Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kto sú Vzostúpení Majstri?

4. 10. 2009

Vzostúpení Majstri sú osvietené duchovné bytosti, ktoré kedysi žili na Zemi rovnako ako my. V priebehu mnohých rokov zbožnosti a snahy naplnili svoje poslanie a dôvod bytia – svoj božský plán – a vzostúpili späť do svojho božského zdroja zjednotiac sa s Duchom. Hoci kedysi mali fyzické telá aké nosíme my, teraz zotrvávajú v nebeskom svete alebo éterickej oktáve a majú telá Svetla.

Pochádzajú zo všetkých dôb, kultúr a náboženstiev a sú zjednotení v takzvanom „Veľkom Bielom Bratstve“. Pojem „biele“ nemá nič spoločné s rasou ale odkazuje na ohromné biele svetlo, ktoré obklopuje ich formy. Oni sú naši starší bratia a sestry na ceste osobného Kristovstva, ktorí posúpili z pozemskej školy, vzostúpili ako Ježiš na konci svojej pozemskej misie. Je to veľké množstvo svätých „oblečených to bielych rób“, ktorí stoja pred trónom Boha. Bratstvo pracuje s opravdivými hľadajúcimi a verejnými služobníkmi každej rasy, náboženstva a kráčajúcimi životom aby pomohli ľudstvu v jeho vývoji vpred.

Keď sú vzostúpené bytosti úplne oslobodené od negatívnej karmy, môžu sa rozhodnúť kde vo vesmíre si prajú slúžiť. Môžu sa rozhodnúť pokračovať vo vývoji so Zemou alebo sa pohnúť ďalej do iných svetov. Mnoho vzostúpených majstrov sa rozhodlo zostať spojených s dušami na Zemi aby ich viedli na ceste duševného vývoja a seba-transcendencie, ktorú oni sami úplne dosiahli. Oni sú skutoční učitelia ľudstva riadiaci duchovný vývoj všetkých tých, ktorí túžia po zjednotení s božským vedomím alebo Bohom.

Vzostúpení Majstri s nami pracujú aby nám ukázali cestu ku mieru, pravde a osvieteniu. Niektorí z nich majú duchovné ústrania na éterickej oktáve oblkopujúcej Zem, kam môžeme ísť študovať. Môžeme cestovať do týchto ústraní v našom duchovnom alebo éterickom tele, kým naše fyzické telá spia. Anjeli a Elohimovia majú tiež éterické ústrania kde môžeme ísť prijať infúzie svetla, liečenie, požehnanie, nápravu a pokyny, ktoré nám pomôžu v našom dennom živote a naplnení nášho jedinečného poslania, nášho božského plánu.

V posledných dobách niektorí spomedzi ľudstva vstúpili do ústraní a chrámov Veľkého Bieleho Bratsva. Ústrania, kedysi fyzické na stratených kontinentoch Lemúrie a Atlantídy, boli stiahnuté na éterickú rovinu, kde ich mohli dosiahnuť len najpokročilejší zasvätenci. S úsvitom Veku Vodnára však Nositelia Svetla znova dostali príležitosť vstúpiť do týchto ústraní – tentokrát cestovaním duše mimo fyzického tela.

Osem zo Vzostúpených Majstrov, ktorí najbližšie pracujú s ľudstvom sa nazývajú „čohani lúčov“.

1. januára 1986 ohlásil Guatama Buddha, že siedmim čohanom lúčov bol udelený súhlas Pánov Karmy aby otvorili „Univerzity Ducha“ v každom so svojich siedmich ústraní, kde môžu uvítať nie tucty alebo stovky ale tisícky a desiatky tisíc študentov, ktorí budú systematicky usilovne sledovať cestu seba-majstrovstva na siedmych lúčoch, zvládajúc hlavne prvý a siedmy lúč...

Čohani
Čohan je pojem ktorý znamená „pán“ alebo „majster“. Je to titul úcty a uznania a určitý čohan dozerá na každým zo siedmych lúčov. Týchto sedem čohanov alebo pánov lúčov sa zamerali na uplatňovanie kvalít svojho lúča počas svojich mnohých inkarnácií na Zemi a môžu nám dať pokyny ako získať seba-majstrovstvo v danom lúči.

Hoci máme prirodzené prednosti a sklony ktoré nás priťahujú ku jednému alebo dvom lúčom, každý z nás musí na to, aby sme dosiahli náš vzostup, rozvíjať určitú úroveň znalosti každého zo siedmych lúčov. Takže je to veľké požehnanie učiť sa a študovať so siedmimi čohanmi.

