. Když vám budou chtít říct o nějakém místě, prostě tam budete. Ale říše 4. dimenze není ve skutečnosti až tak odlišná od 3. dimenze, v určitých oblastech. Pořád je to svět, který má svůj fyzický aspekt.

Vnoření modelů vědomí Krista/Jednoty do planetárních mřížek

Mnoho jednotlivých bytostí se zjevilo na této planetě, aby ukázaly různé možnosti vědomí jednoty. Byl potřeba model, který by vnořil příklad do akašického/tvarového pole a do paměti člověka, že vědomí jednoty je možností. Ježíš, který předtím prošel velkým počtem dimenzionálních úrovní, byl bytostí, která tento účel splnila. Díky jeho snahám je představa vědomí jednoty člověka zapsána v paměti lidstva jako model. Stejně tak je i v mřížce okolo planety.

Prvním, kdo ilustroval vědomí jednoty byl jeden z faraonů, Achnaton, takové "kterým se jednou staneme". Chodil po světě několik let a vložil to do mřížky. Zasadil semeno, ze kterého vzešlo Essenské bratrstvo. Z nich nakonec vzešli Marie a Josef, kteří opět umožnili zavedení jednoty vědomí skrze Ješuu Ben Josefa, zvaného Ježíš. Když začal Ježíš lidem říkat "milujte jeden druhého, milujte své nepřátele", nikdo to nechtěl slyšet - lidé byli ve vědomí dvojnosti a nedávalo jim to smysl. Teď, když víme o vědomí 4. rozměru, mělo by to dávat smysl. Slova, která říkal, jsou mocná a pravdivá, a my musíme tyto vědomosti převzít a učinit z nich součást svého života.

Veškerá snaha bytostí vědomí jednoty, které přišly na Zemi do 3. dimenze, měla vést k uzdravení procesu, který se stal v Atlantidě.

zdroj:www.novazeme.ning.com
§§

Deklarace sjednocení lidstva

06.12.2008

4.července 1776 přijali moudří mužové Deklaraci nezávislosti, kterou vyhlásili vznik Spojených států amerických. Od té doby se mnohé změnilo a je načase přijmout Deklaraci sjednocení. Ten 232 let starý dokument je ovšem velmi inspirující, proto jsem ho použil jako základ:

Když se v běhu lidských životů stane pro národy světa nezbytným rozvázat politické svazky, které je poutaly k jejich státům, a vytvořit mezi sebou rovnocenné propojení, k jakému je opravňují přírodní i boží zákony, pak prostá úcta k názorům lidstva vyžaduje, aby vyhlásili příčiny, které je vedou ke sjednocení.

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá forma vlády těmto cílům na překážku, má lidstvo právo ji změnit nebo zrušit a ustavit novou formu vlády, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lidstvo za vhodné pro zajištění své jednoty a svého štěstí. Je pravda, že prozíravost velí, aby se formy vlády již ustanovené neměnily z příčin nepatrných ani přechodných, a i všechna zkušenost ukázala, že lidé, je-li zlo snesitelné, jsou spíše nakloněni je snášet, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je a zneužívat k rozdmýchávání bojů, nenávisti a rozdělení, pak je jejich právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští jednoty. Takové bylo trpělivé utrpení těchto národů světa; a taková je nyní nutnost, která od nich vyžaduje, aby změnily své dřívější systémy vlády. Dějiny opakovaných bezpráví a rozdělování mají všechny za přímý cíl ustavení nadvlády úzké skupiny lidí nad světem. Na důkaz toho nechť jsou upřímným lidem světa předloženy skutečnosti.

Odmítají schválit zákony nejprospěšnější a nejnutnější pro spolupráci a schvalují takové, které podporují rozdělení a boj.

Udržují miliardy lidí v bídě a chudobě a jiným dopřávají astronomické zisky, které jdou na úkor zdraví, životního prostředí či společenských vazeb. Blokují používání nejmodernějších technologií, proto aby někteří lidé mohli mít zisk.

Udržují mezi námi i v době míru stálá vojska. Poslušnost a dodržování i nesmyslných zákonů vynucují policejním násilím a hrozbou soudních trestů.

Vyvolávají mezi námi vnitřní spory a snaží se poštvat proti sobě různé skupiny obyvatel, jak uvnitř jednotlivých států, tak mezinárodně.

