Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matka Meera

7. 2. 2010

Úvod

Matka Boží byla vždy uctívána jako povzbuzující síla vesmíru. Ačkoliv některé její podoby jsou dobře známé například Kalí, Panna Marie. Mnoho jiných vtělení si vybralo klidnou, tichou práci ve vesmíru. Jen v neklidných dobách, jako je ta dnešní, přicházejí její inkarnace mezi nás, aby léčila, ochraňovala či transformovala.

ObrazekJednou z nejvíce uctívaných a milovaných vtělení Matky Boží je Matka Meera, mladá indická žena, která žije v malé vesnici v Německu. Ačkoliv nemá žádnou hlučnou publicitu, tisíce lidí z celého světa přicházejí, aby přijali její daršan, tichý dar uzdravení a Světla, předaný pohledem a dotykem. Je dobře známá v celé Indii a také navštívila Kanadu a Spojené státy. Jedinečným darem Matky Meery světu je zprostředkování (poprvé v historii země) zcela přeměňujícího světla pocházejícího z Nadduše a z kontaktu s Nejvyšším.

V dnešní době krizí a rostoucího hladu po duchovnu Meera nabízí svým dětem přímý přenos světla, které rozpouští všechny bariéry a mění celé bytí tak rychle a do takové míry, jak je to potřebné. Světlo mohou přijmout všichni, kteří jsou otevření, i když se nesetkali s Matkou Meerou ve fyzickém těle. Jako vtělení Matky Boží, stojí Matka Meera nad všemi dogmaty a hierarchiemi. Nepožaduje žádnou zvláštní věrnost a nabízí svou proměňující sílu všem, bez ohledu na jejich cestu či náboženství.

Odpovědi jsou okamžité odpovědi Meery na otázky jejich stoupenců, které se týkají její identity, práce a její Cesty, objasnění práce Boží Matky ve světě. Otázky (dále uvedeny kurzívou) a odpovědi shromáždili Christine Cox, Jeffry Cox, Andrew Harwey, Adilakshimi (sekretářka a stoupenkyně MM) a ostatní oddaní. Adilakshimi vložila několik úžasných komentářů, které v knize najdete. Inkarnována, Matka Boží nabízí nám v této těžké době Cestu radosti a transformace, šanci otevřít se jejímu požehnání, šanci přijmout a pracovat se Světlem, změnit sebe i svět, v kterém žijeme.

"Celý smysl mé práce je v přivolávání nejvyššího Světla a v pomoci lidem. Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu."

 

Práce Matky Meery

Probíhá práce Matky ve světě po celou dobu?
Ano, stále. Vědomí lidstva je připravováno na obrovské skoky a objevy, nejjemněji, jak je to jen možné. Ale některé věci budou změněny. Nerada ničím. Ráda věci měním, ale kde chybí otevřenost, musí být ničení. Ať tak, či onak, Bůh dává člověku velkou šanci. Mnoho božských osob je na Zemi. Ukazujeme člověku cestu ven, nabízíme božské Světlo, božské vědění (vědomí). Do pozemského vědomí přinášíme božské. Člověk si musí vybrat. Je svobodný. Bůh nenutí svoje děti k ničemu. Chce jejich svobodno u lásku. Soucit a láska jsou neustále zde.

Přinášíš Nejvyšší Světlo, abys pomohla urychlit práce (službu) pro svět a také individuální přeměnu. Je zde i jiný aspekt Tvé práce než přinášení Světla?
Přišla jsem, abych řekla, že všechny cesty jsou stejně dobré a všechny vedou k božství, tudíž různí věřící mohou pokračovat ve své cestě. Například muslimové, křesťané, hinduisté, buddhisti a další. Věřící mohou věřit a následovat svou víru, ale nebojovat nebo nenávidět ostatní. Lidé kráčející po jakékoliv cestě mohou ke mně přijít - pomohu jim uvědomit si Božské a dám jim mír a štěstí, když mají problémy.

Jaký je Tvůj hlavní cíl?
Pomoci lidem a udělat je šťastnými, mírumilovnými, spokojenými, vyrovnanými a milujícími. Štěstí a duchovní růst spolu souvisejí. Být mírumilovný a šťastný vytváří nejdůležitější základ duchovní praxe. Pak jde vše samo od sebe.

Jaký je Tvůj záměr?
Ochraňovat všechny stránky lidského bytí. Adilahshimi: Matka Meera absolutně rozumí lidské povaze (přirozenosti) a ví, jak těžké je to zde, na Zemi. Pomáhá všem druhům lidí v jakékoliv životní situaci nebo stupni uvědomění. Jiná vtělení mají sklon zaměřit svou pomoc na určitou úroveň života.

Obávám se, že když za Tebou lidé přijdou, překážejí Ti v práci. Je to pravda?

Nic nemůže ani nebude vadit mé práci. I kdyby celý svět přijel za mnou, má práce nebude přerušena nebo odchýlena ani na okamžik. Pracuji na všech úrovních. Pracuji všude. Tato Země je jen jedna rovina, ve které pracuji. Jak by mohlo cokoliv narušit moji práci.

Bude se Tvá práce odvíjet po staletí? Bude se o ní dlouho vědět?

Ano.

Změní se věci ve světě díky Tvé přítomnosti, vnitřní nebo vnější cestou?
Oběma.

Cítíš potřebu osvítit svět rychle?
Nespěchám, až bude svět chtít, přijde.

Chceš založit náboženství?
Ne. Božství je moře. Všechna náboženství jsou řeky vedoucí do moře. Některé řeky se moc klikatí. Proč nejít přímo do moře?

 

 

Přinášení Světla Nadduše

Co je důležité na Světle z Nadduše?
Toto Světlo je vším. Proces transformace půjde rychleji, protože Světlo lidi otevírá. Jestli nejsou otevřeni teď, tlak a síla Světla jsou tak velké, že se otevřenými stanou.

Co to znamená přinášet světlo?
Copak není všude? Světlo je všude, ale když ho člověk potřebuje, musí vědět kdy, kde a jak a na co jej použít. Světlo je zde neustále, modlila jsem se k Nadduši, k Nejvyššímu, aby šlo Světlo využít. Nikdy předtím jej využito nebylo. Jako elektřina je všude, ale musíme vědět, jak ji aktivovat. Přišla jsem kvůli tomu.

Podle knihy The Mother jsi spolupracovala s jinými božskými bytostmi na přinesení Světla sem. Bylo to poprvé v historii planety Země, kdy bylo Světlo přineseno?
Pan Reddy (strýc - pozn. překl.) požádal slavného bráhmana, Védského učence, který nahlédl do starobylých textů a řekl, že je to skutečně poprvé, kdy bylo Světlo poprvé využito na Zemi.

Je to Tvá božská mysl, která řídí Nejvyšší Světlo?
Není dobré užívat slov jako například mysl. Ten proces se jednoduše uskutečňuje.

Přinášíš světla i z jiných dimenzí nebo pracuješ jen se Světlem z Nadduše?
Pracuji se Světlem z Nadduše, stejně jako se světly z úrovní Bohů a Bohyň.

Musela jsi vstoupit do lidského těla kvůli přenosu a přínosu Světla?
Ano.

Jestliže opustíš své tělo, odejde Světlo s Tebou?
Ne, zůstane a bude pokračovat. Každý Avatar přináší s sebou na Zem částečné Světlo, které mění lidskou historii. Musíme se snažit odkrýt toto Světlo, které je v nás, schované jako poupě. Musí rozkvést jako květina. Ve všech věcech všude, ve všech bytostech je Světlo ukryté a musí být objeveno. Jestliže se budeme snažit celým srdcem, budeme úspěšní. Chci, přeji si, aby Světlo Nadduše rozkvetlo všude.

  

Nadduše a Její Světlo

Co je Bůh?
Co není Bůh? Všechno - dobré i špatné je Bůh.

Mohla bys popsat Nadduši?
Je to nekonečné Světlo, je zdrojem všeho, zdrojem bytí, vědění, zkušeností, blaženosti, míru i každé duše.

Je nějaký rozdíl mezi Nadduší a jejím Světlem?
Do určité míry. Nadduše je ve všech stvořeních - země, voda, oheň, vzduch, obloha, zvířata - po celý čas. Světlo ale můžeme vidět jen někdy. Světlo má hodnotu lásky, milosrdenství, síly, blaženosti. Bez něho nemůže nic existovat.

Jak Nadduše vypadá?
Je bezbarvá, ale obsahuje v sobě všechny barvy, také barvy a sílu každého světla ze všech dimenzí. Je všude a ve všem.

Zažíváš Nadduši v určité formě?
Vidím ji jako Světlo. Obvykle je bílé, ale někdy má barvu.

Pochází všechna světla z jednoho zdroje?
Ano, ale každý guru i bůh má své vlastní světlo různé kvality. To, jaké světlo dostaneš, závisí na tom, co (koho) uctíváš.

Mohou ostatní guruové využít Světlo Nadduše k pomoci svým žákům?
Lidští guruové nemohou. Každopádně od té doby co přicházejí Avataři z Nadduše, využívají Světlo z Nadduše. Ale práce se Světlem není totéž, co přinesení Světla na Zemi. Já přináším Světlo, aby celkově ochránilo život všech věcí a stvoření.

  

Matka Boží 

Jaký je rozdíl mezi Bohem, Shaktí a Matkou Boží?
Nadduše je všechno. Shaktí je jen část, pouze malý díl její síly a Světla. Nadduše tvoří vše a Shaktí a Bohové i Bohyně ochraňují stvořené. Shaktí je mocnější než Matka Boží. Shaktí nemá žádnou formu, ačkoliv si ji možná nějak představujeme. Je uctívána odděleně od Nadduše a je nezávislá na modlitbách. Co chce, to udělá. Shaktí nelze kontrolovat. Jestliže ji uctíváme, můžeme se pouze poddat. Kdežto Matka Boží vyslyší naši modlitbu. Má lásku k lidem a ochraňuje je a vnáší do jejich života harmonii a mír.

Je Matka Boží naprosto odevzdaná Nadduši?
Zde je vzájemné pochopení. Není to otázka oddanosti.

Jaký je rozdíl mezi Matkou Boží a Otcem?
Otec je přísnější, ona je více milující a citlivější. Je také trpělivější a tolerantnější.

Tak jako Buddha reprezentuje sílu osvícené duše, co reprezentuješ Ty?
Pomohu všude tam, kde je potřeba. Síla Matky je ne v jedné síle, ale ve všech silách.

Jsou v této době na Zemi i jiná vtělení Matky Boží?
Ano, je jich mnoho. Některá budou známá, ostatní si přejí zůstat v tajnosti. Práce každého je různá. Každé vtělení vyjadřuje jiný aspekt Matky Boží. Moje pole působnosti je velmi široké a více celistvé. Pomáhám lidem ve všech rovinách života. Také spolupracuji s Sri Aurobindo a Sweet (sladká) Mother.

  

Světová transformace 

Musí být staré složení lidstva, myšlenky a zvyky změněny?
Ano. Ale tak velké změny trvají dlouho. Musí se na nich pracovat, musí se o ně usilovat. Člověk musí vykonávat namáhavou práci, Bůh neudělá všechno. Když se lidé stanou vědomými si přítomnosti Světla, transformace půjde rychleji. Tento proces probíhá nezávisle, ale málo lidí je uvědomělých. Když bude více lidí vědomých, práce bude mnohem efektivnější. Prozatím využívejte Světla. Je zde, tak se jím nechte změnit. Transformace přijde, až nastane pravý čas.

Ve světě je vidět mnoho posedlosti a nenasytnosti a je těžké věřit, že transformace je možná.
To, co vidíš, je skutečné, ale božství v člověku je také skutečné. Touha po Bohu je skutečná - to je nejpravdivější realita v člověku. A Bůh člověka miluje neomezeně (absolutně). Transformace nastane, ale potrvá dlouho a přijde pomalu. Její základy musí být vybudovány důkladně.

Přeměna světa zahrnuje změnu těch nejbanálnějších a zároveň složitých aspektů života?
Pokud se nezmění toto, nebude to transformace. Ničemu se nesmí vyhýbat. Ti, kteří mě milují, budou ochotni pracovat se vším na světě - s temnotou i každou obtíží. Lidé si představují, že nepracuji, nebo zjistili, že člověk nepracuje? Boží práce je nejtěžší a nekonečná. Žádám lidi, aby přijali složitost celé záležitosti a reality. Přišla jsem v těle, abych dokázala, že je to možné. Mé milosrdenství, pomoc a Světlo jsou zde, ale i člověk se musí zapojit. Lidé by neměli ke mně přicházet, pokud chtějí jen něčemu utéci. Nepřišla jsem proto, abych se stala útočištěm. Přišla jsem dávat radost a morální sílu nezbytnou pro změnu. Zde není rychlá odpověď, ani jednoduché řešení.

Je zvláště tento svět drahý Bohu?
Všechny světy jsou Bohu drahé. Má zodpovědnost a musí dávat pozor na každý z nich. Jako zahradník má zodpovědnost za všechny zahrady na obrovském pozemku.

Pan Reddy, tvůj strýc řekl, že tvůj příchod na Zem znamená, že člověk je ve spolupráci s Bohem na znovuvytvoření světa, a že se konečně dostatečně rozvinul. Je to pravda?
Ano, ale musí být dostatečně vyvinut k pokoře. Musí pochopit, že bez Světla není ničím. Musí se obrátit k vyšší síle, kterou je láska a vědění.

 

O Matce Meeře

Vtělila jsi se s vědomím své božskosti?
Předtím, než jsem přišla na Zem, jsem věděla, kdo jsem, věděla jsem, že se inkarnuji a jaká bude má práce. Matka je nadčasová.

Byla jsi vždy lidskou bytostí?
Ne.

Věděla jsi, kým jsi, už jako dítě?
Ano, vždycky jsem to věděla.

Proč žiješ normálním životem v malé německé vesnici?
Abych ukázala světu, že transformace je přirozený proces a může se dít kdekoliv a v normálním životě..

Ke kterému z aspektů Boží Matky zmiňovaných Aurobindem v knize The Mother (Matka) Mareshwari, Mahsarasvati, Mahalakshmi, Mahakali - se cítíš nejblíže a jsou zde ještě její jiné stránky, které hrají roli v tvé práci?
Mám (obsahuji) všechny čtyři aspekty, ale nejvíce vlastnosti Durgy. Durga má více trpělivosti než ostatní. Durga je aspektem Matky Boží, který více miluje své děti, než trestá. Odpouští. Durga miluje lidi více než jiné Bohyně. Pokud Durga ničí, ničí to, co je nutné, ne se zlobou, ale s láskou. Durga sestoupí dolů, na kteroukoliv úroveň, kde je jí třeba. Můžete si ji představovat mnoha způsoby - jako matku, učitele, otce. Adilakshimi: Matka Meera má skutečný soucit, a ten je bez sentimentu. Ví, že jestliže podpoří naše iluze, utěší nás, tak nás nechá v nevědomosti. My nedokážeme zlevnit lásku tím, že ji stáhneme na svou úroveň. A to je těžší a jemnější zároveň, než si myslíme.

Měníš se?
Mé tělo se mění a způsob, kterým mě vnímáte se mění tak, jak rostete v uvědomění. Já jsem byla vždy stejná a stejná.

Máš nějaké touhy?
Mou největší touhou je být stále s Nadduší. Adilakshimi: Když je Meera v těle, přeje si být v naprostém spojení s Nadduší. Mezi tím, jestli je v těle nebo s Nadduší, je pro ni obrovský rozdíl.

Jaký (je ten) rozdíl?
Když jsem v těle, musím plnit svou službu vám, světu. Když jsem s Nadduší, jsem osvobozena od této zodpovědnosti.

To je tvá oběť - vzdát se tohoto dokonalého spojení, abys mohla být s námi?
Ano.

Mohla bys nám říci něco o své zkušenosti se světem a Bohem?
Ačkoliv třeba s vámi sedím zde, znám způsob, jak cestovat na jiná místa. Ačkoliv je mé tělo na určitém místě, mohu být zároveň kdekoliv. Například znám minulost, přítomnost i budoucnost zároveň, takže zde není žádná dualita. Vědomí je všude, tudíž existuje Jednota.

Často říkáš, že není žádné rozdělení v žádném čase. Co tím myslíš?
Pro mě není rozdíl mezi tady nebo tam, nahoře nebo dole. Všechno je Bůh, každá činnost je božská, všechny světy a všichni bohové jsou zde.

Je ti znalost nějaké události či nějakého bytí dostupná?
Na této nebo na vyšších úrovních?

Na této úrovni.

Jaké druhy informací?

Například co dělá v této chvíli prezident.
Není to tak jednoduché. Ale pokud je zde vážný problém, nebo potřebuje-li někdo pomoci, pak o tom mohu vědět. Ale zjišťovat něco ze zvědavosti, to ne.

Můžeš navázat spojení s dušemi lidí, kteří zemřeli před několika lety?
Vím, jestli je duše v dobrém stavu, či ne, ale místo další inkarnace nemohu určit. Lidé si představují, že Avataři by měli vědět vše o všech úrovních jako nějaký superpočítač. Jako Matka mám specifickou práci, o které vím, jak nejpřesněji ji mám vykonat. Tohle nemá co dělat s ostatní prací, kterou dělám. V takové jiné práci možná občas něco nevím. Mou prací není vědět všechno, například kde je ztracené kladivo.

Řídíš se žádostmi o pomoc, nebo tvá síla pracuje automaticky?
Milost pracuje automaticky, pokud je usilování upřímné. Není pro mě nutné o tom vždy vědět. Kdybych měla dvacet telefonů v této místnosti a všechny zvonily, nebylo by to k ničemu. Vím, co chci, když si to přeji, a když to potřebuji.

Když dostaneš otázku, jak přichází odpověď?
Vidím ji. Už když jsem byla dítě, tak to takhle fungovalo.

Komunikuješ i s ostatními božskými bytostmi?
Ano.

Je stav tvého vědomí jiný při daršanu než jindy?
Ne. Ale protože při daršanu jsou mí stoupenci koncentrovaní a otevření více než obvykle, cítí, že energie je silnější. Ale mé vědomí je stále stejné.

Den po své vážné operaci jsi přijala své žáky a stoupence, aby ti mohli být nablízku. Využíváš tedy každé chvíle k tomu, abys učila a ukázala svou lásku?
Toto je božský způsob. Ramana Maharshi dával daršan, když umíral. Anandamayima také. Každé minuty je využito.

Přijetím vtělení jsi zažila mnoho utrpení a bolesti. Je to pravda?
Každý trpí - Božské bytosti, člověk, dokonce i zlé síly na různých úrovních. Velmi mnoho svatých bytostí velice trpělo. Kristus byl ukřižován, Aurobindo měl velké problémy s nohou, Ramakrishna měl rakovinu krku. Na fyzickou bolest je lék, ale kde je lék na božskou bolest?

Můžeš vyzvednout své vlastní utrpení a takto ho transformovat?
Vy můžete "nabídnout" svou bolest mně, ale já ji nemohu svěřit nikomu, jen Nadduši. Utrpení přichází od Nejvyššího. Obojí, Světlo i bolest přicházejí odtud. Avatar má svou dharmu, jako každý jiný a musí nést bolest býti Avatarem. Tohle je má role. Musím dělat, co Nejvyšší žádá.

Jaká je bolest Avatara?
Veřejný život přináší mnoho otázek a obtíží. Je bolestivé být někdy falešně obviňován a je těžké někdy jednat s nezájmem.

Když tě budeme více milovat, můžeme ti pomoci zbavit se utrpení?
Nemůžete mě ho zbavit. Ale skrze lásku těch, kteří ke mně přicházejí, ho mohu lépe snášet. Pokud je zde věrnost, láska, upřímnost a oddanost, budu žít déle. To je stejné pro každého Avatara. Avatar je láska a je vázán jen na ní.

Zraňuje tě nevděčnost?
Téměř vždy ji (přijímám) snáším dobře. Jen velmi zřídka je to bolestivé.

Cítíš bolest, když si lidé neberou to, co jim chceš dát?
Nemám touhu dávat. Ať si lidé vezmou, co jsou schopni.

Byla jsi vylekaná jako dítě, když začalo Světlo vstupovat do tvého těla?
Ne, nikdy se nebojím. Jako dítě jsem ráda chodila sama ve tmě. Lidé říkali, že je to nebezpečné, že jsou všude štíři. Ale to mě nikdy nevystrašilo.

Inkarnuješ se znovu na Zem?
Nevím. To záleží hlavně na svolení Nadduše a za druhé na síle přání a modlitby mých stoupenců, kteří chtějí, abych se inkarnovala.

Co vidíš, když se podíváš do zrcadla?
To co vidím, není pro mě důležité.

Sweet Mother z Pondicherry řekla, že když je někdo v její blízkosti, ještě to neznamená, že má s ní hlubší duchovní vztah. Je to s tebou stejné?
Člověk nemůže zobecňovat. Tato výjimka závisí na mnoha okolnostech.

Přijmeš kohokoliv, kdo za tebou přijde?
Přijmu každého, kdo za mnou přijde upřímně. Neumím (nemohu) ho poslat pryč. Jen v případě, když dělá problémy. Toto je způsob Matky.

Byl s tebou některý z tvých stoupenců inkarnován?
Ne, ale mnoho jich mělo vztahy s Božstvím. Síla mistrů je stejná. To, co přitahuje stoupence, je osobnost mistra.

Necítíš někdy, že tě tví žáci chtějí vlastnit?
Mnoho lidí si myslí. že mě může vlastnit, ale já vždy uteču. Vždy jsem byla a také zůstanu svobodná.

Oddaní často cítí, že je máš raději než ostatní, nebo že jsi s nimi šťastná, či na ně rozzlobená. Máš ze svých žáků takové pocity?
Ti lidé, co se mnou pracují, mají asi takové pocity. Není to proto, že bych jednoho měla raději než druhého. S kým pracuji, záleží na tom, co se musí vykonat. Má láska je pro všechny stejná. Někdy se rozzlobím, když pracuji s někým, kdo trvá na svém způsobu práce, když vím, že to není dobré a zabere to více času. Ale tento hněv, který je velmi výjimečný, se vyskytuje jen v pracovní situaci. Nezlobím se na žáka, který dělá něco špatného vůči druhému. Změním ho.

Jaký je nejlepší způsob, jak být s tebou?
Být prostý, šťastný a mírumilovný, bez množství myšlenek.

Máš nějaké zvláštní vztahy k určité zemi?
Všude, kde je usilování, se cítím šťastná. Má práce není jen pro jednu zemi, rasu nebo jeden lid. Je pro celý svět.

Proč mluvíš v poslední době tak málo o svých zkušenostech?
Lidé nemohou udělat pro mou práci nic, dokud se sami nerealizují. Všechna energie by měla směřovat na realizaci. Jaký má smysl říkat lidem věci, kterým nemohou rozumět, dokud nejsou realizováni. Mohlo by je to mást, učinit ješitnými nebo pyšnými. To, co od nich chci, je, aby byli úplně prostí, úplně se zřekli. Nechci slova, ale činy.

Jaký je tvůj nejhlubší zážitek?
Když jsou lidé šťastni.

Matka má mnoho podob: obrácená do sebe, vznešená, nezbedná, rozzlobená, něžná. Která je pravdivá?
Všechny jsou reálné. Nejpravdivější je však podoba lásky. Spoléhejte na ni, cokoli se děje. Obraťte se na ni v jakékoli těžkosti, kterou zažijete. Važte si jí, ať zažíváte jakoukoliv bolest a dostane se Vám radost a odvaha. Dokonalá láska Matky je vidět v čemkoli, co se stane. Pokud dosáhnete této lásky, budete schopni udělat cokoli. Píseň říká: "Láska umí rozpustit kámen, změnit hory na vodu." Dokonalá láska nemůže být nikdy poražena, protože je věčná.

 

Avataři

Avataři jsou Božská vtělení, která přišla na Zem, aby pomohla jejím stvořením. Je každý Avatar inkarnací aspektu Božství nebo celého Božství?
Bůh a Avatar jsou na jednu stranu stejní, na druhou stranu rozdílní. Avatar pochází od Boha a má sílu a Světlo Boha. Rozdíl je v tom, že Avatar má lidské tělo, zatímco Bůh nemá žádnou formu a zároveň má všechny najednou. Každý Avatar je projevem části Božství z Nadduše.

Jaké jsou vzájemné vztahy Avatarů a jejich vztah k Božství?
Každého Avatara můžeme považovat za jednu plochu diamantu, ale všechny na jednom. To, co vidíme, je jedna plocha, ale celý diamant je za ní a okolo ní.

Má každý Avatar určitou sféru působení a přesný úkol?
Ano, každý z Avatarů má ke splnění jiný úkol.

Jsou všichni Avataři stejně silní?
Všichni Avataři a guruové mají stejný záměr povznést lidstvo směrem k Bohu, ale způsoby jsou různé a cesty a metody také.

Proč je pro lidi na Západě tak obtížné věřit v Avatary?
Kladou přílišný důraz na materiální stránku světa. Protože jejich materiální život se uskutečňuje systematicky, mají málo času a slabý podnět k tomu, aby uvažovali o možnosti existence Avatarů. I když Avatar přijde, mnoho západních lidí nemá ani vůli věnovat čas na setkání s ním nebo s ní. Nestranně přemýšlející západní filosofové zamítli možnost, že by se Božské mohlo inkarnovat do lidské podoby.
Přesto však je Avatar přímou inkarnací Boha.

Může se celé Božství inkarnovat do těla?
Nemůžete říci, že celá Nadduše je v Avatarově těle, protože tělo je omezené, kdežto Nadduše je neomezená. Avatar je vtělením části Božství, ale může použít jakoukoliv božskou sílu, kterou potřebuje v jakékoliv chvíli, za jakýmkoliv účelem.

Pan Reddy řekl, že lidský, plně realizovaný guru je jako nehet na jedné z tisíců rukou Avatara. Je to tak?
Ano, schopnost Avatara měnit věci je mnohem větší.

Jak můžeme pomoci ostatním, aby tomu porozuměli?
Můžete se je pokusit přesvědčit vysvětlováním, ale často to bude velmi obtížné. Ale jednou to prožijí, žádná slova nejsou potřebná.

Jaký je vztah mezi Avatarem a světem?
Avataři stejně jako Bůh nečekají nic od oddaných či od světa. Ačkoliv Bůh posílá Avatary na Zem, lidé často nechápou, že Avatar je podstata. Pravděpodobně jen na zlomek sekundy to vidí.

Můžeš říci, jaká je přibližně práce Avatara pro svět a pro lidstvo?
Když lidé žádají Avatary, pomohou jim. Avataři pomáhají lidem, kteří mají potíže a trpí, a odvracejí lidi od špatných cest. Přišli pomoci jsoucímu všeho druhu: zvířatům, rostlinám, lidem a stvořením ve všech pěti elementech. Možnost pro lidstvo rozvinout se a změnit se je stále zde. Ať tak či tak, když přijde Avatar, lidé cítí větší možnost a usilují silněji.

Kdybychom tě mohli vidět ve vesmírné vizi tak, jako Ardžuna viděl Kršnu, viděli bychom kolem tebe úplnou Matku Boží ve své slávě?
Každý má svůj individuální způsob, kterým Avatara vidí.

Říkala jsi, že existuje obojí - Matky i Otcové. Jaký druh síly přinášejí Otcové a jak se liší od toho, co přinášejí Matky?
Všichni Avataři přicházejí ze stejného zdroje a Světlo, které přinášejí, je totožné. Úkoly různých inkarnací jsou různé. Ale obojí - muži i ženy mohou pracovat pro mír, změnu, nebo např. harmonii.

Vědí Avataři už od začátku, že jsou božští, nebo na to přicházejí pomalu postupnou realizací?
Např. nebylo to až později v Ježíšově životě, kdy porozuměl své božské misi? Ježíš věděl už od začátku, že je synem Boha. V životě Avatara mají měnící se zkušenosti a zážitky význam hlavně při objasňování světu, kým Avatar je.

Co konkrétně Ježíš a Kršna přinesli na Zem?
Ježíš symbolizuje oběť. Kršna přinesl lásku a mír a zničil nějaké asury (démonický člověk) té doby.

Je Panna Marie Avatar?
O tom nemůže být pochyb!

Které aspekty Matky Boží přesně vyjadřuje?
Vyjadřuje soucit.

V celém katolictví je náhlý vzestup zájmu o Pannu Marii. Můžeš nám něco povědět o jejím cíli?
Marie má vlastnost mateřství. Objevuje se, aby chránila svoje děti.

Je to skutečně Panna Marie, kdo se objevuje v Medžugorje v Jugoslávii?
Ano, je to ona.

Inkarnují se Ježíš nebo Panna Marie znovu?
Protože by lidé těžko věřili, že vtělením je opravdu Ježíš nebo Panna Marie, přicházejí jako zjevení, jako např. v Medžugorje.

Jak je možné, že Avatar onemocní? Přece nemají svou karmu? 
Avataři mají částečnou karmu. Od té doby, co jsou na světě, mají těla ze stejného materiálu jako lidé. Těla jsou předmětem podléhajícím přírodním zákonům s jejich nevyhnutelným utrpením. Někdy se Avataři starají o žáky a nestarají se o sebe. Někdy také snímají karmu s žáků. Ale bolest, kterou zažije Avatar, není procítěna tak hluboko a není zakoušena jako utrpení.

Být Avatarem je zaměstnání, je to tak?
Ano, je to druh božského života. Dělám, co mi řekne Nadduše. Jestliže mi řekne, abych sestoupila na Zem, pak sestoupím.

Může se o Avatarovi říci, že je realizovaný?
Realizace není slovo, které by se dalo použít pro bytost, která přichází přímo z Božského, ale jen pro ty, kteří musí něčeho dosáhnout, t.j. pro lidské bytosti.

Jak se práce Avatara liší od práce seberealizovaného gurua?
Avataři pocházejí z Božského, zatímco seberealizované bytosti jdou k Božskému. Avataři jsou vždy v jednotě s Bohem a nikdy neztratí vědomí Božského na rozdíl od guruů, kteří mohou začít zaostávat. Aby se lidé stali seberealizovanými (skrze duchovní cvičení, meditace, japa), tvrdě pracují a pak sklízejí ovoce. Od doby, kdy usilovně pracují, očekávají, že ostatní pracují, jak mají, nemají tolik trpělivosti jako božské bytosti. Avataři také mohou měnit věci rychleji.

 

Učitelé a guruové

Měli bychom následovat gurui?
To závisí na guruovi. Za výjimečných okolností může být guru nutný, dokonce absolutně nezbytný pro duchovní rozvoj. Nejlepší je modlit se přímo k Nejvyššímu, nebo se k němu přiblížit skrze jednu z jeho božských inkarnací. To je užitečnější. Jestliže ti nějaký lidský guru dává učení, která tě přibližují k Božství, poslouchej, buď vděčný a následuj ho. Ale buď si vědom omezenosti všech lidských guruů. Mohou pouze naznačit cestu, nemohou tě na ni vzít. Jestliže chceš vidět Boha, proč nepožádáš přímo Jeho?

Avatar může dávat Světlo. Může guru totéž?
Ano, guru může také dávat světlo, ale je to jiný druh světla.b

Proč někteří Avataři jako např. Sai Baba předvádějí "zázraky"?
Aby přitahoval mysl a vedl tak k Bohu.

Jak poznáme, zda-li je guru skutečný?
Jestli cítíme mír a blaženost v jeho přítomnosti, tak nám může pomoci. Ale jestli jdeme ke guruovi a necítíme nic, neznamená to, že by neměl co dát, ale pouze to, že my nepotřebujeme nic, co nám může v tuto chvíli nabídnout. Vztah mezi guruem a žákem záleží na tom, do jaké míry může guru pomoci jednotlivým žákům v jejich současné fázi vývoje. V určité části vývoje se vztah ke guruovi mění a pak žák jde za jiným učitelem. Guru má všechny možnosti k učení a může být pro jednoho studenta učitelem v mateřské škole a univerzitním profesorem pro druhého.

Dříve bylo velmi těžké najít učitele. Proč je to teď jednodušší?
Je to stále obtížné. Lidé ke mně mohou přicházet, ale aby poznali, že Avatar je skutečně Avatar, potřebují léta skutečného usilování, pokání a odříkání.

Každého přístup k tobě je jiný?
Ano, každé dítě miluje Matku svým vlastním temperamentem, svojí povahou. A Matka miluje každé dítě podle této jeho přirozenosti. Adilakshmi: Někdo vidí Matku jako Buddhu, někteří jako Kršnu, jiní jako Pannu Marii. Někteří od ní měli vize v podobě hinduistické, někteří v buddhistické, někteří v křesťanské podobě. Ona bude Vaše duše učit jakkoliv, jakýmkoliv způsobem, na jaký jste zvyklí.

 

Otevřít se Světlu

Když tě lidé žádají o pomoc, nikdy neodmítneš. Jakým způsobem jim pomáháš?
Existují různé druhy světla a každé slouží k jiným účelům. Posílám lidem to světlo, které zrovna potřebují.

Jaká jsou ta světla a jaké jsou jejich charakteristiky?
Zlaté a bíle světlo patří Nadduši a jsou hlavními světly. Ostatní světla patří Avatarům, bohům a bohyním. Světlo Durgy je červené a je charakterizováno silou. Modré Kršnovo světlo je světlo vědění a lásky. Fialové světlo je posílení fyzického zdraví. Zelená je barva pro životní sílu v materiálním světě. Oranžová je barvou oběti a barvou žebravých hinduistických mnichů.

Jak může být žák nejvnímavější k tvému Světlu?
Když mají lidé klidnou mysl, vnímají lépe. Když jsou roztěkaní, nemohou vnímat to, co jim dávám. Dávám to, co mohu, a hlavně to, co člověk potřebuje, ale jestliže je dotyčný klidný, může si být toho procesu vědom.

Z četby knihy The Mother (Matka) mám dojem, že existuje určitý moment, kdy člověk dostává jedno ze světel - "Nadmentální" nebo Světlo z Nadduše. Nepřijímá je člověk pouze do určité míry?
Lidé nepřijímají Světlo nepřetržitě, ale pouze v určitých momentech, jako je například daršan. V průběhu daršanu působení Světla vytváří rovnováhu mezi fyzickým a duchovním životem. Mimo daršan se vzácně vyskytují momenty vnímání Světla, které pak oddanému přináší rychlý duchovní růst.

Jak vnímáme Světlo a co při tom cítíme?
Lidi to vnímají mnoha způsoby. Někteří ho cítí v hlavě, jiní ho přijímají prsty - detaily nehrají roli. Efekt je to, co hraje roli: je to zřejmá a mimořádná lehkost, štěstí a mír. "Nadmentální" Světlo může slabě pálit, jestliže ho vnímáte. Nejvyšší Světlo nebolí. Můžete přijímat Světlo kdekoliv a kdykoliv. Teď, když to cítíte, otevřete se bez otálení. Nemůžete ztrácet čas.

Na jaké úrovni duchovní praxe můžeme Světlo z nadduše jasně vnímat?
Nemohu určit, na jaké úrovni budete, až Světlo uvidíte. To záleží na síle touhy Světlo vidět a také na vyspělosti vaší praxe. To je cílem lidské bytosti vidět Světlo z Nadduše. Nejprve ho vidět a pak teprve s ním splynout.

Co nás blokuje od vnímání Světla?
Máte své povinnosti a nemůžete se koncentrovat jen na Světlo. Až přijde náš čas, nic vám nezabrání Světlo vidět.

Můžeš popsat zážitek otevření se Světlu?
Světlo vždy přináší štěstí. Světlo může proniknouti jakoukoliv částí těla a může být cítěno mnoha způsoby. Nelze zobecňovat - lidé nohou poprvé cítit bolest, nebo nemusíte cítit nic. Následků přijetí je mnoho. Zažijete štěstí, i když jste předtím trpěli. Když pracujete, děláte to bez námahy a závislosti. Ačkoliv necítíte, že byste cokoliv dělali, výsledky práce budou dobré. Máte méně nadšení pro práci, ale můžete vykonat více, protože to jde snadněji. Někdy Světlo přichází s takovou intenzitou, že cítím, že to nemohu přežít. Světlo vždy pracuje v mezích vašich možností.

Přináší Světlo samo o sobě také porozumění?
Ti, kteří přijdou pro daršan, dostanou to, co potřebují - vědění nemusí nutně přicházet se Světlem. Když se naše oddanost, zřeknutí se a pokora (skromnost) prohloubí, tak vědění přijde z Nadduše a věci se budou stávat jasnějšími a jasnějšími.

Jaký je vztah míru a milosti ke Světlu?
Přicházejí odtud. Co z toho zažijete, záleží na Vaší osobnosti, na minulé karmě, vaší úrovni vědomí a vaší cestě, bhakti, karma, jauma a tak dále.

Jak se mohu otevřít těmto aspektům Světla míru a milosrdenství, když nemám v současné době zkušenosti?
Medituj, zpívej, opakuj Jméno jednoho z Bohů, tohle můžeš kdekoliv.

Až pochopíme víc, změní se naše karma?
Ano. Čím víc se přibližujete Světlu, tak se karma zmenšuje. A když dosáhnete seberealizace, karma zmizí.

 

Aspekty cesty

Je vše na této cestě opravdu řízeno Boží silou?
Ano, všechno přichází shora!

Proč učíš tichu?
Lidé chtějí kázání, já jim dávám ticho. Aby mysl rozkvetla, musí jít za to, co zná.

Je rytmus tvého ticha také rytmem síly, rytmem přirozenosti?
Ano, je stejný. Existuje pouze jeden skutečný rytmus. V tichu ho lze slyšet. Když žijete v rytmu tohoto ticha, stanete se jím. Pomalu. Všechno, co děláte, děláte v něm.

Jaký je vztah mezi tvým tichem a mým - nebo obecně žákovým - rozvojem?
Já nemluvím, ale má síla mění lidi (úplně). Božská síla pracuje v tichu a bude věci měnit podle vašeho cíle a podle toho, o co žádáte. Někdy mohu dát hned to, co žádáte, někdy to trvá déle. Někteří lidé žádají občas malé věci, jiní žádají stále, to záleží na jednotlivci. Ale není podstatné, co žádáte, dám to, co je třeba.

Vypadá to tak, že když se ti odevzdáme, vstupujeme do obrovského silového pole, kde se naše realita velmi rychle a dynamicky transformuje, abychom si uvědomili, čemu potřebujeme rozumět. Můžeš o tom něco říci?
Když jste v mé přítomnosti nebo ve spojení se mnou, váš rozvoj se zrychluje a karma zmenšuje. Díky mé síle se můžete naučit více v jednom životě, můžete vidět věci jasněji a klidněji, a proto porozumění přijde dříve. Dávám Světlo, abych vám ukázala to, co potřebujete vědět. Tak, jak rostete, vidíte jasněji své nedostatky. Toto přísluší Boží milosti.

Jaký je nejlepší způsob, jak následovat tvé vnitřní učení?
Být jako dítě, čistý, milující, spontánní, naprosto přizpůsobivý a připravený každou chvíli na zázrak a umět zázrak přijmout.

Bolest, která stojí na této cestě, je velmi ostrá, že?
Ano, trvá však jen tak dlouho, jak je to nutné. Má cesta je cestou radosti, jakákoliv bolest, která přichází, má za úkol přivést nás k hlubokému pochopení podstaty radosti, a do této radosti vás přivést.

Občas mívám vizi, jak spaluješ moji duši?
Ne, není to tak. Tvá duše je vždy se mnou. Já spaluji jen opevnění kolem tvé duše. Světlo ho spálí a tvá duše bude volná. Musíte toužit, aby oheň zůstal a dokončil svou práci. Tato touha vysouší dřevo, když dřevo není suché, trvá to déle, než oheň shoří.

Jak mohu zjistit, kdo jsem já?
Vzdej se toho já a poznáš to.

Která denní pravidla nám pomohou realizovat Boha?
Zapamatujte si, že Bůh je ve všem, co děláte. Jestli máte čas, meditujte. Nabídněte vše Bohu - všechno dobré i špatné, čisté i nečisté. To je nejlepší a nejrychlejší cesta.

Je tvá metoda tak jednoduchá proto, že tvá síla Avatara je obrovská?
Ano, mnoho lidí zjišťuje, že je nesnadné následovat složité metody.

Je náš rozvoj mnohem rychlejší, když jsme oddáni Avataru, jako jsi ty?
To závisí na úrovni oddanosti, ale s Avatarem je možné všechno.

Vyžaduje tato cesta uzavření se před světem?
Ne tak docela. Co je požadováno, je sjednotit vnitřní a vnější život.

Co je duchovno?
Být duchovní znamená milovat, usilovat, pamatovat na Boha a poddat se Bohu. Být duchovním neznamená, že nebudete žít plným životem ve světě. Nikdo by neměl opouštět svět a utíkat - ale Bůh patří na první místo.

Jak může člověk dělat boží práci?
V tichu se Bohu odevzdáváte a On pracuje Vaším prostřednictvím. Bůh vždy pracuje skrze Vás - důležité je stát se vědomým a spolupracovat. Vše, co se děje skrze odevzdávání se - láska a touha sloužit celou svou bytostí, vyvěrají z opravdové lásky a uvědomění si slávy Boží, kterou Boží láska přináší. Může to trvat dlouhý čas, než se člověk naučí, jak se odevzdat, nebo to vůbec nemusí trvat dlouho. To záleží na zralosti duše.

Mohla bys popsat vyspělého žáka?
Když jsou lidé otevření a plní zážitků z duchovního i vnějšího světa, jsou zralí pro realizaci a pro splynutí s Bohem. Žáci, kteří žijí v okolí velkého mistra si často myslí, že jsou vyvolení. Každý si o sobě myslí, že je nějak zvláštní. Ale aby byl člověk zvláštní, musí vědět, že není ničím.

Mohla bys popsat vlastnosti víry v Boha, které jsou potřebné na této cestě?
Buďte prostí, buďte jako děti. Dítě neví, kam matka směřuje, ale miluje ji a nechává ji o sebe pečovat, protože ví, že mu nikdy nenechá ublížit.

Někteří oddaní říkají "nic neděláme, Matka dělá všechno za nás!" Je tohle ta největší moudrost?
To není ten správný způsob. To je cesta útěku od svých povinností.

Ve své knize The Mother říkáš: "Rychle, rychle. Probuďte se, buďte vědomí, běžte vpřed a pomozte světu. Země čeká na Světlo." Jak můžeme spěchat?
Méně se soustřeďte na vnější svět. Obraťte se vědomě k Bohu. Pokračujte ve svých povinnostech, ale naprosto se oddejte Bohu.

Jak můžeme vědět, že dojdeme k Bohu?
Každý sám ví, nakolik se oddává Bohu a nakolik se zříká.

Mohu dospět k Bohu skrz umění nebo práci?
Nechoďte k Bohu skrz něco. Jděte přímo. Realizujte se a vězte, že vše, co děláte, je naplněno Světlem. Nežijte pouze pro práci. Žijte pro něj, dělejte vše ve Světle a pro Světlo. Když se mu skutečně poddáte, nebudete to vy, kteří pracujete, ale Bůh, který pracuje vaším prostřednictvím. Stanete se kanálem pro jeho sílu, vůli i jeho Světlo. Zabere to čas a vyžaduje to obrovskou čistotu srdce a motivaci.

Mohla bys popsat vnitřní stav toho, kdo je duchovně otevřený?
Být otevřený znamená přijímat vše jako dítě - jednoduše, bez interpretace, bez mysli. Otevření lidé nejsou nepoddajní, přijímají vše a mají široký rozhled. Duchovně otevření lidé automaticky pomáhají ostatním bez ohledu na svoje výhody. Otevření lidé mohou žít různým způsobem. Někdo může mít rodinu a dělat její členy šťastnými. Jiný opustí rodinu a stane se mnichem, další zůstane s rodinou, ale cítí se oddělený a tak pomáhá také ostatním.

Existují nějaké tělesné podmínky jako např. poškozená páteř, které blokují duchovní otevření?
Žádné tělesné nedostatky nemohou zablokovat duchovní rozvoj.

Co můžeme udělat proto, abychom otevřeli druhé?
Musíte se modlit celým srdcem, zpívat mantry na božské osoby nebo na gurui, být upřímní.

Jak je pro duchovní otevření důležitá relaxace?
Být relaxovaný a míruplný je nejdůležitější věc pro otevření se. Když nejste odpočatí, nemůžete se otevřít Bohu.

Jakou roli hraje discilplína v duchovním životě?
Dodržování disciplíny vede k rozvoji jednotného života - ve vnějším světě, psychického i mentálního. Je snažší žít na světě, když máme disciplínu.

Jak důležitá je trpělivost ve tvé práci?
Trpělivost je základ. I zahradník když zasadí rostlinu, musí respektovat přírodní zákony a čekat.

Věřit není všechno. Nemusíme také vědět?
Víra je jen začátek. K tomu, aby jste byli silní, musíte vědět. Pak snesete cokoliv a učiníte cokoliv. Pak půjde práce jednoduše. Co je potřeba, je vědomí jednoty ve všech okamžicích. Odsud přichází láska, pravda a boží síla.

Jaký má vztah etika k duchovnímu rozvoji?
Jestliže někoho nenávidíte, nemůžete růst, a proto musíte nenávist změnit v lásku. Jestliže máte negativní pocity, nejste milující a bez lásky se nemůžete otevřít Bohu.

Je zvědavost přiměřený důvod ke tvojí návštěvě?
Rozhodně ne! Chci, aby lidé přicházeli, protože jim to říká srdce a ne proto, že jsou zvědaví. Tohle je vážná věc.

Proč nemáš pro své oddané žádná pravidla?
Jaký má smysl cokoliv říkat? Lidé často nesouhlasí. Lidé musí být silní sami. Nic neříkám, ale mé Světlo mění lidi vnitřně a pomáhá jim zjistit, co skutečně chtějí a potřebují. Důležitou věcí je modlit se a přijímat Světlo. Samo vás změní. Když se srdce otevře Bohu, pravidla přijdou. Každý má svá vlastní pravidla na své úrovni pochopení. Důležité je vnitřně mne sledovat. Pak budete vědět, co máte dělat a jak jednat za každých okolností.

Očekáváš, že tví žáci půjdou určitou cestou?
Chci, aby jste byli úplně sví. Každý je jedinečný. Každý roste jiným způsobem. Respektuji každého. Když víte, že jste věčný, umíte hrát svou roli v čase. Když víte, že jste podstatou božský, můžete se stát dokonale lidským. Když víte, že jste s Bohem v jednotě, tak máte svobodnou vůli stát se absolutně svými, individuálními, svými a mými dětmi.

 

Pomoc v práci Matky Meery

Jak ti mohu pomoci ve tvé práci?
Realizuj se.

Jak Ti mohou lidé pomoci?
Mohou pomoci tím, že budou přijímat Světlo a nechají se jím změnit. Měli by být pokojní a harmoničtí. Být harmonický znamená být jednotný, milovat ostatní a mít radost ze života. Znát sebe a své těžkosti a pracovat s nimi, abyste se mohli stát svobodnými a schopnými pomoci ostatním. Respektovat jejich důstojnost. Pokora přináší harmonii. Pokorný člověk je spokojený s realitou a je šťastný, protože pokora přináší štěstí. Když jste otevření, Bůh se do vás může nalít. Když se změníte, Bůh může skrze vás pracovat.

Není výstup k Bohu jako výstup na horu s mnoha různými cestičkami na úpatí, které se začínají spojovat, když se přiblížíte k vrcholku?
Ano. A když dosáhnete vrcholu hory, musíte zase dolů, abyste pomohli ostatním, podle jejich kapacity a síly. V této práci neexistuje odpočinek. Nejvyšší slouží s největší láskou, nejmoudřejší poslouchají nejlépe, ten, kdo viděl, dává celý život za to, aby ostatní viděli. Tohle je cesta Boha.

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.amuletykyvadla.vyrobce.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

נערות ליווי

HenryFup23453,18. 6. 2022 8:28

"After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Thanks a lot!"
https://girls-israel-moord.ml/news/centdusttangti

Good post

נערות ליווי,8. 5. 2022 6:17

"Everything is very open with a clear explanation of the challenges. It was truly informative. Your site is useful. Many thanks for sharing!"
https://rokslides.com/%d7%a2%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%90%d7%96-%d7%a6%d7%99%d7%a6%d7%99/

Matka Meera

Karel,8. 2. 2010 13:13

Ahoj všem,kdož to budou číst.Měl jsem tu možnost navštívit ji 2x.Poprvé to byla síla,odpověděla mi Kdo jsem/jsme... :-)))Pochopil jsme to až po letech,částečně.Je to o tom k čemu všichni spějeme.....Podruhé už to bylo normální.A další návštěvy již nejsou v plánu,aspoň známý mi potvrdil,že mám v Akáše jen ty dvě... :-))Namaste