Sedem čohanov a ich lúče sú El Morya v prvom lúči Božej vôle, Lanto v druhom lúči osvietenia, Pavol Benátsky v treťom lúči lásky, Serapis Bey vo štvrtom lúči čistoty, Hilarion v piatom lúči pravdy a liečenia, Nada v šiestom lúči mieru a Saint Germain v siedmom lúči slobody. Maha Čohan je hlavou (prednostom) siedmych čohanov.

El Morya


EL Morya je Čohan Prvého Lúča, modrého lúča moci, božej vôle a viery a predsedajúci Rady Darjeeling Veľkého Bieleho Bratstva. Tiež predstavuje kvality modrého lúča ako sú vodcovstvo, správne používanie moci a reči, a úplné odovzdanie sa božej vôli. Môže pomôcť všetkým študentom, ktorí si prajú stelesniť tieto prednosti, ovládnuť krčnú čakru a prijať od Ducha Svätého dary slova múdrosti a viery v božiu vôľu.

(Dary viery v Božiu vôľu prvého lúča Ducha Svätého sú sústredené do krčnej čakry)

El Morya je dobre známy ako Majster M ktorí pracoval s Majstrom Koot Hoomi na konci devätnásteho storočia aby založili Teozofickú Spoločnosť a šírili poznanie vyšších právd do širšieho okruhu ľudstva. Po jeho vzostupe pokračoval v práci na rovnakom cieli obzvlášť prostredníctvom Nicholasa a Heleny Roerichových na začiatku dvadsiateho storočia a v súčasnosti prostredníctvom „The Summit Lighthouse“ (Maják na Končiari – http://www.tsl.org, pozn. prekl.) a Marka a Elizabeth Prophetových od konca päťdesiatych rokov minulého storočia.

Niektoré z najdôležitejších učení El Moryu sa týkajú vôle Boha, božej vôle, ktorá sa nachádza v každom z nás. Vysvetľuje, že zladením sa a objatím tejto vôle sa človek postupne zjednocuje so svojim vlastným Vyšším Ja. Nasledovanie božej vôle vedie tiež ku vyjaveniu vnútorného plánu duše a naplneniu jedinečného poslania človeka v živote. El Morya a majstri modrého lúča vždy učia, že keď je vôľa študenta v jednote s vôľou Boha, uspeje.

Majstrova neobyčajná oddanosť Božiemu slovu a práci je mocný prúd ktorý prebieha cez inkarnácie jeho duše na Zemi, keď neochvejne zastával úlohu obhájcu, učitela a vzoru pre vznášanie sa našich duchov ku Láske.

El Moria sa vtelil ako Abraham, staroveký patriarcha, ktorí povstal z Chaldejského Uru aby sa stal pravzorom a praotcom dvanástich kmeňov Izraela.

Počas svojho návratu ako Melchior, jedného z troch mudrcov Východu, sledoval hviezdu ktorá ohlasovala narodenie najlepšieho z jeho potomstva, ktorý splní všetky prísľuby Boha ku svojim duchovným následníkom.

Ako Arthur, kráľ Britov, povolal rytierov Okrúhleho Stolu a dámy dvora Kamelot aby pátrali po Svätom Grále a dospeli prostredníctvom zasvätenia ku vnútorným mystériám Krista.

Zjaviac sa znova na Britskej pôde ako Thomas Becket a tiež ako Thomas More, obaja umučení, hrad dvakrát úlohu obrancu Viery a súpera Kráľa Henryho – tiež dvakrát narodeného (Henry II a VIII) a dvakrát tyrana.

V šestnástom storočí ho cesta jeho duše vzala na Východ v osobe Akbara, najväčšieho z vládcov Magnátov, a v devätnástom do Írska aby bol poet laureát Thomas Moore.

Následne sa objavil ako El Morya Khan, snáď najpovestnejší z Tibetských mahatma. Paradoxne je o El Morya Khanovi dostupných málo biografických údajov tradičnej povahy. Je známe, že sa narodil ak prince Rajput v indickej kaste bojovníkov a vládcov, ktorého si vážili za jeho odvahu a česť. Dátum jeho narodenia je neistý. To čo robí život El Moryu takým pozoruhodným je jeho ďalekosiahla práca spojenia pradávnych duchovných právd Východu s tradíciami Západu. Toto bolo dosiahnuté z väčšej časti prostredníctvom založenia Teozofickej Spoločnosti v neskoršej časti devätnásteho storočia a následnom poučení uvoľnenom prostredníctvom tejto organizácie Majstrom Morya a jeho dlhoročným priateľom Majstrom Koot Hoomi Lai Singh. Toto poučenie prišlo z časti vo forme osobných listov hŕstke Teozofických študentov „Mahatma Himavat“. Tieto listy sú teraz uložené v Britskom Múzeu v Londýne.

V literatúre spoločnosti je možné tiež nájsť príležitostné svedectvá niekoľkých Teozofov plné úžasu, ktorých navštívil tento Himalájsky adept (znalec, pozn. prekl.), ktorý po väčšinu času uprednosťňoval zostať neznámy vonkajšiemu svetu. Spisy týchto prívržencov odhaľujú že sa mnohí snažili aj čo najmenší kontakt s El Moryom.

V roku 1898 El Morya Khan (chán, pozn. prekl.) vzostúpil do srdca Boha.

Počas dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsiateho storočia Vzostúpený Majster El Morya pracoval s Nicholasom a Helenou Roerichovými, ktorí vydali jeho spisy v početných zverejnených prácach. V toku 1958 vyzval Marka L. Propheta aby rozširoval Učenia Vzostúpených Majstrov ako Pearls of Wisdom (Perly Múdrosti), vydané novozaloženým Summit Lighthouse.

So Saint Germainom a Matkou Máriou tiež vyučil Elizabeth Clare Prophet ako svojho Posla. Prostredníctvom vteleného Posla doručuje Učenia Univerzálneho Krista pre Vodnársky vek vedie ústrania pre praktické duchovné techniky pre stretnutie sa s osobnými a planetárnymi výzvami uvedenými v proroctvách Zjavenia Svätého Jána.

Drahocenné pokyny Majstra Moryu sú dostupné cez Zvestovateľov Marka a Elizabeth Prophetových všetkým, ktorí si prajú byť jeho študentami. Vo svojej knihe The Chela and the Path (Učeník a Cesta) Majster jasne ukazuje cestu všetkým ktorí usilujú o vyššiu úroveň vedomia. Definíciami, vysvetleniami a meditáciami, bez ktorých sa horlivý hľadajúci ťažko zaobíde, je pre vás The Chela and the Path osobným poučením zo srdca a mysle Moryu.

Lao-c , Lanto

Lanto je Čohan Druhého Lúča, žltého lúča múdrosti, porozumenia a súdnosti. Predstavuje tieto a ďalšie cnosti druhého lúča vrátane osvietenia a rozlišovania. Pán Lanto vyučuje cestu dosiahnutia osvietenia a majstrovstva v korunnej čakre, a môže dušiam pomôcť prijať dary slova múdrosti a slova poznania Ducha Svätého.

Mnoho inkarnácií Lanta bolo v Číne, kde sústredil oheň osvietenia ktorý vlial do kultúry tejto krajiny veľkú múdrosť. Duke z Čou, jedno z jeho čínskych stelesnení, je povestný guru Konfúcia.

Počas svojho posledného života Lanto zbožňoval prítomnosť Božiu vo svojom srdci tak vrúcne, že božskú iskru, ktorá tam sídli – trojplameň – bolo možné vidieť vyžarovať ako zlatú žiaru cez jeho hruď. Prial si aby prostredníctvom tohto živého svedectva iní ľudia tiež spoznali a verili pravde svojej vlastnej vrodenej iskry božskosti, dverí ich osobného osvietenia a víťazstva. Udržoval toto viditeľné svetlo až kým vzostúpil okolo roku 500 pred Kristom.

Lantove éterické ústranie (ášram, chrám, pozn. prekl.) sa nachádza nad Grand Teton v horskom hrebeni Teton vo Wyoming.

Učiteľ prastarej Cesty
Pán Lanto, veľké svetlo starovekej Číny, teraz slúži ako jeden z popredných učencov Ameriky. Oddanosť svetlu múdrosti a svetlu poznania tohto potichu múdreho mudrca a bodhisattvu s planúcimi očami ho vskutku oprávnili uvádzať vývoj zeme v týchto daroch Ducha Svätého.

Pán Druhého Lúča, on je Vozstúpený Majster v ktorého prítomnosti je možné sa dotknúť a poznať majestátnosť Mysle Boha po častia, ako učí starobylý spôsob univerzálneho kristovstva ktoré vytvorilo zlatý vek Číny, ktoré zostupuje od Maitreiu Prichádzajúceho Buddhu, ktorý prišiel a je uvedené hierarchom Kráľovského Ústrania Teton, Vzostúpeným Majstrom Pánom Konfúciom.

Grand Teton
Lanto vedie výuku v Kráľovskom Ústraní Teton ktoré zodpovedá pohoriu Grand Teton vo Wyoming. V tomto prastarom sústredení veľkého Svetla sa vyučujú cesty všetkých Siedmich Čohanov a je tu uchovaných sedem lúčov Elohimov a Archanjelov. Páni Karmy, Guatama Buddha a všetci členovia Veľkého Bieleho Bratstva často navštevujú toto miesto stretávania Vzostúpených Majstrov a ich následovníkov, zatiaľ čo tiež zastávajú špecializované pôsobenie svojich vlastných osobných ústraní.

Pán mudrcov a filozofov, Pán Lanto nás učí cestu dosiahnutia prostredníctvom osvietenia, výkladu a zvrchovanosti v korunnej čakre. On získal svoje majstrovstvo keď študoval u Pána Himalaya, Manu Štvrtej Koreňovej Rasy, ktorého Ústranie Modrého Lotosu je ukryté v pohorí nesúcom jeho meno.

Tým že si zvolil používať žltý lúč na objatie sŕdc ľudstva sa Lanto zasvätil dokonaniu vývoja svojej planéty prostredníctvom zlatého plameňa osvietenia Kozmického Krista, ktorý nesie, nabitý jeho popudom Božieho-víťazstva pre mladých sveta.

Môžeme sledovať jeho vývoj ako veľkňaza v chráme Božej Matky na stratenom kontinete Lemúria, ktorý zaberal veľký priestor v Tichom oceáne rovnako ako v nasledujúcich stelesneniach na Atlantíde. Následne po potopení „Mu“ ako bola nazývaná Materská pevnina v Tichom oceáne, a neskoršom zmiznutí Poseidonis pod Atlantikom, posledného Atla (Atlantis) ktorý išiel ku dnu po častiach, mnoho adeptov a kňazov posvätného ohňa prenieslo plamene, ktoré strážili do iných častí Zeme.

Majster Precipitácie
Lanto bola a je Majstrom sily precipitácie (zrážania, vylučovania, pozn. prekl.) - alchymického procesu vytiahnutia kozmického svetla a substancie (látky, pozn. prekl.) zo Všobecného a jeho vyplynutí to fyzickej formy (predurčenej hmotnej matrice) vedou hovoreného Slova. Preto bol náležite zvolený aby niesol plameň precipitácie – farby čínskej zelenej so zlatou – do pevnosti Grand Teton, kde Bratstvo zriadilo veľkolepé fyzické ohnisko známe ako Kráľovské Ústranie Teton.

Lanto sa neskôr vtelil ako vládca Číny a súčasník Konfúcia (551-479 pred Kristom)

Následne po svojom vzostupe prijal úrad predsedajúceho Majstra Rady Kráľovského Tetonu a ústranie samotné aby priniesol Západnému svetu oheň vedy, technológie, kultúru Matky a úctu k Životu, ktoré on a Konfúcius zaštiťovali na Ďalekom Východe.

Majster ohnivého jadra dokonalosti v srdci Lúča Múdrosti, a teda vyložene oddaný stúpenec ľalií bieleho ohňa Božskej Matky, Lanto ostáva Guru guruov Číňanov, rovnako ako všetkých duší, ktoré prijímajú jeho lásku ku zlatej k Slnku obrátenej ceste Buddhov a bodhisattvov pod Sanat Kumarom.

Lanto, jeden z pôvodných Strážcov Plameňa hral úlohu pri ranných snahách Sanat Kumaru vyviesť ľudstvo z jeho zatemneného pádu. Skupiny ktoré sa dobrovoľne prihlásili že budú sprevádzať Sanat Kumaru na jeho misii do temnej hviezdy nehľadali nič menšie ako opätovné zapálenie Božskej Iskry v ľudstve, ktoré prostredníctvom de-evolúcie stratilo pôvodný oheň oživujúcu inteligenciu (genus) svojej Božskosti. Toto mienili vykonať z oltáru Šambaly prostredníctvom Veľkého (Sanat Kumara, pozn. prekl.), ktorý sa vyhnal na planétu Zem výhradne za účelom udržania plameňa Života.

Pred svojim vzostupom Pán Lanto rozhodol že svetlo plameňa z jeho vlastného srdca bude vyžarovať fyzicky ako živý dôkaz jeho nasledovníkom, že trojplameň je Slovo, ktoré je premenené na telo a že môže byť teda rozšírené a zosilnené záujmom adepta. Lanto prežívaním svojich rozhodnutí zo srdca, svojou oddanosťou živému Slovu ako Vesmírnemu Kristovi ktorý je vešne s ním a svojim zasvätením čakier posvätnému ohňu Matky dosiahol to čo nedosiahol nikto iný v zaznamenaných dejinách Zeme od Pádu.

Viditeľný trojplameň
Lanto tak zbožňoval Trojicu v trojdielnom Svetle svojho najvnútornejšieho bytia, že prenikavá žiara tejto Božskej Iskry bola naozaj viditeľná cez jeho telo ako vyžaruje jemnú zlatú žiaru cez jeho hrudník. Toto udržoval na počesť Sanat Kumaru až do svojho vzostupu okolo 500 pred Kristom, aby si pôvodní Nositelia Svetla mohli pripomenúť svoje poslanie osvietiť temnú hviezdu.

Pán druhého lúča
Počas devätnásteho a dvadsiateho storočia Lanto stál verne za snahami Saint Germaina oslobodiť ľudstvo prostredníctvom uvoľnenia jeho Učení Vzostúpených Majstrov o JA SOM Prítomnosti a fialového plameňa. 3. júla 1958 Lanto prijal od Kuthumiho úrad Pána Druhého Lúča Vzostúpený Majster Konfúcius ho nasledoval ako hierarcha Kráľovského Ústrania Teton.

30. októbra 1966 bolo v spolupráci s Bohom a Bohyňou Meru Lantovi Karmickou Radou udelené povolenie aby „mocný transcendentný plameň osvietenia“ pulzoval 300 stôp (cca 90 metrov, pozn. prekl.) do atmosféry nad fakultami, univerzitami bohoslovných a teologických škôl sveta, ktorých študenti a učiteľský zbor boli a sú vnímaví na poznanie z vyšších sfér. Všetci študenti ktorejkoľvek školy vyššieho vzdelávania môžu privolať tento plameň do činnosť v záujme učiteľského alebo študentského zboru.

Pavol Benátsky

Pavol Benátsky je Čohan Tretieho Lúča, ružového lúča božskej lásky, súcitu a milosrdenstva. Tvorivosť a krása sú dôležitými kvalitami tohto lúča, ktoré on stelesňuje. Pavol učí cestu božskej lásky prostredníctvom lásky v činnosti, čo znamená posun od rozjímajúcej lásky ku prejaveniu snahy byť milujúcim v činoch a v práci. Pomáha vyjasniť mnoho vecí ohľadom božskej lásky; napríklad pravý súcit pozdvihuje druhú dušu, kým ľudská sústrasť dovolí duši prevaľovať sa v ľudských problémoch bez postupu na duchovnej ceste. Je dokonalý majster na to aby nám pomohol pripraviť sa prijať od Ducha Svätého dar rozlišovania duchov.

Pavol schvaľuje našu vrodenú krásu ako veľkolepých stvorení Boha, a zdôrazňuje snahu nášho Vyššieho Ja. Aby nám pomohol v tomto úsilí, učí ako rozpoznať naše Kristovstvo zdokonaľovaním našej duše a rozvíjaním intuitívnych a tvorivých schopností nášho srdca a srdečnej čakry.

Počas svojho života ako slávny taliansky Renesančný maliar šestnásteho storočia Paulo Veronese, vytvoril vibrujúce nové farby a zdokonalil novú a stále neprekonanú techniku prípravy pigmentov pre uchovávanie maľby. Maľoval biblické postavy a svätých takým spôsobom, aby sa s nimi mohli obyčajní ľudia stotožniť a dosiahnuť hlbšie pochopenie božskosti sídliacej v ľudstve – pochopenie dôležité pre získanie zjednotenia so svojim Vyšším Ja.

Kým Vzostúpený Majster Pavol Benátsky pracuje so všetkými dušami na ovládnutí kvalít ružového lúča, spolupracuje tiež blízko so študentami umenia, hudby, architektúry a inžiniermi pri vytváraní krásy, symetrie a dizajnu.

Éterické ústranie Pavla Benátskeho nazývané Chateau de Liberté (Zámok Slobody) sa nachádza na rieke Rhone v južnom Francúzsku.

Jeho oddanosťou je krása, zdokonaľovanie duše prostredníctvom rozjímanie, trpezlivosti, pochopenia, sebadisciplíny a rozvoj intuitívnych a tvorivých schopností srdca alchýmiou sebaobetovania, nesebeckosti a odovzdania sa.