Nutí lidi být poslušnými loutkami a manipulují s námi prostřednictví médií a kontrolují naše životy prostřednictvím sledování a shromažďováním osobních informací.

Činí nás závislými na blahovůli státních institucí, dávají nám nesmyslné povinnosti, peníze, které jim odvádíme na daních využívají nehospodárně a platí jimi rozdělování lidí, nikoliv jejich sjednocování.

V každé etapě těchto útisků jsme pokojnými prostředky žádali o nápravu: naše opětované prosby měly za následek jenom ještě větší separaci a izolaci. Formy vlády, jejíchž charakter je tak poznamenaný činy, které vedou k rozdělení, jsou nezpůsobilé býti vládami sjednoceného lidstva.

Ani vůči našim demokratickým institucím jsme nebyli nepozornými. Upozorňovali jsme je, že zákony, které schvalují, lidi rozdělují a tvoří problémy. Připomínali jsme jim okolnosti naší nechuti vůči jejich politice a naší společnou lidskou podstau, aby odmítli tyto rozdělující zásahy, které nevyhnutelně vedou k přervání našich svazků a styků. Proto se musíme podřídit nutnosti, jež vyžaduje naše sjednocení, a musíme je považovat, tak jako ostatní lidi, za sobě rovné a neoprávněné nám cokoliv přikazovat.

Proto my, lidé, shromáždění na planetě Zemi, dovolávajíce se u nejvyšího soudce světa správnosti svých úmyslů, jménem a z moci svého srdce, slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že jsme součástí sjednoceného lidstva a že jsme zproštěni veškerých závazků vůči vládám a státům, a že politické svazky mezi námi a současnými formami vlády na Zemi jsou a mají býti úplně rozvázány. A že jako svobodní a nezávislí lidé máme plnou moc nad svými životy, že můžeme budovat planetu lásky, míru, radosti, hojnosti, že můžeme spolupracovat na rozkvětu místo boje o přežití a provádět všechny ostatní úkony a věci, jež podporují naší jednotu. A na podporu tohoto prohlášení, pevně spoléhajíce na ochranu božské prozřetelnosti, navzájem a jeden druhému zaručujeme svou podporu, soucit, přijetí, pochopení a lásku.

Připojíte se k téhle deklaraci?

zdroj:www.cestydusi.cz
§§

Jo! (Gericault, 08. 12. 2008 07:58)

Tohle je fajn, vzhledem k tomu, že přesně tohle poslední týdny řeším. Jenom bych chtěl upozornit, že sjednocení lidstva musí proběhnout na mentální či nadvědomé úrovni. Nemluví se zde o politickém nýbrž o duchovním sjednocení. Proto nesouhlaste s čímkoliv politicky sjednocujícím (EU, Americká Unie – věděli jste, že Kanada, USA a Mexiko již neexistují jako suveréní státy?) Protože současná vládnoucí skupina (jejich tváře jsou známé ale v jiných souvislostech) pod záminkou sjednocení všech zemí světa, chce vytvořit jednu globální vládu nad jediným globálním národem, který by byl velice snadno ovladatelný. Ale to není to sjednocení o kterém se píše výše. Takovéto sjednocení bych přirovnal spíš k otroctví. S tím souvisí i očipování. Začne to s čipem v identifikačních průkazech (I já jsem už byl očipován, vlastním biometrický pas) a skončí to s čipem pod kůží. I G.W. Bush v době své vlády za očipování loboval způsobem, který mi zvedl žaludek – vše dohledatelné na youtube.com. Síla je v tom, že lidé sami budou chtít čip implantovat pod kůži. V rámci boje proti teroru, ochrany vlastní osoby, snadné identifikovatelnosti „slušných lidí“.
Odmítněte Lisabonskou smlouvu, neboť za zástěrkou „větší demokracie pro Evropu“ značně omezuje suverenitu jednotlivých evropských států (prezident Klaus to ví!).
A hlavně! Přestaňte mít strach. Lidé byli vždy nejlépe ovladatelní v dobách válek. Všechny války našeho století byly uměle vyvolány a existují pro to důkazy. I.SV, II.SV, Vietnam a v neposlední řadě Válka proti teroru jak nám ji prezentují USA. Doufám, že všichni víte jak to bylo s útoky 11.9.2001 na WTC a již dávno nevěříte, že za všechno může nějaký chlapík v jeskyni.
Otevřeme oči a přestaňme se bát.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář