Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čas a vibrace

5. 10. 2009

Prožívání casu můžeme mě­nit tím, že změníme své vibrace, právě tak jako měníme své vnímání celého materiálního ves­míru. Naše myšlenky, pocity a omezené vztahy mají začátek a konec v čase, my však ne. Na pro­storové úrovni, když je naše vědomí úplně rozší­řeno, existuje jen přítomnost.

Když se podíváte na jezero, nemáte ve své mysli žádnou vodu. Jinými slovy vědomí tvrdého předmětu v sobě nemá žádnou tvrdost. Vědomí zmatku není zmatené. Vědomí šílenství není ší­lené. Vědomí uplývajícího času netrvá a nemá v sobě žádný čas.

Čas „měříme" nutkavým opakováním interakcí na materiální úrovni. Naše subjektivní vědomí času se často liší od času chronologického.

Mnozí z nás poznali náhlé časové změny, když kouřili marihuanu; samozřejmě, že silnější psychedelické drogy mají větší účinek. Jak k tomu dochází? Stručná spekulace o původu vnímání času stojí za to, neboť nám ukáže, jak praktické je brát v úvahu naši vibrační úroveň dříve, než reagujeme na to, co považujeme za vnější realitu.

Představte si vnímání jako druh radaru: vysíláte vlny, které jsou odráženy zpět vnějšími předměty. Ve skutečnosti je to složitější, ale pro ilustraci tato představa postačí.

Řekněme, že někdo vrazí do stolu a šálek začne padat na zem. Jsou-li vaše vibrace pomalé, vaše vlny vám řeknou, kde je šálek ve chvíli, kdy začíná padat, kde je v polovině pádu a kam do­padne. Jsou-li však vaše vibrace rychlé, budete sledovat celou dráhu padajícího šálku a budete mít pocit, že máte spoustu času šálek chytit.

Dobře si všimněte, že když jsou vaše vibrace pomalé, události probíhají zdánlivě rychle a vy máte pocit, že je nemůžete kontrolovat. Tím více se můžete cítit nuceni události kontrolovat. Třeba se pokusíte vytvořit si návyk ukázněného a sys­tematického chování a nebudou se vám líbit ne-ukáznění lidé. Můžete se pokusit vyhnout se znepokojujícím událostem tím, že se odstěhujete na venkov nebo otupíte své vědomí alkoholem nebo tvrdými drogami.

Čím rychleji však vibrujete a čím více informací ze svého okolí dostáváte, tím pomaleji se ode­hrávají události a tím více je máte pod kontrolou. Čím více milujete, tím rychleji vibrujete a tím menší máte potřebu něco kontrolovat, a proto se nebojíte změny a rozmanitosti. Všechno proží­váte hlouběji, pomaleji a s větší láskou.

Čím rozšířenější je vaše vědomí, tím rychleji vibrujete a tím více milujete. Druhořadá realita vnějšího světa je užitečná v tom smyslu, že vám dává přesný obraz vaší vibrační úrovně. Jestliže vám svět připadá krásný a bezpečný, vibrujete rychle; jestliže vypadá po­nurý a hrozivý, pak vibrujete pomalu - a musíte se milovat za to, že vibrujete příliš pomalu.

Ani uvnitř, ani kolem sebe nemusíte nikdy nic měnit; jediné, co musíte změnit, je váš pohled na věci. Je zbytečné snažit se uniknout těžkostem tím, že se pokusíte zúžit své vědomí a ignorovat to. Nakonec budete muset zdolat každý kopec, kterému jste se vyhnuli, budete to muset udělat dříve nebo později, v tomto životě nebo v příš­tím, neboť naše skutečná podstata je mimo čas.

Nikdy se od ničeho neodvracejte jen proto, že to vypadá ošklivě, nepříjemně nebo bolestně. Vědomě se rozhodněte, že se budete milovat za to, že něco, co vám připadá odporné, vidíte jako něco odporného. Pokud možno soustřeďte se na to tak dlouho, dokud se to nestane krás­ným nebo dokud vám to nepřestane vadit.

Nemusíte vyhledávat nepříjemné věci jen proto, abyste se vyzkoušeli nebo abyste si připo­mněli všechno, co je na světě špatné, ale když se takový výjev objeví před očima nebo ve vědomí, snažte se plně si to uvědomovat.

Důležité je vytrvat. Můžete se schovat ve svém pokoji nebo odjet na venkov, ale vy jako entita uvíznete na nízké vibrační úrovni, budete zajatci vlastního odmítnutí proto, že od něčeho odvrátíte svou pozornost. Bude se vám to jevit jako ta nejpodivnější shoda okolností, když se odvrátíte od jedné nepříjemné scény a začnete narážet na scény podobné. To vás bude mást tak dlouho, dokud nenarazíte na něco nepříjemného, co bu­dete schopni tolerovat nebo dokonce milovat, a teprve pak se vaše vibrace zvýší.

Dívejte se na to, milujte to a potom odejděte! Je docela v pořádku, když soustředíte svou pozor­nost na příjemné věci. K čemu jinému je svo­boda? Ale dokud svoboda existuje, vždycky bu­dou na světě bytosti vysílající vibrace, které se vám nelíbí, ať už jste na jakékoli úrovni.

Po několika zkušenostech s podivnými udá­lostmi, které jste dokázali milovat, budete schopni vycítit, když vás někdo bude chtít pod­vést nebo nějakým jiným způsobem vysílat špatné vibrace (když např. uvidíte šálek kávy pa­dat na zem), takže budete schopni situaci zvlád­nout, než se stale příliš ožehavou.

Nemyslete si, že je „neduchovní" vnímat ne­dobré úmysly drahých lidí: jestliže zdroj vašeho strachu je skutečný, pak nejste paranoidní.

Je neopatrné přehlížet varovná znamení. Mějte mysl vždy otevřenou a nebraňte se žádné mož­nosti: to vám poskytuje informace potřebné k tomu, abyste mohli předejít zlu ve svém životě. Buďte pozorní v každém okamžiku. Je v po­řádku s něčím nesouhlasit.

Ať už druzí dělají cokoli, jen vy sami jste zod­povědní za to, co se vám stane. Žádná vnější udá­lost neurčuje vaše pocity a zážitky: váš život je ří­zen pouze vašimi vibracemi, tím, co vám řeknou, a vašimi reakcemi.

Čím pomalejší jsou vaše vibrace, tím nepříjem­nější je váš život: budete mít více problémů a bo­lesti. Události se budou odehrávat příliš rychle na to, abyste je mohli kontrolovat, a čas se vám bude zdát nekonečný, protože nebudete vidět východisko.

Zvýšíte-li však úroveň svých vibrací, budete schopni vyhýbat se konfliktům, jak duševním, tak materiálním, a doslova změníte svět k lepšímu. Láska je nejsilnějším kouzlem. Až se naučíte milovat peklo, budete v nebi.

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: Ukázka z knihy: Líného muže/ženy
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Uzasne

Krystal,10. 10. 2009 0:59

Musim napsat, ze jsem neco tak hezkeho uz hodle dlouho necetla. Uklidnilo me zjisteni, ze je normalni a duchovni vnimat negativni umysly drahych lidi. Tim ma treba na mysli clenu moji rodiny. Pochopila jsem ze ma clovek opravdu pravo branit se zlu a rict rozhdne ne. I kdyz pak potrebuje super rychle vibrace aby to ustal.