Na Atlantíde slúžil vo vláde ako hlava pre kultúrne záležitosti. Skôr ako sa kontinent potopil išiel do Peru aby založil ohnisko plameňa slobody, čo neskôr Inkom umožnilo vytvoriť prekvitajúcu civilizáciu. Neskôr sa vtelil v Egypte ako majster ezoterickej architektúry a pracoval spolu s El Moryom, majstrom murárom, pri budovaní pyramíd.

Vo svojom posledom vtelení ako Paolo Veronese sa stal jedným z najväčších umelcov Benátskej školy. Narodil sa v roku 1528, získal trocha formálnej výuky v umení skôr ako začal svoju plodnú kariéru. Jeho skorý štýl bol jednoduchý, pevný a úprimný. Čoskoro sa stal významným ako dekoratér (zdobiteľ, pozn. prekl.) veľkých stavieb a kostolov nazývaný „Maliar živých obrazov“.

Veľkolepá práca Paola Veronese je v podstate Kresťanskej témy, rozmerná a bohatá na farby, a zahŕňa Pokušenie Svätého Antona, Korunovanie Panny, Zloženie z Kríža, Večera v Emauze, Svätá Rodina a Zdvíhanie Lazara – každá z nich dôležité zasvätenie Kristovstva, ktorá do dneška prenáša esenciu lásky Vzostúpeného Majstra Ježiša.

Maľby v kostole Sv. Sebastiána vybraté z minulosti Esther vzbudili tak veľa obdivu že Paolo sa čoskoro zaradil takmer zarovno s Titianom a Tintorettom. V roku 1962 dostal objednávku na jeho slávny Sobáš v Kane ktorý dnes visí v Louvre. Okrem jeho veľkoleposti ako maliarovi je o jeho živote známe málo.

Pavol Benátsky vzostúpil 19.Apríla 1588. Jeho ústranie, Chateau de Liberte, sa nachádza na éterickej rovine nad južným Francúzskom na rieke Rhone. (Jeho fyzický náprotivok je zámok, ktorý teraz vlastní súkromná francúzska rodina.) Pojíma učebne s maľbami a umelecké diela všetkých druhov zo všetkých dôb a rás a kultúr a tiež tvorivé dielne pre hudobníkov, spisovateľov, sochárov a študentov hlasu. Tu majstri uvádzajú nové techniky na každom poli umenia. A sem Bohyňa Slobody, patrónka Pavla Benátskeho priniesla plameň slobody z Chrámu Slnka na Atlantíde. Počiatočný podnet z tohto plameňa podnietil vytvorenie Sochy Slobody, daru ľudí Francúzska ľuďom Ameriky.

Všetci čo začujú slovo Božie, ako učí Pavol Benátsky môžu skôr ako odídu požiadať svoje Sväté Ja Krista a strážnych anjelov aby ich zobrali do jeho ústrania v Chateau de Liberte.

„A ja vás zoberiem za ruku a ukážem vám môj zámok. Ukážem vám umelecké práce, stvorené učeníkmi nevzostúpenými a vzostúpenými. A prejdeme cez mnoho miestností, a nakoniec vás zoberiem do miestnosti v ktorej je rám ktorý visí. V niektorých prípadoch to bude prázdny rám. V niektorých prípadoch v ňom bude plátno. Bude to váš rám, rám vašej identity očakávajúci vás aby ste predviedli nadanie vášej duše. A keď vidíte ten rám, ak je prázdny, budete ho chcieť naplniť. A tak vás zoberiem na to miesto, kde môžete pracovať s ostatnými remeselníkmi, ktorí sa učia umeniu živej lásky výcvikom ruky a cvičením vyjadrenia aby ste mohli nakresliť obraz svojej vlastnej Kristovej dokonalosti.“

Pavol Benátsky nás učí že dosiahnuť zjednotenie s Kristovým plameňom je pohybovať sa s láskou.

„Čím viac ste vycvičení, tým silnejšie sú mriežky vedomia. A mať silné vedomie ako silné svaly vám umožňuje vyvažovať megatony svetelnej sily, ktorú nazývate láska... Umenie živej lásky je byť tvorivý. A umenie bytia tvorivým je byť sebadisciplinovaný.“

Serapis Bey

Serapis Bey je Čohan Štvrého Lúča, bieleho lúča a hierarcha Chrámu Vzostupu v Luxore. Niektoré kvality bieleho lúča sú čistota, poriadok, radosť, nádej a dokonalosť. Serapis pracuje so študentami aby im pomohol rozvinúť tieto kvality, získať majstrovstvo v koreňovej čakre a postupne a bezpečne zdvihnúť oheň kundalini, ktorý je uchovávaný v tejto čakre. Je veľký ctiteľ Božej Matky a jej svetla a ohňa vo všetkých dušiach.

Niekedy je nazývaný „autoritár“ kvôli jeho urputnému odhodlaniu zachrániť duše od seba-zhovievavosti a posunúť ich najúčinnejšou cestou ku ich vzostupu. Serapis preskúšava a vyučuje kandidátov na vzostup. Serapis môže pomôcť ľuďom pripraviť sa na prijatie daru fungovania zázrakov od Ducha Svätého.

Serapis bol vtelený ako vysoký kňaz v chráme vzostupu na Atlantíde pred viac ako 11,500 rokmi.

Serapis strávil mnoho životov pri Níle a ako egyptský faraón Amenhotep III (1417-1379 pred Kristom) nazývaný „Vznešený“ priviedol Egypt na jeho vrchol diplomatickej prestíže, blahobytu a mieru. Vybudoval množstvo monumentov, palácov a chrámov vrátane fyzického chrámu v Luxore, ktorý bol vybudovaný aby zodpovedal obrysu ľudskej kostrovej sústavy. Pozorní študenti jeho architektúry odhalili, že celý chrám vysvetľuje mnohé tajné funkcie orgánov a nervových centier.

Jeho najznámejšou inkarnáciou bol Leonidas, veľký bojovník, ktorý viedol Sparťanov v slávnej bitve pri Thermopylae v Grécku. Okolo roku 480 pred Kristom odolával s herkulovskou snahou s iba tromi stovkami bojovníkov postupu Xerxesovej obrovskej Perzskej armády pri Thermopylae. Hoci boli nakoniec porazení, ich boj do posledného muža je oslavovaný v literatúre ako symbol hrdinstva navzdory zdrcujúcej prevahe.

Serapis vzostúpil okolo 400 pred Kristom. Jeho éterické ústranie sa nachádza nad Luxorom v Egypte.

V devätnástom storočí Serapis Bey blízko spolupracoval s majstrami El Morya, Kuthumi, Djwal Khul a ďalšími majstrami pri zakladaní Teozofickej spoločnosti.

V roku 1967 Vzostúpený Majster Serapis Bey nadiktoval knihu Spisy o Vzostupe: Príbeh urýchlenia Duše do Vyššieho Vedomia a Cesta Zasvätenia, ktorú zaznamenal Posol Mark L. Prophet. V tejto knihe Serapis ponúka dômyselné odpovede na otázky života a smrti. Dáva návod ako krok za krokom nasledovať znalcov Východu a Západu, vrátane Ježiša Krista, ktorí boli účastníkmi skúšok v mysterijnej škole v Luxore v Egypte, podstúpili zasvätenie Sfingy a vo Veľkej Pyramíde. Serapis učí ako žiť život naplno tu a teraz a ako vedome vzostúpiť (urýchliť) do vyššej reality, ktorá je večným príbytkom duše.

Hilarion

Hilarion je Čohan Piateho Lúča, zeleného lúča pravdy, vedy, vízie a blahobytu. Pracuje s dušami aby im pomohol získať majstrovstvo v čakre tretieho oka a kvalitách zeleného lúča vrátanie liečiteľstva, hudby a vedy udržania nepoškvrnenej predstavy. (Nepoškvrnená predstava je ľubovoľná čistá myšlienka udržiavaná jednou osobou pre úžitok inej.)

Ako Vzostúpený Majster má Hilarion záštitu nad učiteľmi pravdy, náboženskými vodcami a misionármi a tiež tými čo praktizujú liečiteľské umenia, vedcami a inžiniermi vo všetkých oblastiach, hudobníkmi a tými čo sa špecializujú na počítačové a vesmírne technológie. Je tiež večný empirik, ktorí privádza hľadajúceho na iniciačnú cestu o ktorej hovoril apoštol Pavol: „Nájdi pravdu, a pravda ťa oslobodí!“ Zaujíma sa o pomoc ateistom, agnostikom, skeptikom a ďalším empiricky (zmyslovo, pokusne, pozn. prekl.) zameraným, ktorí sa často nie zo svojej viny stali rozčarovaní zo života a náboženstva a nemajú vonkajšie poznanie cesty individuálneho Kristovstva.

Apoštol Pavol
Apoštol Pavol bol jednou z Hilarionovych inkarnácií. Pavol študoval Židovské právo pri nohách Gamaliela, jedného z najväčších učencov aký kedy žil. Táto výuka mu poskytla účinnú prípravu na jeho apoštolské poslanie, v ktorom po tridsať rokov písal listy a držal kázne naskrz Malou Áziu a Stredomorím. Počas troch rokov, ktoré strávil v Arábii Pavol prijal vnútorné učenia od Ježiša v Ježišovom éterickom ústraní teraz známom ako „Svätej Krajine“. Postupne si Pavol navliekol plášť svojho Pána a uskutočnil mnoho diel ako jeho nástroj pri liečení, zázrakoch, proroctvách a zanietených konverziách. To bola pravá cesta po ktorej chcel Ježiš Kristus aby kráčali jeho apoštolovia. Pred svojou konverziou Pavol (nazývaný v tej dobe Saul) prenasledoval Kresťanov. Asistoval a schvaľoval ukameňovanie Svätého Štefana, prvého Kresťanského mučeníka. Táto karma zabránila Pavlovi vzostúpiť napriek jeho mučeníctvu na záver jeho veľkolepého života ako apoštola.

Svätý Hilarion
Jeho posledná inkarnácia bol Svätý Hilarion pustovník a liečiteľ vo štvrtom storočí, ktorý vykonal mnoho zázrakov. Podarilo sa mu naplniť liečiteľské poslanie ktoré započal ako apoštol Pavol a dokázal vyvážiť karmu prenasledovania Kresťanov ktorú spôsobil ako Saul. Hilarion strávil dvadsať rokov v púšti prípravou na svoje poslanie. Vyháňal zlých duchov a vyliečili tisíce ľudí. Nikdy mu nedali pokoj. Prenasledovali ho cez púšť a cez more, taký bol zmocnený Ježišovým plášťom liečenia. Na záver svojho života Hilarion vykonal svoj vzostup.

Kvality Piateho Lúča
Čakrou Piateho Lúča je tretie oko. Je smaragdovo zelené ((?) väčšina zdrojov udáva pre šiestu čakru farbu indigo alebo fialovú, avšak farby čakier nesúhlasia s farbami lúčov, pozn. prekl.) a skladá sa z deväťdesiatich šiestich okvetných lístkov. Smaragd, diamant, jadeit a krištáľ sústredia svetlo Piateho lúča. Smaragd je symbolom bohatého života. Používa sa na sústredenie Vše-Vidúceho Oka Boha a tiež poskytuje veľkú ochranu. Upokojujúci účinok jadeitu je útechou pre každého a je zvlášť užitočný pre hyperaktívne deti. Jeho molekulárna štruktúra harmonicky nesie tichý mier zeleného lúča.

Jedna z najväčších Majstrov Piateho Lúča, lúča pravdy, je Pallas Aténa. Najčastejšie sa o nej hovorí ako o mytologickej gréckej bohyni, v skutočnosti je Vzostúpená Majsterka. Ona bola múza ktorá bola patrónom Francisa Bacona (skutočného autora prác pripisovaných Shakesperovi) a jeho kruhu Alžbetinských autorov. Všetci Majstri liečitelia, vrátane Matky Márie a Archanjela Rafaela slúžia v Piatom Lúči.

Piaty Lúč je tiež lúčom precipitácie. Prepravuje kvality ktoré používame aby sa veci udiali fyzicky, a vládne technológii a vede, ktoré používame aby sme zlepšili svoje životy. Je to lúč hudby a harmónií vnútorných sfér a zvuku, prináša do existencie celé stvorenie. Je to kľúč ku vede hovoreného Slova, ktorú môžeme používať na liečenie a urýchlenie božského plánu, priniesť jeho fyzické naplnenie a celistvosť.

Na ovládnutie Piateho Lúča musí človek najprv dosiahnuť rovnováhu v sile, múdrosti a láske prvých troch lúčov a tiež bieleho lúča Božej Matky vo Štvrtom Lúči. Získanie tohto majstrovstva vedie ku rovnováhe potrebnej na to aby mohol byť efektívnym vedcom, hudobníkom alebo liečiteľom.

Hilarion pomáha dušiam pripraviť sa na prijatie daru liečiteľstva od Ducha Svätého. Jeho éterické ústranie sa nazýva Chrám Pravdy a nachádza sa nad ostrovom Kréta v Grécku.

Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář